CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство откри седмия в страната IP Point Print

            Днес, 1 октомври 2007г., в библиотеката на Висшето училище по библиотекознание и информационни технологии /СВУБИТ/ в София беше открит седмият в страната мини информационно-консултативен център (IP Point) в областта на закрилата на индустриалната собственост. Центърът беше открит от ректора на Висшето училище – проф. д.ик.н Стоян Денчев и заместник-председателя на Патентното ведомство на Република България, Маргарита Недялкова.

            Откриването на центъра се състоя веднага след официалното откриване на  учебната 2007/2008г. и е първото събитие в рамките на Договора за сътрудничество между двете институции, който бе подписан преди седмица.

            В приветствията си по повод събитието двамата ръководители изразиха надеждата си, че откриването на центъра ще допринесе за доброто сътрудничество между СВУБИТ и Патентното ведомство, което ще стимулира промяната в начина на възприемане на закрилата върху индустриалната собственост и ролята на патентната информация за развитието и конкурентоспособността на българската икономика и в тази връзка – знанията и уменията за работа в тази област, които ще усвоят студентите и представителите на научните среди.Посредством предоставяне на достъп до различни източници на патентна информация, методическо ръководство, обучение на преподавателския състав и студентите, консултации и друг вид информационна дейност Патентното ведомство ще се стреми да оживи интереса на университетската общност към индустриалната собственост и да доведе до ефективни резултати в повишаването на осведомеността на обществото като цяло. Днешното събитие е поредното потвърждение на стремежа на Ведомство да прилага основния принцип, залегнал в Концепцията за създаване на информационно-консултативни центрове в областта на индустриалната собственост (IP Points) в университетите.

pict0595pict0590


pict0599
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account