КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Обучение
 Събития
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Обяви за работа в Патентното ведомство Печат

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, 1 щатна бройка в отдел „Административно и информационно обслужване“, Дирекция „Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество”

Списък на допуснатите кандидати за конкурса в отдел АИО

Резултати от практическия изпит за длъжността „младши експерт“ в отдел АИО, Дирекция АИОМС

Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Правни дейности и спорове“

Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Правни дейности и спорове“

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 2 щатни бройки в дирекция „Правни дейности и спорове“

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Правни дейности и спорове“

Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Правни дейности и спорове“


Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция „Правни дейности и спорове”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Правни дейности и спорове”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Правни дейности и спорове”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „младши експерт” дирекция „Правни дейности и спорове”

Резултати от практическия изпит за участие в конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Правни дейности и спорове“

Резултати от практическия изпит за участие в конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Правни дейности и спорове“

Резултати от практическия изпит за участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция „Правни дейности и спорове“

Резултати от практическия изпит за участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция „Правни дейности и спорове“

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка