КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Събития EUIPO - архив Печат

2009 г.

Постоянна цел на Патентно ведомство от 2007 година насам е да предоставя възможност на българските предприемачи и на всички заинтересовани да се запознаят с марката и дизайна на Общността, за да могат да я използват максимално ефективно в своята бизнес практика с цел повишаване на конкурентоспособността на българските икономически субекти и създаване на предпоставки за по-лесно преодаляване на отрицателните ефекти от икономическата криза и растеж на националната икономика.
2009 година беше третата поредна година, в която българското Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM сключиха договор за техническо сътрудничество, чийто предмет бяха редица действия, пряко насочени към постигане на поставената цел.
В периода февруари – април 2009 г., българското Патентно ведомство проведе първата серия мероприятия. Бяха организирани срещи-изложби и Дни на марката и дизайна на Общността в общо 4 общини - Банско, Силистра, Русе и Бургас и 7 университета – Университет по хранителни технологии - Пловдив, Лесотехнически университет – София, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев” и университет „Проф.Д-р Асен Златаров” – Бургас. В последните четири университета събитията бяха осъществени в рамките на Седмицата на Патентното ведомство и защита на индустриалната собственост в българските университети. На 11 март 2009 г., във Варна, беше организиран и семинар относно марката и дизайна на Общността.
Общо през 2009 г. бяха организирани и проведени 14 семинара и дни на марката и дизайна на Общността в редица общини и университети в София и различни градове в страната. Реализилано е и участие на пролетния Пловдивски панаир.
В изпълнение на договора за техническо сътрудничество с OHIM, през годината са подготвени и издадени Сборник статии, изследвания и анализи – Марка и дизайн на Общността и Ръководство за системата на марката на Общността и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки.

2008 г.

17 юни 2008 г.

Последен семинар по Договора за техническо сътрудничество с OHIM за 2008 г.

На 26 и 27.06. 2008 г., в гр. Велико Търново, Патентното ведомство организира последния семинар, част от ангажиментите на Патентното ведомство по Договора за техническо сътрудничество с OHIM за 2008 г. Той е насочен към представители на малкия и среден бизнес, които ще бъдат запознати освен с процедурите по заявяване, регистрация и гражданскоправна защита на марката и дизайна на Общността, с марката на Общността и Мадридския протокол, с дизайна на Общността и Женевския акт, така и с процедурите по опозиция в OHIM, както и с процедурата по определяне на марки като общоизвестни и ползващи се с известност.

За допълнителна информация относно последния семинар от поредицата за 2008 г. и за записванe за участие можете да се обърнете към г-н Георги Джилянов, ст. експерт към дирекция „Международна дейност, сътрудничество и развитие”, на тел. (02) 9701 354 и email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .30 май 2008 г.

Семинар “Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”, 13 юни 2008 г., гр. Свиленград

На 13.06.2008 г. в Свиленград, в сградата на общината, ще се проведе семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”. Мероприятието, което се организира от Патентното ведомство, е петото от поредицата семинари, провеждани в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. Целева група на настоящия семинар са представители на Агенция „Митници”, Прокуратурата и Полицията в Свиленград и региона. Лектори от Патентното ведомство ще запознаят участниците със системите на марката и дизайна на Общността и по-конкретно с подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката и дизайна на Общността пред Ведомствата за хармонизация на вътрешния пазар, он- лайн достъпа до базата данни на OHIM, както и търсенето в новата система на Патентното ведомство BPO on- line, с безплатен достъп на сайта на ПВ (http://www1.bpo.bg:8080/jsp/start.jsp).
На всички участници ще бъде връчено удостоверение за успешно преминато обучение “Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”.
За повече информация и записване до 10 юни 2008 г. - Ивелина Балджиева – тел.(02) 9701 422, e- mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите   и Георги Джилянов - тел. (02) 9701 354, e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Следващият семинар, организиран от Патентното ведомство, по линия на Договора за техническо сътрудничество, е предназначен за малкия и среден бизнес, и ще се проведе в края на месец юни 2008 г., в гр. Велико Търново. Допълнителна информация ще бъде публикувана на сайта на Ведомството.


21 април 2008 г.

Семинар с целева група представители на бизнеса, на тема „Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”- 16 май 2008 г., гр. Благоевград
На 16 май 2008 г., в хотел “Езерец”- гр. Благоевград, ще се проведе семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”. Мероприятието се осъществява в рамките на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г.
Организатор на събитието, предназначено за представителите на малките и средни предприятия, е Патентното ведомство на Република България.
Участниците ще бъдат запознати с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността от висококвалифицирани лектори от Патентното ведомство. Ще бъдат разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM., Мадридския протокол и дизайна на Общността. Такса за участие не се дължи. За повече информация: телефони: (02) 9701 354- Георги Джилянов, или на (02) 9701 422 - Ивелина Балджиева - Дирекция „Международна дейност, развитие и сътрудничество”.

За регистрация за участие до 13май 2008 г. вкл.: факс (02) 873 51 82 или на горепосочените телефони и е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите и Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .

02 април 2008 г.

