CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Ратифициран е Сингапурският договор за правото в областта на търговските марки Print
            На 28 септември 2007 г., Народното събрание прие ЗАКОН за ратифициране на Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки и Правилника за прилагането му.
            Законът за ратифициране влиза в сила в деня на неговото обнародване в ДВ, бр. 80, от 05.10.2007 г., като в чл. единствен се правят следните резерви: "Република България независимо от разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Договора изисква вписването на лицензионния договор като условие за правото на лицензополучателя съгласно националното законодателство да участва или да предприема самостоятелно действия по защита на правата на притежателя на марката - предмет на лицензионния договор, включително и в дело за нарушение или за получаване на обезщетение."
            Сингапурският договор и Правилникът за неговото прилагане бяха подписани на Дипломатическата конференция на Световната организация за интелектуална собственост, проведена през март в Сингапур.
            Договорът унифицира и опростява в световен мащаб административните процедури по националните и регионалните искания за регистрация на марките и подновяването на регистрациите. С него са изработени стандартизирани критерии за процедурите пред ведомствата по марките. Ревизията цели да се създаде институционална рамка, позволяваща адаптацията на някои административни елементи, регулирани от разпоредбите на Договора. В ревизирания Договор са включени разпоредби за електронното подаване на заявки за регистрация на марки, за вписване на лицензионни договори и последващи промени, за мерките за отсрочване в случаите на неспазване на някои срокове, както и за създаване на Асамблея на страните членки.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account