CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Посещение на президента на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Убо де Боер, у нас Print

            На 25 януари 2007 г. на официално посещение у нас пристигна г-н Убо де Боер - президент на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на ЕC (OHIM), който оглавява Ведомството от октомври 2000 г. Визитата е по покана на председателя на Патентното ведомство на Република България Костадин Манев.

            На работна вечеря на ръководството на Патентното ведомство с високия гост бяха разисквахни въпроси от взаимен интерес. С присъединяването към ЕС България става част от системата за закрила на марката и дизайна на Общността и естествено възниква въпросът как това ще се отрази върху работата на Ведомството – дали ще намалее броят на подаваните заявки. Позовавайки се на статистиката на 10 – те страни – членки, присъединили се към ЕС през 2004 г., г-н де Боер поясни, че по отношение на марките може да се очаква стабилност или съвсем слабо намаление на заявителската активност, докато за дизайните броят на постъпващите заявки ще спадне значително. Друга, също значима тема на обсъждане беше сътрудничеството между двете ведомства и по- специално програмата за популяризиране на марката и дизайна на Общността сред бизнес средите и държавните институции, както и възможността експерти от българското Ведомство да работят за определен период в Аликанте. Внимание беше отделено и на програмата на ЕС за Китай и перспективите за участие на Патентното ведомство в нея.

На 26 януари г-н Де Боер и г-н Манев се срещнаха със зам.-министъра на културата, г-жа Ина Килева. Темата на разговорите бяха предизвикателствата, които присъединяването на България към Европейския съюз и произтичащите от това ангажименти за страната като външна граница на съюза поставят както пред българския бизнес, така и пред държавните институции. След като беше запознат от г-жа Килева с дейностите и мероприятията, които са извършени в страната както по отношение на хармонизирането на правната рамка на закрилата на правата върху интелектуална собственост, така и в посока практическото приложение на тази рамка, г-н Де Боер изрази приятната си изненада от постиженията на България и даде висока оценка на резултата от направените сериозни усилия. Бяха коментирани възможностите за сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – от една страна, и, от друга – българските институции, работещи в областта на правоприлагането в тази област. От двете страни беше подчертан явен интерес към разширяване на възможностите за обучение на специалисти в системата на закрила на интелектуалната собственост и по-конкретно в съдебната система, като бяха набелязани най-общо пътища за подпомагане подготовката и реализиране на различни форми на повишаване професионализма на българските магистрати. Г-н Де Боер обърна внимание, също така, на факта, че България определено е постигнала много по отношение на хармонизирането на законодателството си с европейското, но това, което стои като непосредствена задача пред страната вече като пълноправен член на ЕС, е уеднаквяване на практиката и разрешаване на проблеми от организационен и технологичен характер при правоприлагането. Важна задача, която предстои да решим, е разширяване на диалога между институциите, имащи отношение към системата на закрила на интелектуалната собственост. Много важна, според президента на OHIM, е промяната в мисленето на хората и затова по негово мнение трябва да се заложи на младите хора и на тяхната подготовка като професионалисти и хора, от които зависи бъдещето на страната ни.

            По време на краткото си посещение г-н Де Боер проведе срещи и със заместник-председателя на Българската търговско-промишлена палата, г-н Цветан Симеонов, както и със заместник-председателя на Българската стопанска камара, г-н Георги Шиваров. Акцент на разговорите бяха предимствата, които използването на марката и дизайна на Общността предлага на българския бизнес. Беше отделено внимание на необходимостта от повишаване на осведомеността на бизнес средите и на обществото като цяло за значението на индустриалната собственост в светлината на факта, че с присъединяването си към ЕС страната ни придоби достъп до пазар с над 540 милиона потребители. И при двете срещи пролича явният интерес на българските бизнес среди към предизвикателствата, които възникват пред тях като следствие от присъединяването на България към големия европейски пазар, и впечатляващият стремеж да използват всички средства и инструменти, които им предоставя закрилата на техните права върху обекти на индустриалната и като цяло интелектуалната собственост.

            По време на двете срещи с представителите на българския бизнес беше декларирано категорично желание и намерение за съвместна работа с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар с непосредственото участие и сериозната подкрепа на Патентното ведомство на Република България, което, както досега, така и за бъдеще, ще продължи да работи активно за разширяване осведомеността на обществото за системата на закрила на интелектуалната собственост и да прави всичко възможно за повишаване конкурентноспособността на българските компании за тяхното успешно утвърждаване на европейския пазар.
 

img_5779img_5856_biaimg_5797 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account