КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентната система в Европа Печат

            Уважаеми читатели,
           
            Имам удоволствието да Ви съобщя, че с тази рубрика в сайта си Патентно ведомство на Република България слага началото на една нова форма на общуване с Вас, нашите читатели, заявители и клиенти, приятели. Целта ни е да Ви информираме по-пълно за събитията, случващи се в областта  на закрилата на индустриалната собственост на европейската сцена, и да разберем какво мислите Вие за тях.

            Темата, която представяме днес, се отнася до бъдещата Европейска съдебна система по патентните спорове. Това е проект, който се разработва от години в рамките на Европейската патентна организация под наименованието Споразумение за уреждане на спорове по европейски патенти (European Patent Litigation Agreement - EPLA). Понастоящем той се обсъжда много интензивно сред страните – членки на Европейския съюз. Потребността от създаването на единна съдебна система по патентни спорове в Европа е предизвикана от обстоятелството, че Европейските патенти, след тяхното валидиране в отделните страни, се превръщат в национални патенти. Споровете по тях се разглеждат от националните съдилища. Този факт има редица негативни последици, само една от които е очевидното оскъпяване на процеса на упражняване на права от патентопритежателя. Не по-малко важно е и това, че са налице достатъчно примери, в които по един и същ спор съдилищата в различните страни се произнасят по различен начин.

            През последните години тези и други нерешени проблеми на европейската система за закрила на индустриалната собственост по отношение на патентите постепенно им отреди приоритетно място в дневния ред на Европейския съюз. Защото за всички е безспорно, че без развитие и усъвършенстване, включително на съдебната система по патентните спорове, Европа трудно ще осъществи своите цели, заложени в Лисабонската програма. Нашата страна като член на Европейския съюз от началото на годината също участва в дискусиите, водени в Съвета на Европейския съюз по тези въпроси. Именно затова, Патентно ведомство желае да запознае българската общественост с обсъжданията в Брюксел. И най-вече бихме искали да чуем Вашето мнение по всеки от спорните въпроси, предмет на тези дискусии. Те се водят на основата на документите: Съобщение на Европейската комисия № СОМ(2007) 165 final до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Укрепване на патентната система в Европа” и Въпросник на Германското председателство към това Съобщение. Тези документи, както и връзки към проекта на EPLA и др., ще намерите в новата ни рубрика. В бъдеще ние ще продължим да публикуваме в нея всички достъпни материали, които излизат по темата.

            Адресът, на който можете да изпращате Вашите мнения, е: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

            Въпросите, които се обсъждат в тези документи, са много сложни, но те засягат цялото общество и за да бъде намерен българският им отговор Ви каним да участвате активно в настоящата рубрика.         

            
            22.06.2007г.                                                                                   

                                                                                                            Костадин Манев

                                                                                                            Председател на Патентно ведомство 

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка