КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Полезни връзки - МСП Печат

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ

Министерство на икономиката и енергетиката

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Българска търговско-промишлена палата


Българска стопанска камара

Представителство на Европейската комисия в България

Европейски иновационен център


ЧУЖДИ ИНСТИТУЦИИ

Световна организация за интелектуална собственост - "Малки и средни предприятия" 

IPR-Helpdesk - съставна част на проекта на ЕК "Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост", финансиран от Европейската комисия - рамкова програма "Конкурентоспособност и Иновации" (Competitiveness and Innovation Framework Programme -CIP)


Документът Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property представлява заключително сравнително изследване, възложено от Европейската комисия, DG Enterprise and Industry, като част от техните PRO INNO дейности. Целта на документа е да идентифицира, анализира, класифицира и да служи за база за сравнение на услуги в подкрепа на малките и средните предприятия. Проектът е замислен като сравнителен анализ, фокусиран върху ефикасността и ефективността на публично-финансираните услуги, насочени към подпомагане на малките и средните предприятия по въпросите на правата върху интелектуалната собственост.
 
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка