CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Приключи семинарът във Варна посветен на промените в българското законодателство по ИС Print

            Днес, 27 март, приключи вторият ден на семинара на тема „Промени в законодателството по индустриална собственост. Марка на общността”, организиран от Патентно ведомство на Р България и неговия Център по индустриална собственост–Варна със съдействието на Стопанска камара–Варна.

            В изложенията на лекторите беше отделено специално внимание на полезните модели или т.нар. „малки изобретения” като обект на индустриалната собственост, който има особено значение за малките и средните предприятия. Законът за патентите и регистрацията на полезните модели, в сила от 06.11.2006 г., предвижда правната закрила за полезните модели да се предоставя чрез тяхната регистрация. Въведената процедура за регистрация е опростена, бърза и по-евтина и позволява в рамките на около 6-7 месеца да се получи изключителното право върху полезните модели. Това е важно за защита на иновативните продукти на малкия и средния бизнес и дава възможност значително по-рано да се преследват нарушения върху предоставените права.
            Разгледани бяха и основните промени в Закона за промишления дизайн и Закона за марките и географските означения.
            Обърнато беше внимание, че промените в Закона за промишления дизайн предвиждат публикация на заявките за регистрация на промишлен дизайн, която дава възможност за противопоставяне на регистрацията. Акцентира се също така и върху предимствата на регистрация на промишлените дизайни в чужбина и по-специално по реда, регламентиран в Хагската спогодба, и чрез предоставяне на регионална закрила на територията на ЕС чрез Дизайна на Общността.
            Посочено беше също така, че в Закона за марките и географските означения са въведени критериите и процедурата за определяне на една марка като общоизвестна или ползваща се с известност на територията на страната ни, които са разработени от Световната организация за интелектуална собственост. Освен това, във връзка с членството на Р България в ЕС са въведени и конкретни разпоредби за прилагане на Регламент 40/94 на Съвета на Европа, отнасящ се до Марката на Общността, предоставяща права на територията на целия ЕС. Регламентирани са процедурите по заявяване на марка на Общността пред Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар, както и последствията от присъединяването на страната към ЕС.
            В лекциите бяха специално подчертани предимствата от защита на обектите на индустриалната собственост, както в национален мащаб, така и на територията на ЕС. Дадени бяха и препоръки за изготвяне на стратегия по тази защита.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account