CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
14-та изпитна сесия за кандидатите за представители по индустриална собственост Print
Патентното ведомство организира 14-та изпитна сесия за кандидатите за представители по индустриална собственост с начало 19 март 2007 г.

 
Писмените изпити ще се проведат в сградата на Централна патентна библиотека, както следва:

- изобретения и полезни модели – 19 март, понеделник;
- марки, географски означения и промишлени дизайни - 21 март, сряда.

Начало на изпитите – 8.00 часа.

Датата за устния изпит ще бъде обявена допълнително, след изнасяне на резултатите от писмените изпити.

За допускане до изпит кандидатите трябва да представят: нотариално заверено копие на дипломата за завършено висше образование и документ, удостоверяващ минимален двугодишен стаж в областта на закрилата на индустриалната собственост.

Таксата за изпитите е в размер на 200 лв. и се заплаща в касата на Патентното ведомство или по банкова сметка IBAN BG90 BNBG 9661 3100 1709 01, BIC BNBGBGSD при БНБ-ЦУ в лева. Копие от платежното нареждане се изпраща в Патентното ведомство, отдел “Развитие и сътрудничество”.

Крайният срок за подаване на молби и заплащане на такси е до 14 март 2007 г.

За повече информация можете да се обърнете към В. Велчева, стая 703, тел. 9701 372. 
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account