CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Кръгла маса на тема „Проблеми на правоприлагащите органи във връзка с управлението на правата върху Print
            На 23 февруари 2007 г. в Центъра по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България във Варна ще се проведе кръгла маса на тема: „Проблеми на правоприлагащите органи във връзка с управлението на правата върху ИС. Промени в законодателството”.

 
            От страна на организаторите на мероприятието в кръглата маса ще вземат участие г-н Костадин Манев – председател на Ведомството, г-н Людмил Димитров – главен секретар, г-жа Мариана Цвяткова – директор на дирекция „Правно осигуряване и спорове” в Патентното ведомство. В срещата ще участват и председателят на Районна прокуратура – гр. Варна, прокурори от районната прокуратура, главният дознател на ОДП - Варна, дознатели от сектор „Икономическа полиция” към ОДП – Варна и началник „Следствие” – Варна.
Гостите на кръглата маса ще бъдат запознати с промените в законодателството, регламентиращо процедурите във връзка с нарушенията на права върху изобретения, полезни модели, марки и промишлени дизайни.
            На срещата ще бъдат дискутирани въпроси, отнасящи се до взаимодействието между институциите, имащи отношение по-специално към борбата с нарушенията на права върху обекти на индустриалната собственост и превенцията в тази посока. Ще бъдат разгледани конкретни проблеми, възникващи при функционирането и съвместните действия на правоприлагащите органи, както и пътища и начини за тяхното преодоляване и повишаване ефективността на работата.
           Ще бъдат обсъдени специфични действия и особености в практическото прилагане на разпоредбите на законите в областта на индустриалната собственост и координацията между правоприлагащите органи.

Програма
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account