CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Проверка на ПВ във връзка с нарушение на марка Print
         На 21.11.2007 г. бе извършена съвместна проверка от служители на Патентно ведомство на Република  България, ГД „ППООРП” – Национална Служба  „Полиция”, Национална агенция по приходите и  Комисия за защита на потребителите, на търговски обекти, находящи се на територията на Стоков базар „Илиянци”, град София. При проверката бе констатирано, че се предлагат за продажба и съхраняват с тази цел в търговските обекти стоки, означени със знаци „D” и  „DIESEL”,  сходни на регистрираните  по реда на Мадридската спогодба марки „D”- фигуративна  и  „DIESEL”-  словна, за стоки от  кл. 25 от МКСУ, без съгласието на притежателя им - фирма DIESEL  S.P.A,  Италия.  На нарушителя бе съставен  акт за установяване на административно нарушение, по смисъла на чл. 81, ал.1 от ЗМГО. С протокол към акта бяха иззети и задържани, намерените при проверката   64 чифта обувки, 18 броя якета, 1 брой блуза и 2 броя суичъри.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account