КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Събития - архив Печат
2012 г.

28 септември 2012

Семинар за МСП на тема "Mарка и дизайн на ЕС - практически познания"
На 26 октомври 2012 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, зала 1, ул. "Раковски" № 108, ет. 2, София, ще се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия на тема "Марката и дизайна на Европейския съюз - практически познания".
Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.
Мероприятието ще бъде второто по ред за предстоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация. Участниците ще получат и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
Желаещите да се запишат за участие в семинара, могат да се запознаят с програмата и да попълнят Формуляр за регистрация.
Попълненият Формуляр за регистрация може да бъде изпратен по факс: + 359 2 873 51 82 или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ,  до 23 октомври 2012 г. вкл.
Такса за участие в семинара не се дължи!
Местата за участие са ограничени. Формуляри за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата.

Семинар на тема „Информационни източници в биотехнологията”
На 29 август 2012г., в Биологическия факултет на Софийския университет ( ул. „Драган Цанков” № 8), 4 етаж, с начало 8.30 ч., ще се проведе семинар на тема „Информационни източници в биотехнологията” организиран от „АгроБиоТехПарк” ООД, Съвместен геномен център, АгроБиоИнститут и Европейската комисия - проект „Слинг”.
Подробности за събитието – програма и регистрационен формуляр можете да намерите на:
http://www.sling-diffusion.eu/events

Годишна конференция по марки и дизайни в Европа
На 15 и 16 ноември тази година в Аликанте ще се проведе Годишна конференция по марки и дизайни в Европа. На форума ще се срещнат експерти от ОНІМ, практикуващи юристи и специалисти от университетските среди, които ще обсъдят достиженията на правото на ЕС в бластта на марките и дизайните за изтеклия едногодишен период от педишната конференция през ноември 2011.
За участие в конференцията се заплаща такса.
За повече подробности

Пето изложение на изобретения в Кувейт
От 19 до 22 ноември, в Кувейт, ще се проведе Петото изложение на изобретения, което е единствено по рода си за страните от Средния Изток и второто най-голямо изложение след това в Женева.
Организатор на събитието е Кувейтският научен клуб в сътрудничество с международното Женевско Изложение.
Целта на изложението е да популяризира изобретенията, иновациите и творчеството на младите хора, както и ролята на държавата Кувейт в насърчаването и подкрепата на изобретателите.
Чрез българското Патентно ведомство организаторите на изложението се обръщат с покана към изследователските центрове и към всички научни и технологични асоциации и заинтересовани страни да вземат участие в събитието със свои експонати.
За повече информация

Национален семинар на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
Патентното ведомство на Република България има удоволствието да Ви покани за участие в еднодневен национален семинар на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”, организиран в сътрудничество с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM).
Семинарът ще се проведе на 26 юни 2012 г., вторник, в  Центъра за индустриална собственост – Варна, ул. Граф Игнатиев 29.
Регистрацията на участниците ще започне в 09.00 ч.
Такси за участие в семинара не се дължат.
Местата са ограничени.
Записване за участие до 20 юни 2012 г. вкл. на следните контакти:
Лидия Николова
факс (02) 873 52 58,
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Регистрационна форма
Програма

2011 г.

16 ноември 2011

Кръгла маса на тема „Патентоване на изобретения в областта на възобновяемите енергийни източници”
На 22 ноември 2011 г., в сградата на Патентното ведомство ще се проведе кръгла маса - дискусия на тема "Изобретения в областта на възобновяемите енергийни източници”.
Предвижда се в нея да участват представители на бизнеса, академичните среди и представители по индустриална собственост, които работят в областта.
Кръглата маса се провежда в рамките на двудневната среща между експерти от българското и Европейското патентни ведомства.
Тъй като местата са ограничени, моля желаещите да участват в кръглата маса да го направят във възможно най-кратък срок, като се обадят на един от следните телефони:

9701 422 или 9701 345

Програма

13 октомври 2011

Семинар относно Хагската система, Женева, Швейцария
На 04 ноември 2011 г., в Женева ,ще се проведе Семинар на тема „Хагската система за международна регистрация на промишлените дизайни”. Семинарът има за цел да спомогне за по-доброто разбиране на Хагската система от страна на потребителите.
Предвижда се семинарът да бъде с практическа насоченост, включително правни въпроси и актуални тенденции.
Крайният срок за регистрация е 21 октомври 2011 г., а таксата за участие е 250 швейцарски франка.

