КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Полезни връзки


МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) 
Европейско патентно ведомство (ЕПВ) 
Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Евразийска патентна организация
Тристранно сътрудничество
 (уеб сай на тристранното сътрудничество между ЕПВ, Японското патентно ведомство и Ведомството за патенти и марки на САЩ) 


НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТНИ ВЕДОМСТВА

Австрия Молдова
Великобритания Монако
Германия Полша
Грузия Португалия
Гърция Румъния
Дания Русия
Естония Словакия
Ирландия Словения
Исландия САЩ 
Испания Турция
Италия Украйна
Канада Франция
Кипър Финландия
Киргизстан Холандия
Латвия Хърватия
Литва Чехия
Лихтенщайн Швейцария
Люксембург Швеция
Малта Япония
Македония  
 

За повече страни

СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

Върховен Административен Съд 
              
Софийски Градски Съд 
                            
Министерство на културата
                       
Комисия за защита на конкуренцията

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка