CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Промени в законодателство в областта на заявки за регистрация на марки и географски означения Print

            В програмата на днешното си заседание Министерският съвет ще разгледа проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (приета с ПМС 267/3.12.1999 г. обн. ДВ бр. 9 от 1 февруари 2000 г., изм. ДВ бр. 14 от 14 февруари 2006 г.).

            Промените в Закона за марките и географските означения, в сила от 06.10.2006 г., налагат и промени в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.            
            По-основни моменти от промените в Наредбата са улесняване ползването на конвенционен приоритет за подаване на международни заявки по Мадридската спогодба или Протокола към нея, разширяване на проучването за по-ранни права, промени по отношение на представителството; данните, които трябва да се съдържат в досието на марката;  срокът за възражение срещу допускане на територията на Р България на действието на международна регистрация.
            В Наредбата специално място е отделено на марката на Общността.
            С предстоящите изменения и допълнения ще се постигне по-голяма яснота и  прозрачност на производството по заявки за национална регистрация на марки в Патентното ведомство и ще се улеснят заявителите на марки за международна регистрация и на марки на Общността.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account