CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
България ще се присъедини към Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки Print

            На последното заседание на Министерски съвет бе взето решение, с което се одобри присъединяването на Република България към Сингапурския Договор за правото в областта на търговските марки и Правилника за приложението му и предложи на Народното събрание да го ратифицира.

            Този Договор унифицира и опростява в световен мащаб административните процедури по националните и регионалните искания за регистрация на марките и подновяването на регистрациите. С него са изработени стандартизирани критерии за процедурите пред ведомствата по марките. Ревизията цели да се създаде институционална рамка, позволяваща адаптацията на някои административни елементи, регулирани от разпоредбите на Договора. В ревизирания Договор са включени разпоредби за електронното подаване на заявки за регистрация на марки, за вписване на лицензионни договори и последващи промени, за мерките за отсрочване в случаите на неспазване на някои срокове, както и за създаване на Асамблея на страните членки.
            Договорът съдържа 32 разпоредби, 21 от които регламентират формални изисквания към заявките за регистрация на марки, предявявани в административната процедура, както и към исканията за вписване на последващи промени в субекта на правото. Останалите разпоредби се отнасят до въпроси, свързани с администрирането на Договора.

            Сингапурският Договор за правото в областта на търговските марки и Правилника за приложението му обобщават множество важни пунктове в административните процедури по регистрация на марките, които са регламентирани по различен начин в различните национални и регионални закони. Посочените актове позволяват по-нататъшна хармонизация и опростяване в световен мащаб на тези процедури, което е в интерес на заявителите и притежателите на права върху марки, на техните представители, както и на ведомствата за правна закрила на марките.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account