КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Марка и дизайн на ЕС Печат
TM-DS-View


Израел се присъедини към TMview
Считано от 14 май 2018 г. Патентното ведомство на Израел (ILPO) официално се присъедини към системата за търсене на изображения на търговски марки TMview.
Интегрирането на ILPO е пряк резултат от съвместната дейност на Службата на ЕС за интелектуална собственост /EUIPO/ с нейните международни партньори.

С присъединяването на ILPO TMview вече съдържа данните на 66 ведомства по интелектуална собственост.

С добавянето на над 270.000 търговски марки от страна на ведомството на Израел, TMview вече предоставя информация и достъп до общо над 50,2 милиона търговски марки.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега, приложението е отговорило на повече от 42,2 милиона заявки за търсене на търговски марки от 160 страни по света, като Испания, Германия и Италия са неговите най-чести ползватели.
Повече информация можете да намерите на
www.tmdn.org

Чили се присъедини към TMview
Считано от 26 април 2018 г. Националният институт на ведомството по индустриална собственост на Чили /INAPI/ официално се присъедини към системата за търсене на изображения на търговски марки TMview.
Интегрирането на INAPI е пряк резултат от съвместната дейност на Службата на ЕС за интелектуална собственост /EUIPO/ с нейните международни партньори.
С присъединяването на INAPI TMview вече съдържа данните на 65 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 575 000 търговски марки от страна на INAPI, TMview вече предоставя информация и достъп до общо над 49.6 милиона търговски марки.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега, приложението е отговорило на повече от 39.9 милиона заявки за търсене на търговски марки от 160 страни по света, като Испания, Германия и Италия са неговите най-чести ползватели.
Повече информация можете да намерите на
www.tmdn.org

Йордания се присъедини към TMview
и DSview
От днес, 23 април 2018 г. Дирекцията за защита на индустриалната собственост на Йордания /IPPD/, част от Министерството на индустрията, търговията и снабдяването на страната, официално се присъединява към системите за търсене на изображения на търговски марки и дизайни TMview и DSview.
Интегрирането на IPPD е пряк резултат от съвместната дейност на EUIPO с нейните международни партньори.
При включването на Дирекцията за защита на индустриалната собственост на Йордания TMview и DesignView поотделно вече съдържат данните на 64 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 146 000 търговски марки от страна на Йордания, TMview вече предоставя информация и достъп до общо над 49.1 милиона търговски марки. DesignView от своя страна съдържа повече от над 13,5 млн. дизайна, заедно с тези над 2100 от IPPD.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега, приложението е отговорило на повече от 39.9 милиона заявки за търсене на търговски марки от 160 държави, от които Испания, Германия и Италия са неговите най-чести ползватели.
Повече информация можете да намерите на
www.tmdn.org

Черна гора се приесъедини към TMview
Считано от 12 Март 2018г. Офисът за Интелектуална Собственост на Република Черна Гора поставя началото на предоставянето на данните за черногорски търговските марки на приложението TMview.
Интегрирането на Офиса за Интелектуална Собственост на Република Черна Гора към TMview е пряк резултат от съвместната дейност на EUIPO с нейните международни партньори чрез програмата за Международното Сътрудничество.
При включването на Офиса за Интелектуална Собственост на Република Черна Гора, TMview вече съдържа данни на 63 офиса по интелектуална собственост.
С добавянето на повече от 15.000 черногорски търговски марки TMview предоставя информация и достъп до общо над 48.8 милиона търговски марки.
От стартирането на TMview на 13 април 2010г., досега приложението е отговорило на 39.8 милиона заявки за търсене на търговски марки от 157
държави, от които Испания, Германия и Италия са сред най-честите потребители на приложението.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

Aржентина, Швейцария и Молдова се присъединиха към Designview
От 21 ноември 2017 г. Националният институт по индустриална собственост на Аржентина (INPI), Швейцарският федерален институт по интелектуална собственост (IGE-IPI) и Държавната агенция по интелектуална собственост на Р Молдова (AGEPI) направиха достъпни своите дизайни в електронната система за търсене на база данни Designview.

Присъединяването на трите ведомства се дължи на Международната програма за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.

Заедно с INPI, IGE-IPI and AGEPI, Designview вече съдържа данните на 61 ведомства по интелектуална собственост.

С добавянето на над 86.000 дизайна от страна на института на Аржентина, повече от 124.000 от този на Швейцария и над 10.000 от Агенцията на Молдова, Designview вече предоставя информация и достъп до над 12,7 млн. международни дизайна.

От стартирането на търсачката на 19 ноември 2012 г., досега е била използвана за повече от 3 млн. търсения от 159 различни държави, като най-честите ползватели са Германия, Великобритания и Испания.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org
 

Аржентина и Молдова се присъединиха към TMview
От 21 ноември 2017 г. Националният институт по индустриална собственост на Аржентина (INPI) и Държавната агенция по интелектуална собственост на Р Молдова (AGEPI) направиха достъпни своите търговски марки в системата за търсене на база данни TMview.
Присъединяването на двете ведомства се дължи на Международната програма за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.
С включването на INPI и на AGEPI, TMview вече съдържа данни от 62 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 2,5 million търговски марки от страна на Националния институт по индустриална собственост на Аржентина и над 40.000 от Държавната агенция по интелектуална собственост на Р Молдова, TMview вече предоставя информация и достъп до над 47,6 млн. търговски марки по света.
От стартирането на търсачката на 13 април 2010 г., досега е била използвана за над 35,7 млн. търсения от 157 различни страни по света, като Испания, Германия и Италия са сред най-честите ползватели.

Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org


Сан Марино се присъедини към TMview и Designview
От 16 октомври 2017 г. Ведомството на Сан Марино за патенти и търговски марки (USBM) направи достъпни своите дизайни в електронните системи за търсене на база данни TMview и Designview.
Присъединяването на ведомството на Сан Марино към Designview е резултат от усилията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори. Чрез новото партньорство TMview вече разполага с данни от 60 ведомства, а Designview – от 58.
С добавянето на над 3.000 търговски марки от страна  USBM, TMview ще предоставя информация и достъп до над 44,8 млн. търговски марки по света.Designview съдържа над 12,4 млн. дизайна, вкл. почти 400 от USBM.
От стартирането си през 2010 г. досега търсачката TMview е използвана повече от 34,7 милиона пъти от 157 различни страни по света, като най-честите ползватели са Испания, Германия и Италия. Началото на Designview е през 2012 г., като досега е използвана повече от 2,9 милиона пъти от 148 различни държави - предимно от Германия,Великобритания и Испания. Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

Перу се присъедини към TMview
От 10 октомври 2017 г. Националният институт на Перу за защита на свободната конкуренция и интелектуалната собственост (INDECOPI) направи достъпни своите търговски марки в електронната система за търсене на база данни TMview.
Присъединяването на ведомството на Перу към търсачката е резултат от усилията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори. Инструментът TMview вече съдържа данни от 59 ведомства по интелектуална собственост, като с добавените от страна на Перу около 400 000 търговски марки, ТМview ще предоставя достъп до почти 44,4 млн. търговски марки по целия свят.
От стартирането през 2010 г. досега търсачката е използвана повече от 34,7 милиона пъти от 157 различни страни по света, като най-честите ползватели са Испания, Германия и Италия.
Повече информация можете да намерите на www.tmview.org

Перу се присъедини към DesignView
От 18 септември 2017 г. Националният институт на Перу за защита на свободната конкуренция и интелектуалната собственост (INDECOPI) направи достъпни своите индустриални дизайни в електронната система за търсене на база данни DesignView.
Присъединяването на ведомството на Перу към Designview е резултат от усилията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори. Инструментът DesignView вече съдържа данни от 57 ведомства по интелектуална собственост, като с добавените от страна на INDECOPI около 5000 дизайна, DesignView ще предоставя достъп до почти 12,4 млн. индустриални дизайна по целия свят.
България се е присъединила към DesignView през 2013 г. От стартирането през 2012 г. досега търсачката е използвана повече от 2,9 милиона пъти от 148 различни страни по света, като най-честите ползватели са Германия, Великобритания и Испания. Към момента инструмента е достъпен на 35 езика, включително български.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

Колумбия се присъедини към TMview
Считано от 19 юни 2017 г. Колумбийският Надзор на промишлеността и търговията (НПТ) предостави своята база данни на търговски марки на търсещата система TMview.
Присъединяването е резултат от Международната мрежа за сътрудничество към Европейската служба по интелектуална собственост в сътрудничество с международни партньори.
Това последно разширяване увеличава общия брой ведомства, участващи в TMview, до 58 и с добавянето на почти 700 хил. търговски марки от Колумбия, сега TMview предоставя информация и достъп до повече от 43,8 млн. търговски марки общо.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г., системата е обслужила повече от 31,3 млн. търсения от 157 различни държави, като Испания, Германия и Италия са най-честите потребители.
Повече информация можете да намерите ТУК

Босна и Херцеговина се присъедини към Designview
Считано от 12 юни 2017 г. Институтът по интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (ИИС - БИХ) предостави на търсещата система Designview базата си с промишлени дизайни.
Интеграцията на ИИС – БиХ e конкретен резултат от съвместната дейност на Мрежата за международно сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост с нейните партньори.
След присъединяването на ИИС – БиХ Designview  вече съдържа данни от 55 ведомства. С прибавянето на почти 700 дизайна от ИИС – БиХ, Designview  вече предоставя информация и достъп до почти 10,4 млн. дизайна общо.
Търсещата система Designview вече се предоставя на 35 езика със сегашното включване на босненски език.
От представянето на Designview на 19 ноември 2012 г., системата е обслужила повече от 2,6 млн. търсения от 146 различни държави, като Германия, Испания и Обединеното кралство са най-честите потребители.
Повече информация може да бъде намерена на ТУК.

Филипините се присъединиха към DesignView
Считано от 26 април 2017 г. Ведомството по интелектуална собственост на Филипините (IPOPHL) предостави своите данни за регистрирани промишлени дизайни на търсещата система DesignView.
Първоначално IPOPHL се присъедини към платформата за търсене, разработена от ведомствата по интелектуална собственост на държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, чието реализиране беше подкрепено по проекта за закрила на интелектуалната собственост (ECAP III Phase II) между ЕС и АСЕАН, управляван от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Решението на IPOPHL да се присъедини към DesignView е плод на сътрудничеството на СЕСИС с международни партньори.
Последното разширяване отвежда общия брой на ведомствата – участници в DesignView до 54, а с прибавянето на почти 20 000 промишлени дизайни от Филипините DesignView в момента предоставя достъп до база данни с повече от 10.4 млн. промишлени дизайни.
От въвеждането на DesignView на 19 ноември 2012 г. досега, търсачката е предоставила близо 2,5 млн. резултата на търсения от 146 държави, като посетителите от Германия, Испания  и Великобритания са сред най-редовните. Повече информация може да бъде намерена ТУК

Индия се присъедини към TMview
Считано от 26 април 2017 г. Индийският офис на генералния инспектор за патенти, дизайни и търговски марки (CGPDTM) предостави своите данни за регистрирани марки на търсещата система TMview.
Успешното присъединяване е резултат от проекта за сътрудничество между Европейския съюз и Индия в областта на интелектуалната собственост (IPC-EUI), който бе съ-финансиран от Европейската комисия и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) в рамките на сътрудничеството с международните партньори и в тесни връзки с Индийския офис.  
Последното разширяване повишава общия брой на ведомствата – участници в TMview, до 57, а с прибавянето на почти 800 000 търговски марки от Индия TMview, предоставя достъп до информация и база данни с повече от 43 млн търговски марки.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г. досега търсачката е предоставила близо 29 млн. резултата на търсения от 155 държави, като посетителите от Испания, Германия и Италия са сред най-редовните. Повече информация може да бъде намерена на www.tmview.org

Камбоджа се присъедини към TMview

Считано от 22 декември 2016 г. Департаментът по интелектуална собственост (ДИС) към Министерството на търговията в Кралство Камбоджа ще предостави своите данни за регистрирани търговски марки на търсещата система TMview.
Първоначално ДИС се присъедини към платформата за търсене, разработена от ведомствата по интелектуална собственост на държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, чието реализиране беше подкрепено по проекта за закрила на интелектуалната собственост (ECAP III Phase II) между ЕС и АСЕАН, управляван от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Решението на ДИС да се присъедини към TMview е плод на сътрудничеството на СЕСИС с международни партньори.
Последното разширяване отвежда общия брой на ведомствата – участници в TMview до 56, а с прибавянето на почти 75 000 търговски марки от Камбоджа TMview, в момента предоставя достъп до база данни с повече от 41.5 млн. търговски марки.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г. досега, търсачката е предоставила близо 26 млн. резултата на търсения от 155 държави, като посетителите от Испания, Германия и Италия са сред най-редовните. Повече информация може да бъде на мерена на www.tmview.org

Малайзия се присъедини към TMview
Считано от 12 декември 2016 г. Корпорацията за интелектуална собственост на Малайзия предостави своите данни за регистрирани марки на търсещата система TMview.
Малайзийската корпорация първоначално се присъедини към платформата за търсене, разработена от ведомствата по интелектуална собственост на държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, чието реализиране беше подкрепено по проекта за защита на интелектуалната собственост (ECAP III Phase II) между ЕС и АСЕАН, управляван от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Решението на корпорацията да се присъедини към TMview е плод на сътрудничеството на СЕСИС с международни партньори.
Последното разширяване отвежда общия брой на ведомствата – участници в TMview до 56, а с прибавянето на почти 750 000 търговски марки от Малайзия TMview, предоставя достъп до база данни с повече от 41 млн. търговски марки.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г. досега, търсачката е предоставила близо 26 млн. резултата на търсения от 155 държави, като посетителите от Испания, Германия и Италия са сред най-редовните. Повече информация може да бъде на мерена на www.tmview.org

Колумбийският орган по надзора на индустрията и търговията се присъедини към Designview
Считано от 21 ноември 2016 г. Колумбийският орган по надзора на индустрията и търговията предостави своите данни за регистрирани промишлени дизайни на търсещата система Designview.
Решението на органа да се присъедини към Designview  е плод на сътрудничеството на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) с международни партньори.
След присъединяването на колумбийския орган Designview вече съдържа данни от 53 ведомства. След прибавянето на повече от 9000 дизайна, регистрирани от колумбийското ведомство Designview предоставя информация и достъп до почти 10, 2 млн. промишлени дизайни.
От въвеждането на Designview на 19 ноември 2012 г., търсачката е предоставила 2,1 млн. резултата на търсения от 146 държави, сред които Германия, Испания и Обединеното кралство са държавите с най-редовни потребители. Повече информация може да бъде намерена на www.tmdn.org

Регионалната африканска организация по интелектуална собственост се присъедини към Designview
Считано от 31 октомври 2016 г. Регионалната африканска организация по интелектуална собственост (РАОИС) предостави данните си за регистрирани дизайни на търсещата система Designview.
Присъединяването на РАОИС е в резултат на сътрудничеството на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) с международни партньори.
След присъединяването РАОИС Designview вече съдържа данни от 52 ведомства. След прибавянето на почти 1 100 дизайна, регистрирани РАОИС Designview предоставя информация и достъп до почти 10,1 млн. промишлени дизайни.
От въвеждането на Designview на 19 ноември 2012 г., търсачката е предоставила над 2.1 млн. резултата на търсения от 146 държави, сред които Германия, Испания и Обединеното кралство са държавите с най-редовни потребители. Повече информация може да бъде намерена на www.tmdn.org

Бразилия се присъедини към Designview
Считано от 17 октомври 2016 г. Националният институт за интелектуална собственост на Бразилия предостави данните си за регистрирани промишлени дизайни на търсещата система Designview.
Решението на института да се присъедини към Designview  е плод на сътрудничеството на СЕСИС с международни партньори.
След присъединяването на бразилския национален институт Designview вече съдържа данни от 51 ведомства. След прибавянето на почти 90 000 дизайна, регистрирани в Бразилия Designview предоставя информация и достъп до почти 10 млн. промишлени дизайни.
От въвеждането на Designview на 19 ноември 2012 г., търсачката е предоставила над 2 млн. резултата на търсения от 145 държави, сред които Германия, Испания и Обединеното кралство са държавите с най-редовни потребители. Повече информация може да бъде намерена на www.tmdn.org

Грузия  се присъедини към TM View и Designs View

От днес, 7 юли  2016 г., информация за търговските марки  и дизайните на  Националния център по интелектуална собственост  на Грузия, е достъпна  през инструментите за търсене TMView и DesignView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на EUIPO, и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 5
6, а на DesignView – 50.
С добавянето на повече от 12 хиляди  марки от Грузия, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, възлиза на над 40 млн, а в базата DesignView  броят на дизайните надхвърля 9,6  млн.
От момента на стартирането на TM
View на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 21,9  млн. търсения от 151 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени  повече от 1,8 хиляди търсения от 143 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
За повече информация, вижте тук: 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.


Албания се присъедини към TM View и
DesignView
От 4 юли  2016 г., информация за търговските марки  и дизайните на  Ведомството за патенти и марки на Албания е достъпна  през инструментите за търсене TMView и DesignView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на EUIPO, и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 55
, а на DesignView – 49.
С добавянето на повече от 12 хиляди  марки от Албания, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, възлиза на  40 млн, а в базата DesignView  броят на дизайните надхвърля 9,6  млн.
От момента на стартирането на TM
View на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 21,8  млн. търсения от 151 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез DesignView са направени  повече от 1,8 хиляди търсения от 143 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.


Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) се приседини към Designview
От  днес, 20 юни 2016, информация за дизайните на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС)  е достъпна през инструмента за търсене Designview.

Интегрирането на WIPO е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на EUIPO, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 48.

От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени  повече от 1.8 млн. търсения от 141 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.


Бразилия се присъединява към TM View
От днес, 29 февруари 2016 г., информация за търговските марки на Бразииля, е достъпна  през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 54, а с добавянето на повече от 3,1 милиона  марки от Бразилия, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 39 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 17,8  млн. търсения от 151 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Швейцария се присъедини към TM View
От 26 октомври 2015 г
. информация за търговските марки на Швейцария, е достъпна  през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 4
2, а с добавянето на повече от 360 хиляди  марки от Швейцария, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 28 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени
15,9  млн. търсения от 149 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Македония се приседини към Designview
От 5 октомври 2015, информация за дизайните на Република Македония  е достъпна през инструмента за търсене Designview.

Интегрирането на страната е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 36, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 8,7 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени  повече от 935 хиляди търсения от 140 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.


Канада, Китай и САЩ се присединяват към  Designview
От
14 септември  2015 г., информация за дизайните на Канада, Китай и САЩ  е достъпна през инструмента за търсене Designview. Интегрирането на страните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият
 брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 35, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 8,6 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012
г. досега чрез Designview са направени  повече от 935 хиляди търсения от 137 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.

Македония се присъедини към TM View
От 27 юли 2015 г
. информация за търговските марки на Република Македония, е достъпна  през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 40, а с добавянето на повече от
30 хиляди  марки от Македония, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 27,8 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 14
.3 млн. търсения от 146 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия


Сърбия се присъедини към TM VIiew
От 6 юли 2015 г
. информация за търговските марки на Република Сърбия, е достъпна  през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 3
9, а с добавянето на повече от 46 хиляди  марки от Сърбия, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от27,8  млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени
14 млн. търсения от 144 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.


Исландия се присъедини към DesignView
От
днес, 18 май 2015., информация за дизайните на Исландия  
е достъпна през инструмента за търсене Designview. Интегрирането на страната е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият
 брой на ведомствата участници в Designview 
вече възлиза на 31, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 4,2 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега
 чрез Designview са направени  повече от 935 хиляди търсения от 137 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.

Повече информация тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcomeТунис се присъедини към  DesignView
От 20 април 2015 г., информация за дизайните на Тунис е достъпна през инструмента за търсене Designview.
Интегрирането на страната е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общия брой на ведомствата участници в Designview  вече възлиза на 2
9, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 12 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени  повече от 920 хиляди търсения от 139 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия, Англия.

Република Филипини се присъедини към TMView
От 23 март 2015 г. информация за търговските марки на Република Филипини, е достъпна  през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 3
8, а с добавянето на повече от 325 хиляди  марки от Филипините, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 25,3 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени
12,1 млн. търсения от 151 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Турция се присъедини към Designview
От 16
март  
2015 г., информация за дизайните на Турция е достъпна през инструмента за търсене Designview.
Интегрирането на стран
ата е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори. С последното разширение общия брой на ведомствата участници в Designview  вече възлиза на 28, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 4,1  млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview
 са направени  повече от 920 хиляди търсения от 139 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия, Англия.

Унария се присъедини  към DesignView
От 19 февруари 2015 г., информация за дизайните на Унгария е достъпна през инструмента за търсенеDesignview.
Интегрирането на страните е резултат
 както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият
 брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 27, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 3,6  млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега
 чрез Designview са направени  повече от 834 хиляди търсения от 135 различни страни, като най-честите ползватели са от  Германия, Испания, Англия и Франция.

Корея и Ирландия се присъединиха към DesignView
От 15 декември 2014г., информация за дизайните на Корея и Ирландия е достъпна през инструмента за търсене Designview.
Интегрирането на страните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 26, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 3,6 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени  повече от 800 хиляди търсения от 135 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.

Австрия се присъедини към DesignVew

От 9 декември, информация за промишлените дизайни на Австрийското патентно ведомство,  е достъпна  през инструмента за търсене DesignView.
Интегрирането на ведомството е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в DesignView вече възлиза на 24, а с добавянето на повече от 70 хиляди дизайна от Австрия, общият брой на дизайните, достъпни чрез инструмента, достига повече от 2,7 млн.
От момента на стартирането на DesignView, през ноември 2012 г. досега чрез инструмента са направени 783 хилади търсения от 135 различни страни, като най-честите ползватели са от Германия, Испания, Англия и Франция.
Повече информация може да бъде намерена на https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Дания, Мексико, Мароко, Норвегия и Русия се присъединиха към
DesignView
От 08 декември 2014г., информация за
дизайните на Дания, Мексико, Мароко, Норвегия и Русия  е достъпна през инструмента за търсене Designview.
Интегрирането на страните е резултат
 както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият
 брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 23, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 2.7 млн.
От момента на стартирането на инструмента  през ноември 2012г. досега
 чрез Designview са направени  повече от 783 хиляди търсения от 135 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
Повече информация  може да бъде намерена на https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Исландия се присъедини към TMView

От 24 ноември 2014г., информация за търговските марки на Исландия, е достъпна  през инструмента за търсене TMView.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 37, а с добавянето на повече от 46 хиляди  марки от Исландия, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 24,6 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 10 млн. търсения от 214 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Tунис се присъедини към TMView
От 20 октомври 2014
, информация за търговските марки на Тунис, е достъпна  през инструмента за търсене TMView.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 36, а с добавянето на повече от 65 хиляди  марки от Тунис, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 24,5 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 9 млн. търсения от 214 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Корея се присъедини към TMView
От днес, 12 Февруари 2014г., информацията за търговските марки на Корейското патентно ведомство, е достъпна през инструмента за търсене TMview.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 35, а с добавянето на повече от 2,7 млн. корейски марки, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 23 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 5  млн. търсения от 205 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Русия и САЩ се присъединиха към TMView
От 18 декември 2013г., информация за търговски марки на още две национални ведомства - Русия и САЩ, е достъпна през инструмента за търсене TMView.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 34, а общия брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 20 млн.
От момента на стартирането на инструмента на 13 април 2010 г. досега чрез TMview са направени  повече от 5 млн. търсения от 205 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Гърция и Мароко се присъединиха към TMview

От днес, 11 ноември 2013 г., информацията за търговски марки на още две национални ведомства - Гърция и Мароко, е достъпна през инструмента за търсене TMView.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 32, а общия брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига  повече от 13,2 милиона.

Турция се присъедини към TMview
От 02 септември 2013 г.,
информацията за търговските марки на Турският патентен институт е достъпна през инструмента за търсене TMview.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 30, а с добавянето на повече от 1 млн. турски марки общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 12 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 4,3 млн. търсения от 199 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Кипър, Република Хърватска, Мексико и Норвегия се присъединиха към TMview 
От днес, 01 юли 2013 г., информацията за търговските марки на още четири национални ведомства - Кипър и Република Хърватска, като страни членки на ЕС, и Мексико и Норвегия, като страни извън ЕС, е достъпна през инструмента за търсене TMview.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 29.
Вследствие на интегрирането на почти всички ведомства на страните членки на ЕС се постига критичното ниво на данни за търгоските марки и географско покритие, което прави TMview най-мощния инструмент за търсене на търговски марки - понастоящем общо 11 млн.
От момента на стартирането на инструмента на 13 април 2010 г. досега чрез TMview са направени 4 млн. търсения от 196 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Общ портал  на OHIM към Европейската мрежа за марки и дизайни - European TMDN COMMON GATEWAY

В края на изминалата 2012 г. стартираха първите електронни инструменти за търсене по програмата Cooperation Fund  на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни)- OHIM:
E-learning - информация за закрилата на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост, насочена към представителите на малките и средни предприятия; Design view - търсещ инструмент за заявени и регистрирани дизайни; Quality - информация за услугите, предоставяни от Патентното ведомство и съответните стандарти за качеството им;  CESTO  - инструмент, подпомагащ експертизата за наличие на абсолютни основания за отказ на регистрация на заявени марки; Search image - инструмент, търсещ идентични или сходни образни елементи, съдържащи се в състава на заявените за регистрация знаци; Similarity - електронна база данни за сравняване на стоки или услуги, за които участващите в проекта национални ведомства са установили в практиката си идентичност или определена степен на сходство.
Достъпът до тези инструменти за търсене се извършва през портала European TMDN COMMON GATEWAY и е безплатен.
Всички мнения и препоръки на потребителите за качеството на предлаганите електронни услуги могат да бъдат изпращани директно в OHIM, като се използва опцията Обратна връзка (Feedback) от началната страница на портала, както и чрез Българското патентно ведомство на адрес:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  или  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Уведомяваме всички потребители на TM view, че достъпът до инструмента вече ще бъде през единния портал COMMON GATEWAY.

