КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Обучение
 Събития
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Обяви за работа в Патентното ведомство Печат

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Резултати от практическия изпит за участие в конкурса за длъжността „младши експерт”/с юридическо образование/ в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения”

Резултати от практическия изпит за участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения” /ЕОМГО/

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „младши експерт” (с юридическо образование) в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения” /ЕОМГО/

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка за юрист в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”

Резултати от проведения практически изпит за участие в конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 2 щ. бр. в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка