CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Приключи работното посещение на делегацията от Датското ведомство за патенти и търговски марки Print

            Днес в София приключи работното посещение на делегацията от Датското ведомство за патенти и търговски марки, което се осъществи по покана на председателя на българското Патентно ведомство Костадин Манев. Делегацията бе ръководена от генералния директор Джеспър Конгстад.

            През втория ден от посещението съгласно обявената програма се проведоха разговори относно политиката и плановете на двете ведомства за участие в международни проекти на Европейското патентно ведомство и ЕС, както и възможностите за двустранно сътрудничество в този аспект. В дискусията бяха разгледани и отделни проекти, осъществявани в рамките на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), участието на българската и датската институции в тях, както и обмяната на информация и обсъждане на позициите, които те имат по тези проекти. Интерес за нашата страна представляват и проектите, осъществявани в ЕПВ, за изграждане на информационнотехнологична структура, администрираща обектите на индустриалната собственост, за повишаване на обществената осведоменост и промоция на иновациите, проекти за оценка на активите от индустриална собственост на фирмите и предприятията. Внимание бе отделено и на въпросът за качеството на извършваната дейност и на издаваните защитни документи от двете институции, които са сертифицирани по системата ISO 9001.
            Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в борбата със стоки, нарушаващи права върху интелектуалната собственост. Джеспър Конгстад посочи, че началото на сътрудничеството с България е поставено преди няколко години с разработването на проект в рамките на програма ФАР на ЕС в областта на създаването на информационна база данни за ползване от българските институции, работещи в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост. Двете ведомства са работили активно при разработването и изпълнението на проекта. Създадената информационна система днес функционира успешно и е достъпна за правоохранителните органи в областта на интелектуалната собственост. Това представлява отлична база за продължаване на сътрудничеството в тази област.             
            Посещението протече в дух на много добро сътрудничество и равноправно партньорство на институции на страни - членки на ЕС.

            Датските гости посетиха Националния исторически музей и Боянската църква и изказаха възхищението си от античните предмети и намерените свидетелства за развитието на човешката и европейската цивилизация на територията на България.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account