Семинар с целева група представители на бизнеса, на тема „Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”- 18 април 2008 г., гр. София


На 18 април 2008 г., в хотел “Принцес”- София, ще се проведе семинар на тема  “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”. Мероприятието се осъществява в рамките на  Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. Организатор на събитието, предназначено за представителите на малките и средни предприятия, е Патентното ведомство на Република България. Участниците ще бъдат запознати с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността от висококвалифицирани лектори от Патентното ведомство. Ще бъдат разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM., Мадридския протокол и дизайна на Общността.

Такса за участие не се дължи.За повече информация: телефони: (02) 9701 354- Георги Джилянов, или на (02) 9701 422 - Ивелина Балджиева - Дирекция „Международна дейност, развитие и сътрудничество”
За регистрация за участие до 14 април 2008 г. вкл.:  факс (02) 873 51 82  или на горепосочените телефони и е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  и Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите


Следващият семинар, организиран от Патентното ведомство по линия на Договора за техническо сътрудничество и предназначен за малкия и среден бизнес, ще се проведе на 18.04.2008 г., (петък), в София. Повече информация ще бъде публикувана на сайта на Ведомството.

14 март 2008 г.

На 14 март 2008 г., в хотел “Принцес”, гр. София, се проведе първият от поредица семинари в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. на тема, “Системи на марката и дизайна на Общността”, организиран от Патентното ведомство.
Мероприятието премина при изключителен интерес от страна на поканените институции - Агенция “Митници”, полиция и прокуратура - гр. София.
Петдесет и четиримата участника се запознаха с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността, представени от лектори от Патентото ведомство - г-жа Венета Шамандура, началник отдел “Международна регистрация”, г-жа Лидия Николова, старши експерт, “Национална регистрация” и г-жа  Селин Алексиева, държавен експерт, дирекция “Международна дейност, развитие и сътрудничество”. Модератор беше г-жа Добринка Добрева, директор на дирекция “Марки и географски означения”.
По време на сутришната сесия бяха разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM. Презентацията бе възприета с интерес от страна на участниците. Проведе се дискусия по въпроси, свързани с базата данни по старшинство, нарушенията на правата върху марка и дизайн, обсъдени бяха и конкретни казуси. Следващата тема беше  “Марката на Общността и Мадридския протокол”. Семинарът приключи с връчването на всички участници на удостоверение за успешно пременало обучение - “Системи на марката и дизайна на Общността”.

Следващият семинар, като част от ангажиментите на Патентното ведомство по линия на Техническото сътрудничество с OHIM - 2008, ще се проведе на 28.03. 2008 г., в гр. Бургас, с целева група представители на малкия и среден бизнес. Предстои публикуването на повече информация за него и останалите мероприятия в специална създадената директория за техническото сътрудничество на сайта на Патентното ведомство.

Среща по техническо сътрудничество във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM)

На 28 и 29 февруари 2008 г. във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) в Аликанте, Испания, се проведе третата среща по техническо сътрудничество (Liaison meeting). От българска страна в срещата взеха участие представители на дирекции „Информационни технологии, информационна дейност и услуги”, „Марки и географски означения” и „Международна дейност, развитие и сътрудничество”.

По предложение на и от страна на представителите на Патентно ведомство беше изнесена презентация относно новата автоматизирана система за марки BPO On- line, внедрена и успешно функционираща с безплатен достъп на сайта на ПВ http://www1.bpo.bg:8080/jsp/start.jsp. Домакините и участниците в срещата изразиха задоволството си не само от техническата страна на презентацията, но и от представянето й на испански език, кето е прецедент за българска страна.Дневният ред на срещата включваше редица актуални въпроси, свързани с марката и дизайна на Общността, информационните технологии за тяхното администриране, обучителни и други програми за повишаване квалификаиятана на персонала на националните ведомства. Представен бе проект на програма за OHIM IP Семинар 2008 г.

Дискутираните въпроси имат пряко отношение към дейността на Патентното ведомство с оглед ангажираността му в проектите на OHIM, касаещи марката и дизайна на Общността. Беше отбелязано, че българското Патентно ведомство е изпълнило стриктно задълженията си, произтичащи от миналогодишния договор за Техническо сътрудничество с OHIM, както и приносът му в популяризирането на марката и дизайна на Общността и осъществената навременната и акуратна отчетност.
 

Годишни награди 2007/2008 на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM)

Въз основа на опита си, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) e взело решение да преразгледа Правилата за определяне на годишните награди на OHIM за 2007/2008 с цел да ги направи по-гъвкави.
В конкурса за годишните награди на OHIM могат да участват кандидати с университетска образователна степен, при условие че са изучавали или в момента учат следдипломна квалификация в областта на индустриалната собственост в една от 27–те страни - членки на ЕС. Сумите за наградите са увеличени, като ще бъдат присъдени първа награда в размер на 15000 € за най-добра дисертация в областта на закрилата на марка и дизайн на Общността и втора – в размер на 7500 €. Двамата победители ще имат възможността да завършат петмесечен курс на обучение в OHIM, Аликанте.
Крайният срок за подаване на заявките за участие е 15 декември 2007 г.
Повече информация за правилата и условията за участие в конкурса може да се получи на адрес http://oami.europa.eu/en/office/award/default.htm

 

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка