CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Подписан е договор между ПВ и Специализираното училище по библиотекознание и ИТ, София Print
            Днес, 21.09.2007 г., в Специализираното училище по библиотекознание и информационни технологии в София, беше сключен договор за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и университета. Договорът беше подписан от председателя на ведомството Костадин Манев и ректора на училището проф. д.икн.н. Стоян Денчев.
            Подписаният акт, както се казва в самия документ, е „израз на желанието на двете институции да задълбочат сътрудничеството помежду си и да обединят усилията си за популяризирането на закрилата на обектите на индустриалната собственост сред академичната общност, като важно средство за развитие на стопанските субекти в конкурентния пазар”. Той регламентира формите и начините на взаимодействие между двете институции, в съответствие със сферите им на дейност в областта на закрилата на индустриалната собственост.
            По време на подписването двамата ръководители размениха идеи за бъдещото сътрудничество и уговориха подробности по откриването на мини патентноинформационен център - IP Point в университета, което ще се състои на 1 октомври т.г. Откриването на центъра е част от поредицата от дейности в рамките на стратегията и програмата на Патентното ведомство за изграждане на Българска мрежа за индустриална собственост за популяризиране закрилата на индустриалната собственост сред българската общественост. Мрежата включва структура от открити във висши учебни заведения центрове и патентноинформационни - PATLIB центрове в различни градове в страната, които предоставят информация, методически указания, консултации и други дейности в помощ на заинтересованите лица в тази сфера.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account