КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Обучение Печат

14 май 2013
СОИС организира в Женева семинар на тема „Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни”
На 31 май 2013 г. в централата на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ в Женева ще се проведе семинар на тема: „Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни”.
Той има за цел да подобри разбирането за Хагската система и е предназначен за специалистите в областта.
Програмата на семинара е обновена и ще представи нови електронни инструменти, благодарение на които се очаква повишаване ефективността на системата за международна регистрация на промишлени дизайни.
Таксата за участие в обучението е 250 шв.фр.
Семинарът ще се проведе на английски и френски език с осигурен симултанен превод.
Повече за семинара - обща информация и програма.

30.01.2013
ЕПВ организира семинар за PATSTAT
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ организира обучение на тема „Започнете с PATSTAT: Световноизвестната статистическа база данни на ЕПВ за патенти”. То ще се проведе във Виена на 27-28 февруари 2013 г. Работният език ще бъде английски. За участие в семинара е предвидена такса.
Повече подробности относно съдържанието и специалистите, за които е предназначен семинарът
Пограма на семинара

---------------------------------------------------------------------------------------------------
28 февруари 2012 г.
Проектът ip4inno ТЪРСИ....
От Европейската патентна академия съобщават за интересно предложение по проекта ip4inno, който бе продължен до юни 2012 г.
В отговор на изразен интерес от участниците в проекта, е обявено, срещу парична награда, набиране на случаи от практиката, представляващи кратки истории за бизнес успехи или неуспехи, които могат да илюстрират изложеното в 21-те модула по проекта.
Повече за интересното предложение

24 февруари 2012 г.
Обучение по проекта ip4inno
Като резултат от успешната втора фаза на проекта ip4inno /2010- 2011/ Европейската комисия и Европейското патентно ведомство продължават проекта с шест месеца, до юни 2012 г.
Във връзка с това на разположение са обучителни материали за стратегии за индустриална собственост, подходящи за бизнес консултанти, професионалисти от областта на технологичния трансфер и други специалисти, подпомагащи иновационната дейност на МСП, университети и други.
Повече информация можете да намерите на уеб страницата на проекта.
На страницата можете да намерите и информация за виртуалната класна стая, която се провежда през февруари и март 2012 г. и включва четири от общо 21 модула, разработени по проекта. В тях са разгледани по-скоро бизнес въпроси, отнасящи се до комерсиализацията на индустриалната собственост. Други от модулите се отнасят до лицензирането на ИС, оценката, финансирането и прилагането на правата върху индустриалната собственост.
Участието в интерактивните обучителни модули е безплатно.

30.01.2013
ЕПВ организира семинар за PATSTAT

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ организира обучение на тема „Започнете с PATSTAT: Световноизвестната статистическа база данни на ЕПВ за патенти”. То ще се проведе във Виена на 27-28 февруари 2013 г. Работният език ще бъде английски. За участие в семинара е предвидена такса.
Повече подробности относно съдържанието и специалистите, за които е предназначен семинарът
Пограма на семинара


Виртуално обучение:
27 февруари, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 5C - Business strategies for enforcing patents
5 март, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 6A - IP in the ICT sector
12 март, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 6A - Biotechnology patents
Посочените виртуални обучения са въведение към планираните за по-късно през тази година четири двудневни семинара.
На страницата на проекта можете също да намерите записи от две виртуални обучения, проведени през 2011 г.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка