CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Благоевград се проведе семинар на тема „Информационни дни на износа” Print

            На 29.06. 2007 г. в Благоевград се проведе семинар на тема „Информационни дни на износа”. Организатори на семинара бяха Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) , Областен управител - Благоевград, БАПИОТ и др.

            Семинарът бе насочен към фирми, притежаващи потенциал, но не извършвали експортна дейност, фирми - износители, търсещи нови пазари,  и фирми с проблеми при износа. Бяха представени множество теми, сред които и „Закрила на марките и промишлените дизайни”. Международна закрила” Лекцията бе  изнесена от Магдалена Радулова, Патентно ведомство на Р България. Фирмите бяха запознати с  основните принципи в нормативната уредба на марките и промишления дизайн в национален, европейски и международен аспект и различните възможностите за придобиване на регистрация на тези обекти в чужбина.
            По време на семинара се проведоха и индивидуални срещи и консултации на присъстващите фирми с  експертите от ИАНМСП, МИЕ и БАЕЗ, БИС, Патентно ведомство по конкретни въпроси, свързани с  възможностите за износ.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account