CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Женева приключи сесията на Генералната асамблея на СОИС Print
        В периода 24 септември – 3 октомври 2007 година се проведе 34-тата сесия на Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). В работата на Асамблеята взе участие българска делегация с ръководител Костадин Манев - председател на Патентното ведомство на Република България  и членове Альоша Неделчев - началник отдел "Специализирани агенции, програми, фондове и други международни организации" към Министерство на външните работи и Десислава Парушева, втори секретар в Постоянното представителство на Република България към ООН в Женева.
        Световната организация за интелектуална собственост е специализиран орган на Обединените нации. Нейна мисия е изграждането на уравновесена и достъпна международна система за интелектуална собственост, която да възнаграждава творчеството, да стимулира иновативността и да допринася за икономическото развитие, запазвайки обществения интерес. СОИС е учредена през 1967 г. с Конвенция, по силата на която нейните страни – членки са й отредили мисията да съдейства за закрилата на интелектуалната собственост по целия свят посредством сътрудничеството между държавите и със съдействието на други международни организации. Организацията администрира 23 международни договора, между които Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, Договора за патентно коопериране, Мадридската спогодба за международна регистрация на марки, Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. Страни – членки на СОИС, към юли 2007 година, са 184 държави.
        България е член на 19 от международните договори, като участва в Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост и в още 13 нейни асамблеи. България е член и на Международния съюз за закрила на новите сортове растения, администриран със съдействието на СОИС.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account