Българската версия на Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги вече официално е на разположение на потребителите чрез инструмента Euroclass.
Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е създадена в рамките на проекта „Програма за сближаване на практиките”, иницииран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни ) OHIM с участието на националните ведомства за индустриална собственост от Европейския Съюз.
Чрез включването на Общата хармонизирана база данни в инструмента Euroclass потребителите не само ще разполагат с общ списък стоки и услуги на езиците на държавите членки на ЕС, но и ще могат да разчитат на единен подход при оценката на това кои термини са допустими за класиране и кои не, пред множество различни ведомства.
Патентното ведомство на Република България ще приема без възражение термините, включени в Хармонизираната база данни, когато са посочени в заявка за регистрация на марка.Хармонизираната база данни ще бъде  постоянно подобрявана и българският превод ще бъде поддържан и актуализиран чрез специално създаден за целта софтуер.Инструментът Euroclass е достъпен през единния портал European TMDN COMMON GATEWAY на официалния интернет сайт на Патентното ведомство, на интернет адреса на COMMON GATEWAY или чрез сайта на OHIM.

Швейцария, Япония и САЩ също са интегрирали инструмента и поради тази причина се предвижда като следваща стъпка името да се промени от Euroclass на TMclass, за да отразява по-точно същността му.
Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е стъпка в посока хармонизация на практиките в областта на марките в рамките на ЕС, която е продиктувана от стремежа на ведомствата да предоставят висококачествена услуга на своите потребители и единен подход при разглеждането на марките.

TMview – инструмент за търсене на търговски марки
От 13.04.2010 г. стартира многоезичен интернет портал за безплатно онлайн търсене на информация за заявени и регистрирани марки в регистрите на участващи в проекта ведомства - Бенелюкс, Чехия, Дания, Италия, Португалия, Великобритания, Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Очаква се през 2010 г. да се присъединят още 8 страни, в това число и Република България.
Този нов, обединяващ инструмент за търсене на информация за заявени и регистрирани марки, наречен TMview, осигурява напълно безплатен достъп на различни езици, в това число и на български, до базите данни на националните ведомства.
Базата данни TM View е част от страницата на OHIM, входът за системата е през меню “Databases” и избор на TM View, като позволява два вида търсене:
                  бързо – по наименование на марката;
                  разширено – по 7 критерия:                  
                  - наименование на марката
                  - вид на марката
                  - име на заявителя
                  - клас по Ницската класификация
                  - код по Виенската класификация
                  - начало на опозиция
                  - дата на заявяване
Безспорно, предимство на TMview, като многоезичен инструмент е, че позволява извличане на информация от огромен масив от марки – с присъединяването на всяко ведомство се осигурява директна връзка към базите данни на съответния език, която ежедневно се обновява и дава изчерпателни резултати, при това напълно безплатно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
            TMview, най-общо, може да се използва за:
                 - извършване на проучване за търговски марки;
                 - проверка дали наименованието на марката е свободно;
                 - разкриване стратегията на Вашите конкуренти;
                 - предоставяне на информация при провеждане на експертизата по същество на марки.
Проектът TMview се развива непрекъснато с цел да се превърне в платформа за данни от всичките 27 страни - членки на Европейски съюз, заедно с информацията, достъпна OHIM СОИС.

____________________________________________________________________________________________________

17 декември 2012
Марките на Полша и Ирландия са добавени към инструмента за търсене в базата данни TMview.
С последното разширяване на TMview  общият брой на ведомствата, предоставящи информация за търговски марки, достигна 25: Австрия, България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Финландия,  Франция, Германия,  Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Португалия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Унгария, Обединеното кралство, СОИС и OHIM.
Понастоящем TMview предоставя достъп общо до повече от 9,7 милиона марки и е посетена от над 980 000 души от 185 различни страни. Най-много са посетителите от Испания, Германия и Италия.

20 ноември 2012
П
атентно ведомство има удоволствието да съобщи на заинтересованите потребители, че от вчера, 19.11.2012, е-услугата Design View е в режим на редовна експлоатация и е достъпна през портала на OHIM за е-услуги за марки и дизайни.

Активни ведомства към момента: България, Бенелюкс, Естония, Испания, Гърция, Португалия, Словакия, OHIM.

14 ноември 2012
Търговските марки от Aвстрийското патентно ведомство и Германското ведомство за патенти и търговски марки бяха добавени към инструмента за търсене TMview, който осигурява безплатен достъп до заявки и регистрации на марки от редица водещи ведомства за търговски марки.
С последното разширяване общият брой на ведомствата, които са предоставили своите данни за търговски марки на TMview, става 23. Освен Австрия и Германия те включват: България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, WIPO и OHIM.
С добавянето на около 184 000 австрийски търговски марки и над 1,6 млн. германски търговски марки, сега TMview осигурява достъп общо до над 9,1 млн. търговски марки.
TMview, която започна да функционира на 13 април 2010 г., се доказва като популярна сред потребителите. Оттогава насам тя е посетена от над 910 000 посетители от 185 различни страни, като сред най-честите са потребители от Испания, Германия и Италия.
За повече информация
 
04 октомври 2012
Малта се присъедини към TMview
Марките на Малта бяха добавени към инструмента за търсене в базата данни TMview, който предоставя свободен достъп до заявки и регистрации на марки от редица водещи ведомства по индустриална собственост.
С последното разширяване на TMview  общият брой на ведомствата, предоставящи информация за търговски марки, достигна 21: България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Италия, Литва, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Унгария, СОИС и OHIM.
В резултат от добавянето на около 50 000 малтийски марки, понастоящем TMview предоставя достъп общо до повече от 7,3 милиона марки.
До момента TMview е посетена от над 855 000 души от 180 различни страни, като най-много са посетителите от Испания, Германия и Италия.
За повече информация

26 юни 2012
Унгария се присъедини към TMview
Марките на Унгария бяха добавени към инструмента за търсене в базата данни TMview, който предоставя свободен достъп до заявки и регистрации на марки от редица водещи ведомства по индустриална собственост.С последното разширяване на TMview  общият брой на ведомствата, предоставящи информация за търговски марки, достигна 20: България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство,Унгария, СОИС и OHIM.
В резултат от добавянето на повече от 115 000 унгарски марки, понастоящем TMview предоставя достъп общо до повече от 7,1 милиона марки. До момента TMview е посетена от над 730 000 души от 178 различни страни, като най-много са посетителите от Испания, Германия и Италия.

24 април 2012
Финландия и Латвия се присъединяват към TMview
Търговските марки на Финландия и Латвия бяха добавени в инструмента за търсене на TMview, който осигурява безплатен достъп до заявки и регистрации на търговски марки от редица водещи служби за търговски марки.С последното разширяване на TMview общият брой на ведовствата, които предоставят данни, става 19: България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, СОИС и OHIM. След добавянето на над 200 000 финландски и латвийски търговски марки, понастоящем TMview осигурява достъп до общо над 6,8 млн. марки.
TMview, който функционира от 13 април 2010 г., е популярна сред потребителите услуга. Досега сайтът е ползван от над 650 000 посетители от 178 различни държави, като Испания, Германия и Италия са сред най-активните ползватели.

21 февруари 2012
С последното разширяване на TMview общият брой на ведомствата, които предоставят данни, стана 17: Литва, Румъния,Швеция, България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Испания, Франция, Обединеното кралство, Италия, Португалия, Словакия, Словения, СОИС и OHIM. С добавените над 600 000 литовски, румънски и шведски търговски марки TMview понастоящем осигурява достъп до над 6,6 млн. търговски марки.
TMview се е превърнал в популярен инструмент сред потребителите. Оттогава насам той е посетен от над 530 000 ползватели от 170 различни страни, най-често от Испания, Германия и Италия.

Новата, втора версия на TMview предлага нови функции, като:
  • Преработен интерфейс за улеснение на потребителите. Това включва предпочитания на потребителите и показване на резултатите от търсенето, които позволяват пълно конфигуриране, както и система от табове, която позволява едновременното отваряне на няколко търговски марки.
  • Нови функции за търсене и филтриране като търсене на подобни думи, търсене на изрази, предишни търсения, предложения за търсене. Разширеното търсене съдържа допълнителни критерии за търсене като възможността да се търси по служба за търговски марки, референтен номер на търговска марка и статут на търговска марка.
  • Система от предупреждения, чрез която потребителите получават съобщения, когато настъпят определени събития във връзка с избрани търговски марки.
  • Подобрено представяне и възможност да се разглеждат повече търговски марки по ведомства.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EuroClass е съвместен проект между Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) и националните ведомства на страните - членки, чиято цел е да бъде създадена обща търсеща система като централизиран източник на информация в областта на класификацията за марките.
Проектът предвижда създаването на максимално пълна база данни, която да съдържа списък на стоките и услугите на националните езици на всички ведомства, участващи в проекта.
Участието на България в проекта намира израз в интегриране в общата база данни на OHIM на термини на български език от актуализираната и допълнена редакция на Ницската класификация на стоките и услугите.
Проектът по присъединяването на националната ни база данни вече навлезе във финалната си фаза, като се осъществява т.нар. процес на съпоставяне и проверка на генерирани синонимни изрази, които системата ще разпознава. По този начин всяко запитване, отправено към базата данни, ще може да получи отговор, без да е необходимо потребителите да познават точната терминология според одобрения превод на класификацията.
Системата ще представлява полезна допълнителна услуга в помощ на клиентите и същевременно ще бъде още една стъпка към уеднаквяване на използваната класификационна терминология от страните - членки и улеснение при прехода към електронна форма на заявяване.


С добавянето на термините на български език успешно приключи петата фаза на проекта EuroClass.
В системата, която работи на 22 езика, към края на 2009 г. са интегрирани 13 национални ведомства.
За улеснение на клиентите на Ведомството, страницата е преведена изцяло на български език.


