CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Срещи на председателя на ЕПВ, проф. Ален Помпиду, по време на визитата му в България Print
            На 19.01.2007 г., в рамките на посещението на проф. Помпиду, президент на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), се проведе среща с френския посланик в България, Негово превъзходителство г-н Ив Сен-Жур, домакин на която беше председателят на Патентното ведомство на Република България Костадин Манев. 

           

            Френският посланик изрази задоволството си от срещата и възможността да обмени информация и мнения по въпроси, свързани с двустранното сътрудничество между България и Франция и по-специално в областта на закрилата на правата върху обекти на интелектуалната собственост и правоприлагането в тази сфера. Той запозна участниците в срещата с някои конкретни дейности в рамките на двустранните отношения и изтъкна, че връзките между двете страни са традиционно отлични и перспективни, особено във важен исторически момент като този, непосредствено след присъединяването на България към Европейския съюз.              Г-н Манев подчерта, че един от приоритетите в политиката на Патентното ведомство е борбата с пиратството и фалшификациите на стоки, което е от особена важност в периода на влизане на марката и дизайна на Общността на територията на България и намерението на Ведомството е да продължи да работи активно в това направление за превръщането и утвърждаването на България като пълноправен и равностоен партньор на страните – членки на Европейския съюз.
           Проф. Помпиду даде висока оценка на българското Патентно ведомство за неговото участие в Европейската патентна организация, която е първата европейска структура, към която България се присъедини на 1 юли 2002 г. и подчерта, че страната е активен и надежден партньор на Организацията.
           По-късно през деня заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата, Цветан Симеонов, прие за разговор проф. Помпиду и г-н Манев. По време на срещата бяха обсъдени възможностите, които стоят пред българския бизнес за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в светлината на присъединяването на България към Европейския съюз, посредством използването на механизма на закрилата на правата върху индустриална собственост, за утвърждаването на българските производители на пазара.
           По време на дискусията беше споделена информация за постигнатите досега резултати и бъдещите намерения за сътрудничеството между Патентното ведомство и БТПП за стимулиране на бизнеса в България и повишаване на неговата конкурентоспособност на пазара. 

           Проф. Помпиду участва също така в организирана от Патентното ведомство среща с ректорите на висши учебни заведения, партньори на Ведомството в областта на популяризирането на индустриалната собственост и изграждането на интерес към тази сфера у младите хора в студентската общност. Участници в срещата, на която домакин беше председателят на Ведомството, бяха ректорът на Техническия университет – София - проф. Камен Веселинов, ректорът на Университета „Проф. А.Златаров” – Бургас - проф. Димитър Каменски, и заместник-ректорът на Медицинския университет – София – проф. Светла Богданова.
           По време на разговора беше обменена информация относно развитието на учебната и научната дейност в различните университети и направленията, в които техните ръководители виждат развитието на съвместната дейност с Патентното ведомство за повишаване информираността на обществото по въпросите на индустриалната собственост. Проф. Помпиду, г-н Манев и ректорите обсъдиха бъдещите перспективи в тази област, като част от инициативата на Патентното ведомство за организиране на мрежа от мини патентноинформационни центрове за популяризирането на закрилата на правата върху обектите на индустриалната собственост.

pic3pic5

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account