CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Публикуван е Годишният отчет на ПВ за 2006 г. Print
            От днес, 20 юни 2007 г., на разположение на ползвателите на официалния уеб сайт на Патентното ведомство е Годишният отчет на Ведомството за 2006 г.
            Отчетът обхваща цялостната дейност на Ведомството през изминалата година: нормативното осигуряване, данни, свърнзани със закрилата на обектите на индустриалната собстевонст, споровете, процесуалното представителство и административнонаказателната дейност, както и най-важните аспекти на информационната дейност, включително информационните източници и услуги за обществеността, официалните издания и уеб сайт на ПВ, базите данни, информационните технологии и системи и развитието на вътрешноведомствената IT структура и специализираните информационни системи. Годишният отчет включва и информация за действията на ПВ, насочени към популяризиране на системата за индустриална собственост, като създаването на Българската мрежа за индустриална собственост (БМИС), организирането на различни събития, конференции и семинари, насочени както към широката общественост, така и към отделни целеви групи. Отделено е място и на връзките с обществеността и международната дейност,  на административната дейност, както и на финансовия отчет за 2006 г.


 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account