CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Подготвен и проектозакон за Камарата на представителите по индустриална собственост Print
            Проектът на Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост предвижда създаването и регламентира дейността на тази камара. Необходимостта от нейното създаване се обосновава, от една страна, от установената в България законодателна практика за създаване и регулиране на дейността на съсловните организации и, от друга, от установената европейска практика в отделните страни - членки и в рамките на страните - членки на ЕПК за обединяване на всички практикуващи представители по индустриална собственост в единна професионална организация.           
            В законопроекта са регламентирани основните функции на Камарата, правата и задълженията на членовете й, нейните органи за управление, както и взаимоотношенията й с Патентното ведомство. Предвидено е Камарата да представлява интересите и защитава правата на представителите, да следи за спазване на техните професионални задължения, на правилата за лоялна конкуренция, да се грижи за квалификацията на представителите, както и да съдейства за подобряване на нормативната база в областта на индустриална собственост.

            В законопроекта са разработени и конкретни разпоредби за сътрудничеството между Патентно ведомство и Камарата, което да се основава на принципите на партньорство и взаимопомощ с цел утвърждаване на мястото и закрилата на правата на индустриалната собственост.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account