CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Приключи семинарът във Велико Търново Print

            Днес, 16.10.2007 г., в хотел в „Рачев хотел Болярски” във Велико Търново беше закрит двудневният семинар „Стратегическо използване на интелектуалната собственост за икономическо развитие”, организиран от Патентното ведомство на  Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), в сътрудничество с Община Велико Търново.

            Семинарът протече в атмосфера на изключително голям интерес от страна на участниците както към теоретичните постановки, свързани със закрилата на права върху индустриална собственост, така и към практическото им приложение.
            На семинара бяха изнесени лекции, представящи закрилата на правата върху обекти на интелектуалната собственост през погледа на активните предприемачи на пазара – какво е необходимо да се направи за изграждане на успешна маркетингова стратегия на фирмата и как да се постигне това посредством лостовете и механизмите, които предоставят интелектуалната и индустриалната собственост. Разгледан беше и иновационният и изследователско - внедрителският процес от гледна точка на извличането на максимални ползи от възможностите за закрила на правата. Тези и други теми, разисквани по време на събитието, станаха повод за оживени дискусии и въпроси от страна на присъстващите представители на бизнеса от региона.
            Семинарът получи широк отзвук сред обществеността на Велико Търново и региона и доказа още веднъж необходимостта от разгръщане на разнообразни дейности за повишаване информираността на българското общество по въпросите на закрилата на права върху интелектуална и индустриална собственост, които са част от концепцията за развитие на Патентното ведомство на Република България и от предвидената семинарна и обучителна програма за тази и следващите години.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account