КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Проучвания Печат
Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България

Указания за извършване на услуги, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България


БЛАНКИ

Изоретения и полезни модели, п
ромишлен дизайн, нов сорт/поода и топологии на интегралните схеми
 • Искане за предварително проучване на изобретение
 • Искане за проучване за изобретение, полезен модел, сертификат за допълнителна закрила, промишлен дизйн, сорт/порода, топология
 • Искане за удостоверение за правен статус на изобретение, полезен модел, сертификат за допълнителна закрила, промишлен дизйн, сорт/порода, топология
 • Искане за проучване за новост на промишлен дизайн
 • Искане за проучване за новост на наименование на сорт/порода

  Марки и географски означения
 • Искане за предварително проучване за марка/географско означение
 • Искане за проучване на марка/географско означение за идентичност или сходство
 • Искане за издаване на удостоверение за марка/географско означение

  Протокол за устно заявяване


  КОНТАКТИ
  Патентно ведомство на Р. България
  бул. "Г.М.Димитров" № 52 б
  София 1040
  Регистратурата
  тел.: +359 2 9701 321
  е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

  Изобретения и полезни модели, промишлен дизайн, нов сорт/порода и топологии на интегралните схеми: тел. +359 2 9701 370

  Марки: тел. +359 2 9701 321
 •  

  Е-УСЛУГИ

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  Тарифи
  Бланки на Патентното ведомство
  Съобщения
  Най-често задавани въпроси
  Представители по индустриална собственост
  Представители по интелектуална собственост
  Обяви за работа в Патентното ведомство
  За малките и средните предприятия
  Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка