CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Шеста съгласуваща среща в областта на дизайните между националните ведомства и OHIM Print
            На 25 и 26 октомври 2007 г. в гр. Аликанте, Испания, се проведе Шестата съгласуваща среща в областта на дизайните между експертите от националните ведомства и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). В срещата взеха участие делегации от 27-те страни членки на ЕС, от страните - кандидатки за членство в ЕС -  Хърватска и Турция, от Швейцария и Норвегия, представители на Световната организация за интелектуална собственост и Европейската комисия. Патентното ведомство на Р. България бе представлявано от г-жа Селин Алексиева, държавен експерт от отдел „Международна дейност”.
            В дневния ред на срещата бяха залегнали въпроси, свързани с практиката на ведомствата в областта на експертизата и регистрацията на промишлените дизайни, а именно системите за оценка на качеството при експертиза и публикация на дизайните, допустимо ниво на качеството на изображенията на дизайните, изложбения приоритет, служебното анулиране на решения, възстановяването на сроковете, проблеми при класирането на определени продукти. Представени бяха и някои решения на отдела по анулиране на регистрации, на Апелативния съвет, на Първоинстанционния съд и Съдилищата за дизайн на Общността.
            Българският делегат представи практиката на Ведомството при класиране на композиции, икони, различни от компютърните, и други графични символи.
            Представителят на Европейската комисия съобщи че от 1 януари 2008г. Европейската общност става член на Женевския акт на Хагската спогодба, което ще даде възможност на заявителите, ползващи системата по този международен договор, чрез посочване на ЕО да получат закрила на дизайн във всички страни - членки на ЕС. Така броят на страните, в които ще може да се получи закрила, се увеличава с още 13 европейски държави, които не са самостоятелни членки на Хагската спогодба.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account