CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
От 01.01.2007 г. заявка за марка на Общността може да се подава на български език Print

         Бланката за тази заявка може да се изтегли от сайта на Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) на следния адрес: http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_bg.pdf

         Пътищата за подаване на заявка за марка на Общността са:
         1.     Заявката се изпраща директно ОНІМ.         
         2.     Заявката се подава чрез Патентното ведомство на Република България, което, срещу определена държавна такса, препраща заявката до ОНІМ. Посредничеството на ПВ е ограничено само до препращането на заявката, така както е попълнена от заявителя, в двуседмичен срок и Ведомството няма ангажименти по съдържанието й.
         3.     Електронно заявяване – формата също е на български език и няма изискване за електронен подпис https://secure.oami.europa.eu/efiling/efservlet?langId=BG&result=init&reloadable=YES#top    
         При електронното заявяване таксите на ОНІМ са с около 25% по-ниски от тези при заявки на хартиен носител. Пълният списък на таксите може да се намери в сайта на ОНІМ: http://oami.europa.eu/en/office/marque/taxes.htm 

         При подаване на заявка на български език е задължително да се посочи втори език, по избор от работните езици на ЕС (английски, френски, немски, испански и италиански), на който ще се води кореспонденция при евентуални опозиция, заличаване, отмяна и други процедури.

 
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account