CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство получи сертификат за управление на качеството по EN ISO 9001:2000 Print

 

            Патентното ведомство на Република България приключи успешно процедурата по сертифициране на дейностите, осъществявани от специализираната и общата администрация. На Ведомството бе връчен сертификат, свидетелстващ, че организацията е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2000.
 img_0614img_0615

Сертификатът е поредното свидетелство и гаранция за това, че услугите, предоставени от Патентното ведомство на гражданите и представителите на бизнеса, са на най-високо европейско равнище.
Предназначението на системата за
управление на качеството е непрекъснато да подобрява
постиженията на организацията, като отчита потребностите на заинтересованите страни. Тя допринесе за по-голяма яснота, прозрачност и идентификация на процесите в Патентното ведомство, внесе еднозначност и увеличи механизмите за предотвратяване на грешки в работата, като се очаква да се снижат разходите чрез подобряване на организационните структури и технологията на управление.
            Въвеждането на системата има призната в света доказателствена сила за отговорност на създаваните от Ведомството продукти.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account