КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Обучение
 Събития
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
CETMOS Печат
logocetmos


Central European Trade Mark Observation Service

Услуга в областта на марките
  

Информационната услуга в областта на предварителните проучвания за марки - CETMOS,  е резултат от обединените усилия на деветте страни - участнички в проекта (Австрия, България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Република Хърватска и Чехия).

Услугата предоставя възможност посредством електронен формуляр да се поръча, срещу заплащане, проучване за марки - национални и/или международни (съгласно Мадридската спогодба и Протокола към нея) и марки на Европейската Общност, действащи на територията на деветте страни.
Заявителят получава резултата от проучването в електронна форма в срок до 6 седмици.
Услугата има за цел да улесни заявителите при избора на стратегия за регистрация на дадена марка.
Същевременно, притежателите на вече регистрирани марки могат да следят дали правата им се нарушават или са заплашени от нарушения. 

За повече информация:

Йорданка Михайлова
началник отдел "Проучвания и информационни услуги"
дирекция "Марки и географски означения" 
тел.: 9701- 343 
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка