CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Ускорена експертиза на заявки за регистрация на марки по национален ред Print
            Във връзка с възможността за ускоряване на експертизата по същество на заявки за регистрация на марки, подадени по национален ред, предвидена в чл.4 от Закона за марките и географските означения, със Заповед № 250 от 3 май 2007 г. на председателят на Патентното ведомство  се регламентират сроковете и редът, по които ще се извършва ускорена експертиза по същество на заявки за регистрация на марки по национален ред.
            За това ускоряване, съгласно чл. 4 на ЗМГО, се дължи допълнителна такса. Съгласно Постановление № 87 на Министерски съвет от 17 април 2007 г. размерът на таксата за ускорена експертиза е определен на 200 лв.
            Действията бяха предприети с цел да се отговори на потребността на бизнес средите за по-бързо получаване на права върху марки, когато заявителите преценяват, че имат необходимост от ускоряване на този процес.

            Заявителите на марки по национален ред трябва да знаят, че:

  • Условие за ускоряване на експертизата е подаване на молба от заявителя или негов представител по индустриална собственост, както и заплащане на такса от 200 лева;
  • Условие за ускоряване на експертизата по същество е заявката да е публикувана съгласно чл. 36а от ЗМГО и двумесечният срок за възражения срещу нейната евентуална регистрация да е изтекъл. Необходимо е също така ускорената експертиза да се проведе след изтичане на 6 месеца от датата на заявяване, за да може при експертизата да се обхванат и по-ранни заявки с претенция за изложбен или конвенционен приоритет, като се отчита по-късно изтеклият от двата срока;
  • Заявките, по които се иска ускоряване на експертизата, се разпределят за разглеждане от експерти по реда на тяхното постъпване.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account