КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Бази данни Печат

ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ЕПВ)

Espacenet
Мобилна версия m.epo.org
                
epoline

Публикационен сървър на ЕПВ

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СОИС)

PATENTSCOPE
Search Service - International Patent Applications

Romarin

Hague express

Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

CTM - ONLINE - достъп до информация за заявки и регистрирани търговски марки на ЕС.
Актуализира се ежедневно.

RCD - ONLINE - достъп до информация за дизайни на ЕС, която се изтегля от вътрешните бази данни на EUIPO.

MYPAGE

EUROLOCARNO  - търсене по класификацията от Локарно

FindRep
 
EUROACE / EURONICE

EUROCLASS 
 

МАРКА И ДИЗАЙН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

TMView

DesignView
   

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка