CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Състоя се 111-та сесия на Административния съвет на ЕПО Print

            В периода 23 - 25 октомври 2007 г. в Мюнхен се състоя 111-тата сесия на Административния съвет на Европейската патентна организация. Административният съвет е висшият управленски орган на Организацията, свикван четири пъти годишно на редовни заседания, където вземат участие председателите на патентните ведомства на страните - членки. На последното му заседание България бе представлявана от делегация в състав Костадин Манев, председател на Патентното ведомство, и Светла Йорданова, директор на дирекция „Международна дейност, развитие и сътрудничество.

            Дневният ред на срещата включваше редица въпроси, засягащи освен дейността на Организацията и тази на Европейското патентно ведомство, а също и на националните ведомства на страните - членки.  Бяха разгледани и взети решения във връзка с финансовите одити на дейността на ЕПВ през 2005 и 2006 г., изменения на Правилата за статута на постоянните служители на ЕПВ, Финансовите правила на ЕПВ и много други. Основно внимание бе отделено на изменението на Споразумението за сътрудничество по въпросите на РСТ между ЕПО и Международните проучвателни органи (International Searching Authorities (ISAs) на страните - членки на Европейската патентна организация – Швеция, Испания, Финландия и Австрия. Административният съвет взе решение да предостави мандат на президента на Европейското патентно ведомство – Алисън Бримлоу, да сключи нов петгодишен договор за сътрудничество за урегулиране на отношенията между тези страни и Европейското патентно ведомство по отношение на проучванията, извършвани от тях по реда на РСТ.
            Следващото заседание на Административния съвет е предвидено за м. декември тази година.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account