CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
На 1 юли 2007 г. се навършват пет години от присъединяването на България към ЕПО Print
            Присъединяването на България към Европейската патентна организация представлява първата реална стъпка на страната за интегрирането й в европейска структура.
            Понастоящем в Организацията членуват 32 европейски държави, една от които е нашата страна.
            Патентното ведомство на Република България, като представител на страната в Европейската патентна организация, провежда политика на сътрудничество както с организацията като цяло, така и в рамките на отделни нейни органи с ръководни и изпълнителски функции.

 

            С активната роля на Патентното ведомство на Република България и сериозната подкрепа на Европейското патентно ведомство българското общество беше запознато с възможностите за защита на правата върху обекти на индустриалната собственост – патенти и полезни модели. Ведомството полага големи усилия в посока популяризиране на тези въпроси: изгради мрежа от патентноинформационни центрове в редица от по-големите технически университети в страната; провежда политика на системно разпространяване на информация посредством организиране на семинари, конференции и други форуми, оказващи помощ на обществото за запознаване с промените в нормативната база и нейното прилагане в практиката.
            Сериозна дейност Ведомството развива в сътрудничество с Европейското патентно ведомство в направление усъвършенстване на своята информационна система - внедряване на съвременна автоматизирана система за обработка и предоставяне на информация – с цел повишаване на количеството и качеството на предоставяните за обществеността продукти и услуги.
            С размаха и устрема си на действие Патентното ведомство има за цел да докаже, че България е един пълноправен и достоен член на Европейската патентна организация и напълно се вписва в нейната структура и дейност в посоката, предначертана за членуващите в организацията страни.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account