CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Днес стартират семинарите на Патентното ведомство в Бургас и Варна Print

            Днес, 2 октомври 2007г., стартират семинарите, организирани от Патентното ведомство – на 2 и 3 октомври в Бургас и на 4 и 5 октомври - във Варна, които се осъществяват с подкрепата на Европейската патентна академия и в сътрудничество с Община Бургас, Търговско - индустриална камара - Бургас и Стопанска камара – Варна. Семинарите са на тема „Иновациите – ключов фактор за конкурентоспособността и успеха на предприятията” и „Марка и дизайн на Общността - прилагане на права”.

            Семинарът „Иновациите – ключов фактор за конкурентоспособността и успеха на предприятията” ще предложи на участниците знания за използването на системата за закрила на индустриална собственост в иновационния процес. Семинарът ще бъде особено полезен за представители от малките и средните предприятия, за ръководители на изследователската и развойната дейност, за бизнес консултанти и консултанти в информационни центрове, както и представители на браншови организации. Семинарът ще предостави на участниците основна информация за правата върху индустриална собственост, за новите моменти в патентното законодателство на РБ, както и за различните аспекти на патентната информация. Семинарът ще се проведе в конферентната зала на хотел „България”- Бургас на 2 октомври 2007г. и във Фестивалния и конгресен център – Варна на 4 октомври 2007г.
            Семинарът „Марка и дизайн на Общността - прилагане на права” ще предостави знания за правата върху индустриална собственост в областта на марките и дизайните на Общността с акцент върху тяхната роля за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на малките и средните предприятия, както и върху европейските измерения на прилагането на тези права. Семинарът ще предложи на участниците основна информация за предимствата на използване на марката и дизайна на Общността, процедурите по заявяване и регистрация, прилагането на права, последиците от присъединяването към ЕС, както и борбата срещу нарушения на правата върху марките и дизайните на Общността. Семинарът ще бъде особено полезен за представители от малки и средни предприятия, представители на браншови организации, бизнес консултанти и консултанти в информационни центрове, представители на правоприлагащите органи – служители в Национална служба „Полиция” и Агенция „Митници”. Обучението ще се проведе в конферентната зала на хотел „България” – Бургас на 3 октомври т.г. и във Фестивалния и конгресен център – Варна на 5 октомври т.г.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account