АРХИВ (2007-2010 г.) - Марка на ЕС - полезна информация

Нов уеб сайт на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM
От 01 юли 2008 г. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM има нов уеб сайт, като резултат от широкообхватни консултации с ползвателите. Сайтът предлага подобрени услуги на пет езика, обособени в специална част. С новите дизайн и организация на сайта се поставя ударение върху електронното общуване. Ползвателите влизат директно на първата страница, без да се налага да избират езика (който се определя от настройката на браузера, но може да бъде променен по всяко време), като на всяка страница има бърз достъп до базите данни и формите за електронно подаване на заявки. Сайтът предвижда възможност както за получаване на актуална информация по електронна поща (e-mail alerts), така и за осъществяване на контакт с ползвателите чрез дискусии и анкети. За ползвателите с по-малък опит е предоставена и базова информация, която да им помогне да се ориентират в материята.

Промени за заявителите на марки на Общността
За заявителите на марки на Общността е важно да знаят, че от 10 Март 2008 г. проверката за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки стана пожелателна.АРХИВ (2007-2010 г.) - Марка на ЕС - полезна информация

Нов уеб сайт на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM
От 01 юли 2008 г. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM има нов уеб сайт, като резултат от широкообхватни консултации с ползвателите. Сайтът предлага подобрени услуги на пет езика, обособени в специална част. С новите дизайн и организация на сайта се поставя ударение върху електронното общуване. Ползвателите влизат директно на първата страница, без да се налага да избират езика (който се определя от настройката на браузера, но може да бъде променен по всяко време), като на всяка страница има бърз достъп до базите данни и формите за електронно подаване на заявки. Сайтът предвижда възможност както за получаване на актуална информация по електронна поща (e-mail alerts), така и за осъществяване на контакт с ползвателите чрез дискусии и анкети. За ползвателите с по-малък опит е предоставена и базова информация, която да им помогне да се ориентират в материята.

Промени за заявителите на марки на Общността
За заявителите на марки на Общността е важно да знаят, че от 10 Март 2008 г. проверката за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки стана пожелателна.

Процедурата по регистрация на марката на Общността е опозиционна, което означава, че експертизата не извършва проверка за наличие на по-ранни марки и не постановява служебно отказ дори при наличието на идентична по-ранна марка. Инициативата за това е оставена на притежателите на по-ранните марки, които могат да се противопоставят на регистрацията на марката на Общността като подадат опозиция.

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) извършва проверка за наличие на идентични или сходни заявени и регистрирани марки на Общността. Аналогична проверка извършват и националните патентни ведомства на някои страни - членки (Австрия, България, Великобритания, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Швеция) за наличие на идентични или сходни заявени и регистрирани марки, действащи на техните територии. Резултатите от тези проверки се систематизират в проучвателни доклади, които се изпращат на заявителя на марката на Общността и служат единствено за негова информация. Тези проучвания по своята същност са една добра индикация за заявителя за съществуващите предходни права, тъй като притежателите на тези права могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката на Общността или по-късно да заличат нейната регистрация. Следователно, за получаване на по-ефективна закрила на марка на Общността е необходима проверка за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки на ЕС.Досега, при заявяване на марка на Общността, проучването за наличие на по-ранни марки от националните патентни ведомства се извършваше във всички случаи без изключение и без заплащане на такса за проучване.Тази практика вече е променена и считано от 10 март 2008 г. проучванията за наличие на предходни права от националните ведомства ще се извършват само по молба на заявителя на марката на Общността и при заплащане на отделна такса в размер на 192 евро. Заявителят не може да поиска проучване само в някои страни - членки (прилага се принципът „всички или никоя”).

OHIM ще продължи да изготвя и изпраща на заявителя доклад за проучване на по-ранни марки на Общността.Относно записване за получаване на подробна информация за системата на марката и дизайна на Европeйската общност:

ПРОЕКТ "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МАРКАТА И ДИЗАЙНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ"
По силата на пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г., българското Патентно ведомство има ангажимента да участва както в ръководните структури, така и в дейности по сътрудничество с Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM).
В рамките на Програмата за техническо сътрудничество между ОНІМ и националните ведомства по индустриална собственост, на 2 март 2007 г. Патентното ведомство подписа с OHIM  Договор за техническо сътрудничество за 2007 г., чиято главна цел е популяризирането на Марката и Дизайна на Общността в България.
В изпълнение на Договора, в официалния сайт на Патентното ведомство на Република България, в частта - „Текущи проекти”, е създадена специална директория, в която се публикува и поддържа актуална информацията относно марките и дизайните на Общността като: мероприятия по Договора, нормативната база, полезни връзки към сайта на ОНІМ и някои практически въпроси.
Съгласно условията на Договора за техническо сътрудничество с OHIM, са подготвени и са издадени на български език брошури на ОНІМ за Марката и Дизайна на Общносттаq каито са  достъпни и в електронен вид в специализираната директория на сайта на Ведомството.

ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ

Марка на Общността CTM

Защита на вашата марка в европейската общност

Дизайн на Общността RCD

Закрила на вашия дизайн в европейската общност

Брошурите, които публикуваме на сайта, са подготвени и издадени от Патентното ведомство в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Ведомство и OHIM за 2008 г.


ДОКУМЕНТИ
         
Заявка за марка на Общността на български език

Форма за електронно заявяване (на български език)

Списък на таксите
 
Третото актуализирано издание на информационната брошура на OHIM National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community Design

Брошурата включва информация за националните законодателства на страните – членки на ЕС и разпоредбите в тях относно марката и дизайна на Общността и е ценно помагало за всички, които се интересуват и работят в тази област.Брошурата (състояние: декември 2006 г.) може да се ползва в читалнята на Централна патентна библиотека.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка