CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство публикува статистика за заявителската активност за 2006 г. Print

            Патентното ведомство на Република България публикува данни на своята интернет страница за заявителската активност по обектите на индустриална собственост – изобретения, полезни модели, марки, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни - за 2006г.  Показателите в областта на марките коментира Добринка Добрева, Директор на дирекция „Марки  и географски означения”.

            „Заявителската активност по отношение регистрацията на марки, подадени по национален ред, и през изтеклата 2006 г. бележи ръст спрямо предходната 2005 г., като увеличението на постъпленията от заявки е с 1495 броя. За 2005 г. са подадени 7975 заявки, а за 2006 - 9170 заявки. При международните регистрации на марки по реда на Мадридската система се запазва порядъкът на постъпления – за 2005 - 6672 и за 2006 – 6690 броя. Средното увеличениe на постъпилите заявки за марки, по които предстои да се проведе експертиза, е 15 %, което е сериозно предизвикателство за експертите в областта на марките. За решаването на проблема предприехме мерки както в посока структурни изменения, така и за организиране на компетентните служители по начин, който да доведе до повишаване на производителността. В резултат на тези мерки за 2006 г. бе увеличена средната годишна производителност на един експерт с 23 % спрямо тази през 2005 година.За периода от 1 януари 2007 г. до настоящия момент тенденцията на заявителската активност е съизмерима с тази през същия период на миналата година. Това налага нов анализ на възможностите за преодоляване на натрупания масив и предприемане на съответни нови мерки за подобряване количествените показатели на изпълнението в областта на експертизата на марки в Патентното ведомство. Едновременно с това ще се търсят и мерки за подобряване на качеството на работата”.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account