CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
На посещение в България е делегация на Националния институт за индустриална собственост на Франция Print

            В рамките на официалната двудневна визита на делегацията на Националния институт за индустриална собственост на Франция в България, която е по покана на председателя на Патентното ведомство на Република България, г-н Костадин Манев, на 21 май 2007 г.  в Патентното ведомство се състоя среща между председателя на Ведомството и генералния директор на Института по индустриална собственост на Франция, г-н Беноа Батистели, придружаван от г-н Жан Батист Мозиконачи - директор на дирекция „Международна дейност”.

 

            На срещата присъстваха представители на ръководството на Патентното ведомство, г-н Пол Енсанжер, ръководител на Икономическата мисия към Посолството на Франция у нас, и г-жа Нели Чипева, служител на Мисията.

            Представена беше дейността на Патентното ведомство, както и тази на Френския институт за индустриална собственост. Бяха обсъдени областите на сътрудничество между двете ведомствата и бяха набелязани конкретни параметри на взаимодействие.
            Г-н Батистели определи срещата като изключително ползотворна и изтъкна успехите на България в областта на закрилата и правоприлагането на правата върху индустриалната собственост. Посочена беше ключовата позиция на Р България в региона в условията на реалното членство на страната ни в ЕС.
            Двамата ръководители заявиха волята си за бъдещо ползотворно двустранно сътрудничество, както и за координирано взаимодействие както на международно ниво, така и в рамките на Общността.

            В съответствие с програмата, днес, 22 май 2007 г., в заседателната зала „Колегиум” на Министерството на културата,” се състоя кръгла маса на тема: „Ролята на националните патентни ведомства в борбата с фалшификацията на стоки. Опитът на Националния институт за индустриална собственост на Франция в борбата с нарушенията на права върху интелектуална собственост”.
            От френска страна бяха представени Националният институт за индустриална собственост на Република Франция – г-н Беноа Батистели - генерален директор и г-н Жан - Батист Мозаконачи - директор „Международна дейност”, Икономическата мисия на Франция в България към посолството на Република Франция – г-н Пол Енсенжер – ръководител и г-жа Нели Чипева – аташе.
            От българска страна в кръглата маса взеха участие Ина Килева - зам. министър на културата, Костадин Манев – председател на Патентното ведомство, представители на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура, Агенция “Митници”, Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите.
            Запознавайки българската страна с опита на френския Национален институт за индустриална собственост в борбата с фалшификацията на стоки, г-н Батистели поясни, че мерките са насочени както по отношение на предлагането, така и спрямо търсенето на фалшиви стоки. Възприети са четири основни области на действие. На първо място са завишени наказателните санкции за извършени престъпни посегателства върху права на индустриална собственост. Подобрена е ефективността и координацията на правозащитните органи – митници, полиция, жандармерия и др. Поставено е ударение върху работата на съда по дела за нарушение, като основна цел е създаването в бъдеще на специализиран съд. Не на последно място, основна насока за действие срещу негативното явление – търговия с фалшиви стоки, е подобряването на международното сътрудничество - двустранно и многостранно, поради глобалната природа на разисквания проблем.
            Председателят на Патентното ведомство Костадин Манев посочи предимството и значението на сътрудничеството с чуждестранните партньори и отбеляза напредъка в областта на борбата с нарушения на правата върху индустриална собственост, който е осъществен през 2006 г. - в периода преди присъединяването към ЕС, за да отговорим на критериите за членство. Г-н Манев представи работата на Ведомството, съвместно с институциите, по проекта на Стратегия за борба с фалшификатите. Той подчерта важността на проблема за закрилата на интелектуалната собственост, не само от национална гледна точка, а и на eвропейско ниво.
            Зам. министър Килева представи кампанията "Пиратството ограбва", проведена в рамките на Комуникационната стратегия.
            В последвалата дискусия беше подчертана важността от единодействието на институциите за ефективността на борбата.
img_0487img_0479 


img_0484

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account