CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Специализация на служител от Патентното ведомство в ОНІМ Print

            През 2007 година Патентното ведомство, вследствие равноправното членство на Република България към ЕС, за първи път участва в програмата за провеждане на стажове и обучение на кадри. Подобен обмен е изключително важен и полезен по пътя на непрекъснатия процес на хармонизация на практиката на Патентното ведомство не само с тази на ОНІМ, а и с международните тенденции на развитие на процесите в областта на марките.

            В съответствие с Административно решение № 07-002 на ОНІМ относно платено обучение на служители на Националните ведомства по индустриална собственост, младши експерт от дирекция „Експертиза на марки и географски означения” на Патентното ведомство на Република България бе изпратен на 5-месечен стаж в ОНІМ със задача изучаване на чуждестранен опит в областта на експертизата на марки. По време на стажа експертът бе ангажиран с формална експертиза и проверка на класирането на стоки, експертиза на абсолютни основания за отказ, действия при постъпили опозиции и други дейности по постъпили в ОНІМ заявки за регистрация на марки на Общността. Стажът завършва с издаване на Сертификат.
            За периода на обучението – от 01.03.2007 г. до 31.07.2007 г. експертът  получи отлична оценка от наставника си, който го определя като отговорен и изключително компетентен специалист, показал високи резултати. Официалното мнение на ОНІМ е, че експертът е отлично подготвен и много добре познава нормативната база относно марката на Общността, което е предпоставка за бързото адаптиране към условията в ОНІМ.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account