CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Проверки на Патентното ведомство за нарушаването на правата върху марки Print
            На 04.07.2007г. бе извършена съвместна проверка на търговски обекти в СБ”ИЛИЯНЦИ” в град София от служители от Патентното ведомство и Втори сектор –Икономическа полиция - СДП, по подаден сигнал за нарушаване на правата върху регистрираната по реда на Мадридската спогодба и защитена за територията на Република България комбинирана марка „BABE LUCCI CLASSICS” с рег.№ 847496, собственост на NIHAT BULUT, Турция. На лицето, стопанисващо търговски обект и използващо в търговската си дейност по смисъла на чл.13 от ЗМГО стоки /панталони/, означени със знаци, сходни на регистрираната марка „BABE LUCCI CLASSICS,  без съгласието на притежателя й, бе съставен акт за установяване на нарушение съгласно чл.81 от ЗМГО. С протокол към акта бе иззета намерената при проверката стока – 33 бр. панталони.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account