КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Контакти Печат

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. " Д-р Г.М.Димитров" № 52Б 

 

Заповед на председателя на Патентното ведомство за прилагане на  чл. 81, ал 1 от ЗПРПМ и  във връзка чл.3, ал.2 и  чл.5, т.12 от Устройствения правилник на Ведомството.

Важно! 
Контакт с нас – телефон 02/9701 321

  Уведомяваме нашите клиенти и заявители, че на посочения телефон не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Регистратурата на Патентно ведомство или след подадено писмено искане на факс 02/ 8735 258 или на e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите На всякакви други запитвания, извън посочените по – горе ще бъде отговорено само в случай, че са подадени писмено или са поставени на място в Регистратурата.

*Лимитът за получаване на съобщение с прикачен файл е 10 mb.


д-р Петко Николов -  председател    

д-р Давид Сукалински - заместник-председател

д-р Офелия Киркорян-Цонкова
- заместник-председател


Дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество"
Вероника Тодорова – директор


Дирекция "Финансови и стопански дейности"
Мария Василева - директор

Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни"
Оля Димитрова - директор

Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения"
Цветислава Лакова - директор


Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност"
Антония Якмаджиева – директор 

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка