CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Завършиха семинарите за защита на индустриалната собственост във Варна Print

         Завършиха семинарите по промените в законодателството по индустриална собственост, които бяха организирани вчера, 3 април, във Варна от Патентното ведомство на Република България и неговия Център по индустриална собственост – Варна.

         Първият от тях бе предназначен за представителите на малките и средните предприятия от региона и бе организиран със съдействието на Варненската търговско-индустриална камара.
         Вторият семинар бе организиран съвместно с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” - Варна в изпълнение на неотдавна подписания договор за сътрудничество с Патентното ведомство.
         Лектори на семинарите бяха Маргарита Недялкова – зам. председател на Патентното ведомство, Добринка Добрева – директор, дирекция „Марки и географски означения” и Зорка Милева – директор,  дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлен дизайн”.
         Основна тема на семинарите бяха настъпилите изменения в националното законодателство, по-специално в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели в частта му за полезните модели, Закона за промишления дизайн и Закона за марките и географските означения. Разяснена бе въведената опростена, бърза и по-евтина процедура за регистрация на полезен модел, която позволява в рамките на около 6-7 месеца да се получи изключителното право върху него. Така се улеснява защитата на иновационните продукти на малкия и средния бизнес и се дава възможност значително по-рано да се преследват нарушения върху предоставените права.
         Промените в Закона за промишления дизайн, с които се въведе публикацията на заявката, предоставят възможност за представяне на аргументи от страна на обществото срещу регистрацията й, като по този начин се увеличава възможността собствениците на права върху този обект на индустриалната собственост да ги защитят възможно най-бързо.Сред разгледаните теми на семинарите бяха и критериите и процедурата за определяне на една марка като общоизвестна или ползваща се с известност на територията на страната ни, както и въведените конкретни разпоредби за прилагане на Регламент 40/94 на Съвета на Европа, отнасящ се до Марката на Общността, предоставяща права на територията на целия Европейски съюз.
         На семинарите бяха разяснени и предимствата от защитата на разгледаните обекти на индустриалната собственост, както в национален, мащаб, така и за територията на ЕС. Внимание бе обърнато и на процедурите по заявяване на марка и дизайн на Общността пред Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар, както и последствията от присъединяването на страната към ЕС. Ценни за участниците в мероприятията бяха и дадените препоръки за изготвяне на стратегия по защита на индустриалната им собственост.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account