КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Промишлен дизайн - класификация Печат

Международна класификация на промишлените дизайни (Локарнска класификация) - Девето издание

Препоръки за прилагане на класификацията със списък на класовете

Списък на класовете и подкласовете с обяснителни бележки към тях

Списък на продуктите, подредени по азбучен ред

Списък на продуктите по клас

 

Клас 01            Клас 06         Клас 11       Клас 16        Клас 21           Клас 26        Клас 31

Клас 02            Клас 07         Клас 12       Клас 17        Клас 22           Клас 27        Клас 32

Клас 03            Клас 08         Клас 13       Клас 18        Клас 23           Клас 28     

Клас 04            Клас 09         Клас 14       Клас 19        Клас 24           Клас 29

Клас 05            Клас 10         Клас 15       Клас 20        Клас 25          Клас 30 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка