КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентната система в Европа Печат

            Уважаеми читатели,
           
            Имам удоволствието да Ви съобщя, че с тази рубрика в сайта си Патентно ведомство на Република България слага началото на една нова форма на общуване с Вас, нашите читатели, заявители и клиенти, приятели. Целта ни е да Ви информираме по-пълно за събитията, случващи се в областта  на закрилата на индустриалната собственост на европейската сцена, и да разберем какво мислите Вие за тях.

            Темата, която представяме днес, се отнася до бъдещата Европейска съдебна система по патентните спорове. Това е проект, който се разработва от години в рамките на Европейската патентна организация под наименованието Споразумение за уреждане на спорове по европейски патенти (European Patent Litigation Agreement - EPLA). Понастоящем той се обсъжда много интензивно сред страните – членки на Европейския съюз. Потребността от създаването на единна съдебна система по патентни спорове в Европа е предизвикана от обстоятелството, че Европейските патенти, след тяхното валидиране в отделните страни, се превръщат в национални патенти. Споровете по тях се разглеждат от националните съдилища. Този факт има редица негативни последици, само една от които е очевидното оскъпяване на процеса на упражняване на права от патентопритежателя. Не по-малко важно е и това, че са налице достатъчно примери, в които по един и същ спор съдилищата в различните страни се произнасят по различен начин.

            През последните години тези и други нерешени проблеми на европейската система за закрила на индустриалната собственост по отношение на патентите постепенно им отреди приоритетно място в дневния ред на Европейския съюз. Защото за всички е безспорно, че без развитие и усъвършенстване, включително на съдебната система по патентните спорове, Европа трудно ще осъществи своите цели, заложени в Лисабонската програма. Нашата страна като член на Европейския съюз от началото на годината също участва в дискусиите, водени в Съвета на Европейския съюз по тези въпроси. Именно затова, Патентно ведомство желае да запознае българската общественост с обсъжданията в Брюксел. И най-вече бихме искали да чуем Вашето мнение по всеки от спорните въпроси, предмет на тези дискусии. Те се водят на основата на документите: Съобщение на Европейската комисия № СОМ(2007) 165 final до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Укрепване на патентната система в Европа” и Въпросник на Германското председателство към това Съобщение. Тези документи, както и връзки към проекта на EPLA и др., ще намерите в новата ни рубрика. В бъдеще ние ще продължим да публикуваме в нея всички достъпни материали, които излизат по темата.

            Адресът, на който можете да изпращате Вашите мнения, е: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

            Въпросите, които се обсъждат в тези документи, са много сложни, но те засягат цялото общество и за да бъде намерен българският им отговор Ви каним да участвате активно в настоящата рубрика.         

            
            22.06.2007г.                                                                                   

                                                                                                            Костадин Манев

                                                                                                            Председател на Патентно ведомство 

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка