КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Дизайн на ЕС Печат
ВЕДОМСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (EUIPO).
Органът, отговорен за администрирането на марки и дизайни на Общността, е Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

 То е административно, юридически и финансово независимо учреждение на Европейската общност със седалище в испанския град Аликанте.
Неговите основни дейности са:

Неговите основни дейности са:
  • прилага процедурата по регистрация на марки и дизайни на Общността;
  • поддържа публични регистри за регистрираните марки и дизайни на Общността;
  • произнася се с решения по искания за прекратяване и заличаване на регистрирани марки и дизайни на Общността, наред със специализираните съдилища в страните - членки на ЕС.


КОНТАКТИ:
European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa,
4
E-03008 Alicante, SPAIN
електронна поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://euipo.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
Телефон - централа и информация: + 34 96 513 9100
Факс за кореспонденция, свързана с конкретно досие на марка или дизайн на Общността (заявки, кореспонденция с експерти, възражения, искания за прекратяване, вписвания в Регистрите и др.): + 34 96 513 134


Банкови сметки

Банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa
Адрес Explanada de España, 11E-03002 Alicante, SPAIN Calle Capitán Segarra,6,E-03004 Alicante, SPAIN
Номер на сметката 0182-5596-90-0092222222 2100-2353-01-0700000888
BIC code * BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222 ES03 2100 2353 0107 0000 0888
Bank charges ** OUR OUR

 * Някои компютърни програми не приемат трите последни знака XXX на BIC кода. В тези случаи потребителите трябва да посочат BBVAESMM или CAIXESBB. ** За да се осигури получаване на пълната сума, е необходимо трансферът да бъде направен, като за метод на плащане на банковите разходи (Bank charges) се посочи OUR.    
    
Заявката за регистрация на дизайн на Общността се подава директно във Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост, или чрез Патентното ведомство.

Бланка

Указания към бланката
Електронно подаване на заявка

Такси и начини на плащане

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка