CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Разговори за двустранното сътрудничество между българското и румънското патентни ведомства Print
        В рамките на изпълнението на подписания през 2003 г. договор за двустранно сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Държавното ведомство за индустриална собственост на Румъния във Варна се състоя среща на делегации от двете ведомства, водени от техните ръководители Костадин Манев и Габор Варга.    
   
        По време на срещата бяха обсъдени предложения за области на сътрудничество и дейности, които ще бъдат в центъра на съвместна дейност на двете институции. Бяха водени разговори за изготвяне на график на срещи по двустранното сътрудничество на ръководно и експертно ниво, както и за установяване на механизъм за отчитане, анализ и оценяване на резултатите от дейностите по сътрудничеството. Като основни области за съвместна работа бяха очертани изработването на модели за обмен на информация, обмяна на опит и обучение на специалисти, организиране и провеждане на съвместни дейности в региона за популяризиране на индустриалната собственост. Предвижда се да бъдат осъществявани ежегодни срещи на координаторите на мрежите от информационни центрове в двете страни, както и работа по изработване на модули за електронно обучение в сферата на индустриалната собственост. Важна област на сътрудничеството също ще бъдат и автоматизираните системи, осигуряващи информационно-технически дейността на ведомствата.
        Българската страна пое ангажимента да изготви проект на двугодишен работен план, който ще бъде утвърден след допълнителни консултации между двете ведомства.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account