CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Във Варна се проведе кръгла маса на тема "Проблеми на правоприлагащите органи във връзка с управлени Print

На 23 февруари 2007 г. в Центъра по индустриална собственост - Варна се проведе кръгла маса на тема: „Проблеми на правоприлагащите органи във връзка с управлението на правата върху индустриалната собственост. Промени в законодателството”. Форумът беше организиран от Патентното ведомство на Република България и беше открит от неговия председателя, Костадин Манев. Участваха и представители на Районна прокуратура – гр. Варна, главният дознател на ОДП – Варна – Петър Петров, инспектори и дознатели от ОДП – Варна, главният секретар на ведомството, Людмил Димитров, и директорът на дирекция „Правно осигуряване и спорове”, Мариана Цвяткова.


            Дискутирани бяха въпроси от взаимен интерес на правоприлагащите институции относно закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост. Бяха обсъдени проблеми на комуникациите между институциите и начините за тяхното подобряване.
            Предмет на оживена дискусия беше съотнасянето и разграничаването между административно-наказателната и наказателната отговорност и преценката на квалифицирането на вида на отговорността в зависимост от определен количествен критерий за степента на обществена опасност на нарушението.
            Разгледани бяха възможностите за съвместни действия между правоохранителните и правоприлагащите органи при изпълнението на функциите по закрилата на права в сферата на индустриалната собственост. Участниците в срещата се обединиха единодушно около мнението, че трябва да излязат с общо решение по два основни въпроса - дефинирането на критерий за определяне вида на отговорността при извършване на нарушения и организирането на съвместни действия с цел избягване дублирането на различни производства за един и същи случай – административно-наказателно и наказателно.

            Беше направен извод, че в дейността по правоприлагането е необходимо изследване на практиката на институциите за намиране на верен път при правоприлагането в областта на закрилата на права върху обекти на индустриалната собсвеност.

img_0211

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account