CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Участие на българска делегация в 43-тата серия от срещи на Асамблеите на страните - членки на СОИС Print
            В началото на тази седмица в Женева бе открита 43-тата серия от срещи на Асамблеите на страните - членки на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Това е ежегодна и най-важна среща на ръководните органи на СОИС, в която участват всички ръководители на ведомствата по индустриална собственост. Република България е представлявана от делегация с ръководител г-н Костадин Манев - Председател на Патентното ведомство на Република България, и г-н Альоша Неделчев - Началник Отдел "Специализирани агенции, програми, фондове и други международни организации" към Министерство на външните работи.
            Република България е член на петнадесет асамблеи и органи, администрирани от СОИС. На сесиите на Асамблеите ще бъдат разгледани отчетът за изпълнение на програмата на СОИС за 2006 г., докладът за финансовото управление през двугодишния период 2004-2005 г., докладът за междинното финансово състояние за 2006 г., както и предложеният ревизиран бюджет за 2006 – 2007 г. и проектът за програма и бюджет за 2008 – 2009 г. Ще бъдат обсъдени съставите на Комитета по програмата и бюджета, на който Р. България е член, на Координационния комитет на СОИС и на Изпълнителните комитети на Парижкия и Бернския съюз. Други точки от предвидения дневен ред са докладът от извънредните сесии на Постоянния комитет за авторското право и сродните му права във връзка с предложената дипломатическа конференция за закрила правата на организациите за радиоразпръскване, докладът на Временния комитет по предложенията, свързани с Плана за развитие на Организацията (PCDA), докладът на ad hoc Работната група за услугата цифров достъп до приоритетните документи. Асамблеята ще се занимае с въпроси, свързани с правата върху аудиовизуалните изпълнения, с Консултативния комитет за защита на правата (ACE), с Междуправителствения комитет по интелектуална собственост и генетични ресурси, традиционни знания и фолклор, и ще бъдат дискутирани теми, касаещи Съюза към Договора за патентно коопериране и Международната патентна класификация, Мадридския съюз, Хагския съюз. 

            Извън програмата и дневния ред на сесията ръководителят на делегацията г-н Манев предвижда да проведе редица неформални срещи с ръководителите на Патентните ведомства на другите страни, както и със служители на Световната организация за интелектуална собственост за обсъждане на въпроси от взаимен интерес и установяване на взаимно сътрудничество. 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account