КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Обяви за работа в Патентното ведомство Печат

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Конкурс за заемане на  длъжността  СТАРШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в Дирекция „Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество“

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в Дирекция "Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”- 1 щ. бр. в дирекция „Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество“ /АИОМС/

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”- 1 щ. бр. в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ /ЕЗИПД/

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка