CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Участие на Патентното ведомство в регионални семинари за мобилност на учените Print
            На 29 март, 4 и 5 април в Тракийския университет в Стара Загора, ТУ - Варна и Русенския университет "Ангел Кънчев" бяха проведени еднодневни регионални семинари за обучение на представители на университетите и други научни организации и институции от регионите, организирани от Софийския университет (СУ)„Св. Климент Охридски”.

            СУ„Св. Климент Охридски” представлява страната ни и участва в реализирането на европейските инициативи във връзка с мобилността на учените – въпрос, кой придобива все по-голямо значение с присъединяването на България към ЕС. Университетът координира и създаването на четири регионални центъра за мобилност на учените – в София, Варна, Русе и Стара Загора.
            Отчитайки значението на въпросите на индустриалната собственост, като представител на Патентното ведомство и член на Управителния комитет, създаден със заповед на министъра на образованието, който е и надзорен орган на финансирания от ЕС проект „Българска мрежа за мобилност на учените”, да изнесе лекция на тема „Българската мрежа за индустриална собственост в подкрепа на иновациите” пред участниците в семинарите, беше поканена г-жа Гьозлиева, началник отдел „Централна патентна библиотека”.
            Наред с представянето на БМИС, нейните цели, задачи и бъдещи планове за развитие, по време на семинарите и дискусиите беше обърнато специално внимание на необходимостта от създаване на контакти и изграждане на ефективни връзки на национално ниво и в международен план както между съществуващите центрове към ВУЗ, между различните университети, между ВУЗ и Патентното ведомство, така и между националните и европейските центрове, с цел оказване на всестранно съдействие на учените по отношение на различните аспекти на тяхната дейност.
            В рамките на семинара в Стара Загора г-жа Гьозлиева участва и в експертна група по оценка на съдържанието на регионалните уеб сайтове на Центровете за мобилност на учените.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account