Програма

Допълнителна информация

10 октомври 2011

Двудневен национален семинар за Мадридската система за международна регистрация на марки

На 9 и 10 ноември 2011 г. в Техническия университет - София, блок 1, ет.2, зала на Академичния съвет, бул. "Кл. Охридски" №8, ще се проведе национален семинар на тема “Стратегическо използване на Мадридската система за развитие на бизнеса”, организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентното ведомство на Република България.
Семинарът цели да повиши осведомеността и да даде практически познания за Мадридската система сред заинтересованите бизнес кръгове и производители, които вече ползват или ще ползват в бъдеще международната система за регистрация на марки. Тази система предоставя възможност за получаване на закрила на марка в множество държави чрез подаване на една заявка за регистрация. Чрез придобиване на закрила на марката си в други държави - едно от задължителните условия, които всяка компания трябва да изпълни, за да е сигурна, че няма да бъде изместена от пазара, бизнесът си осигурява несмущаван износ на стоки и предлагане на услуги в чужбина и печели доверието на своите клиенти.
По време на семинара ще бъде представена и новата процедура за получаване на закрила на марките в България, въведена с измененията на Закона за марките и географските означения тази година.
Темите, които ще се разискват по време на семинара, ще бъдат представени от водещи специалисти в областта на марките от СОИС и Патентното ведомство на Република България и ще дадат възможност на представителите на частния сектор да се запознаят с възможностите, с които разполагат, за да защитят индустриалната си собственост по света. Представители на частния сектор в България ще споделят опита си от използването на Мадридската система.
Такси за участие в семинара не се дължат.
Местата за участие са ограничени.
Регистрация за семинара може да се направи като се попълни формуляр за регистрация и се изпрати на Патентното ведомство по факс или на електронната поща до 07.11. 2011 г. Заявки за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата.
Работни езици на семинара: английски и български. Ще бъде осигурен симултанен превод.

Покана от председателя на Патентното ведомство
Програма на семинара
Формуляр за регистрация

Формуляри за регистрация и допълнителна информация можете да получите от:
Радостина Халачева
телефон: (02) 9701 345
факс:  + (02) 873 51 82 или 870 83 25
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Лидия Николова
телефон: (02) 9701 426
факс:  (02) 873 51 82 или 870 83 25
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

12 септември 2011

Петнадесета Научно - практическа конференция на РОСПАТЕНТ
На 26 и 27 октомври 2011 г., в Москва, за петнадесети път ще се проведе Научно практическа конференция на Федералната служба по интелектуална собственост на Руската Федерация /РОСПАТЕНТ/. Конференцията е на тема „Националната иновационна система и значението на закрилата на интелектуалната собственост за нейното развитие”.
За повече информация, регистрационна форма и банкови детайли за превод на таксата за участие

29 юни 2011
Международна конференция  в Украйна на тема „Актуални въпроси на интелектуалната собственост”
В Ялта, Украйна, от 12 до 16 септември 2011г., ще се проведе ежегодната международна конференция на тема „ Актуални въпроси на интелектуалната собственост”. Организатори на събитието са Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Съвета на министрите на Автономна република Крим и Ведомството за интелектуална собственост на Украйна.
Работните езици на конференцията са украински, английски и  руски.
Крайният срок за регистрация е 15 август 2011 г.
Предвидена е такса за участие в конференцията.
За повече подробности, моля вижте приложените файлове с условията за участие и програмата.
Информация за участниците
Регистрационна форма

21 юни 2011
Семинар на тема „Справяне с конфликти, възникнали във връзка с патенти”
В периода 31 август – 2 септември 2011 г., в Прага, Чехия, ще се проведе семинар на тема „Справяне с конфликти, възникнали във връзка с патенти”, който се организира съвместно от Европейската патентна академия и Патентното ведомство на Чехия. Събитието е ново издание на успешен миналогодишен семинар на същата тема.
Целта е след завършване на тридневното обучение участниците да имат добро разбиране за управлението на патенти и методи за оценката им, да могат да подпомагат малките и средни предприятия в извършване оценката на риска от конфликти, възникнали във връзка с патенти, и да се справят с такива конфликти.
Семинарът ще бъде разделен на три сесии както следва:
1. Управление и оценка на патенти
2. Как да управляваме рисковете от нарушения
3. Защита на патентните права

Краен срок за записване за участие е  15.07.2011 г.
Регистрационен код: OC02-2011
Такса за участие: 350 евро
За повече информация може да посетите страницата на Европейското патентно ведомство.

Семинар на тема „Оценка на патенти в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане”
На 19 и 20 септември 2011 г., в Любляна, Словения, ще се проведе семинар на тема „Оценка на патенти в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане”, който се организира съвместно от Европейската патентна академия и Патентното ведомство на Словения.
Целта е след приключване на обучението участниците да бъдат по-добре подготвени при отговори на въпросите, свързани с оценка на патентите от гледна точка на правилата на Международните стандарти за финансово отчитане.
Основните теми, които ще бъдат разгледани по време на семинара са:
1. Преглед на Международните стандарти за финансово отчитане
2. Патенти и счетоводство
3. Фискални правила
4. Указания за оценка на патенти
5. Практически упражнения
Краен срок за записване за участие е  15.07.2011 г.
Регистрационен код: OS17-2011
Такса за участие: 200 евро
За повече информация може да посетите страницата на Европейското патентно ведомство.

02 юни 2011
V-та национална Конференция „Изобретателство и иновационно предприемачество"
На 13 и 14 юни 2011 г., във Велико Търново, ще се проведе 5-та национална научно-приложна конференция на тема „Изобретателство и иновативно предприемачество”. Събитието се организира от Съюза на изобретателите в България и Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг, със съдействието на Международната асоциация за развитие на иновациите и Федерацията на научно-техническите съюзи в България.
Покана за участие
Програма
Регистрационна форма

26 май 2011
Конференция на тема „Технологии за чиста енергия и управление на патенти”
В периода 20 - 21 юни 2011г. в град Осло, Норвегия, ще се проведе конференция на тема „Технологии за чиста енергия и управление на патенти”, която се организира съвместно от Европейската патентна академия и Норвежкото патентно ведомство. Целта на събитието е да се подчертае важността на патентната система и ролята й при насърчаването на технологиите за чиста енергия.
Конференцията ще бъде разделена на три сесии както следва:
1. Представяне на съвместно изследване на тема „Патенти и технологии за чиста енергия”, изготвено от Европейското патентно ведомство, Програмата за околна среда на ООН и Международния център за търговия и устойчиво развитие
2. Перспективата на индустрията
3. Новата класификационна система за патенти в областта на технологиите за чиста енергия на Европейското патентно ведомство – достъп до ключови технологии и търговска информация.
Краен срок за записване за участие е  31.05.2011г.
Такса за участие: 250 евро
Брой на участниците в събитието: 100
За повече информация

05 май 2011

Предстоящи семинари на Европейската патентна академия по проект „ip4inno” за МСП

В периода 20 - 21 юни 2011г. в град Осло, Норвегия, ще се проведе конференция на тема „Технологии за чиста енергия и управление на патенти”, която се организира съвместно от Европейската патентна академия и Норвежкото патентно ведомство. Целта на събитието е да се подчертае важността на патентната система и ролята й при насърчаването на технологиите за чиста енергия.
Конференцията ще бъде разделена на три сесии както следва:
1. Представяне на съвместно изследване на тема „Патенти и технологии за чиста енергия”, изготвено от Европейското патентно ведомство, Програмата за околна среда на ООН и Международния център за търговия и устойчиво развитие
2. Перспективата на индустрията
3. Новата класификационна система за патенти в областта на технологиите за чиста енергия на Европейското патентно ведомство – достъп до ключови технологии и търговска информация.
Краен срок за записване за участие е  31.05.2011г.
Такса за участие: 250 евро
Брой на участниците в събитието: 100
За повече информация

05 май 2011

Предстоящи семинари на Европейската патентна академия по проект „ip4inno” за МСП

В периода 20 - 21 юни 2011г. в град Осло, Норвегия, ще се проведе конференция на тема „Технологии за чиста енергия и управление на патенти”, която се организира съвместно от Европейската патентна академия и Норвежкото патентно ведомство. Целта на събитието е да се подчертае важността на патентната система и ролята й при насърчаването на технологиите за чиста енергия.
Конференцията ще бъде разделена на три сесии както следва:
1. Представяне на съвместно изследване на тема „Патенти и технологии за чиста енергия”, изготвено от Европейското патентно ведомство, Програмата за околна среда на ООН и Международния център за търговия и устойчиво развитие
2. Перспективата на индустрията
3. Новата класификационна система за патенти в областта на технологиите за чиста енергия на Европейското патентно ведомство – достъп до ключови технологии и търговска информация.
Краен срок за записване за участие е  31.05.2011г.
Такса за участие: 250 евро
Брой на участниците в събитието: 100
За повече информация

05 май 2011

Предстоящи семинари на Европейската патентна академия по проект „ip4inno” за МСП

В периода 20 - 21 юни 2011г. в град Осло, Норвегия, ще се проведе конференция на тема „Технологии за чиста енергия и управление на патенти”, която се организира съвместно от Европейската патентна академия и Норвежкото патентно ведомство. Целта на събитието е да се подчертае важността на патентната система и ролята й при насърчаването на технологиите за чиста енергия.
Конференцията ще бъде разделена на три сесии както следва:
1. Представяне на съвместно изследване на тема „Патенти и технологии за чиста енергия”, изготвено от Европейското патентно ведомство, Програмата за околна среда на ООН и Международния център за търговия и устойчиво развитие
2. Перспективата на индустрията
3. Новата класификационна система за патенти в областта на технологиите за чиста енергия на Европейското патентно ведомство – достъп до ключови технологии и търговска информация.
Краен срок за записване за участие е  31.05.2011г.
Такса за участие: 250 евро
Брой на участниците в събитието: 100
За повече информация

05 май 2011

Предстоящи семинари на Европейската патентна академия по проект „ip4inno” за МСП

Поредицата семинари по проекта „ip4inno” се организират от Европейската патентна академия всяка година и са насочени към обучение предимно на малките и средни предприятия и организации, които ги консултират и подкрепят с цел развитие на благоприятна иновационна среда в Европа. Тази година Европейското патентно ведомство (ЕПВ) ще бъде домакин на семинарите.
Темите, които ще бъдат разгледани, са комерсиализация на интелектуална собственост, лицензиране, оценяване и финансиране, патентна информация и закрила на правата на интелектуална собственост. Ще бъдат представени също най-новите обучителни материали по темите за закрила на правата по индустриална собственост и бизнес планирането, като лекциите ще бъдат изнесени от авторите, разработвали специализираните модули.
Мероприятията ще се проведат съответно в:
гр. Берлин, Германия на 17 и 18 май 2011 г.
гр. Мюнхен, Германия на 25 и 26 май 2011 г.
гр. Хага, Холандия на 7 и 8 юни 2011 г.
Таксата за участие в един семинар е 250 евро.
Брой на участниците в един семинар: 20 души.
За повече информация и записване за участие02 май 2011 г.
Практически семинар „Процедури за търговски марки във ведомствата за патенти и марки” ще се проведе през май в Сан Франциско
По време на 133-та Годишна среща на Международната асоциация за търговски марки /INTA/, на 16 май 2011 г. в Сан Франциско, САЩ, ще се проведе практически семинар „Процедури за търговски марки във ведомствата за патенти и марки”, организиран съвместно от Немското ведомство за патенти и марки и Ведомството за патенти и марки на САЩ.
Покана
а повече информация

15 април 2011 г.

По време на 133-та Годишна среща на Международната асоциация за търговски марки /INTA/, на 16 май 2011 г. в Сан Франциско, САЩ, ще се проведе практически семинар „Процедури за търговски марки във ведомствата за патенти и марки”, организиран съвместно от Немското ведомство за патенти и марки и Ведомството за патенти и марки на САЩ.
Покана
а повече информация

15 април 2011 г.

На 26 и 27 април 2011 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, ще се проведе семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство.
Мероприятието ще бъде първото по ред за предстоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марка и дизайн на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Предвидено е и провеждане на дискусия, като на участниците в семинара ще се даде възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми.
Участниците ще получат и безплатни материали и брошури, относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн. На 26 април 2011 г., успоредно с провеждането на семинара относно марката и дизайна на Европейския съюз, ще се състои и честването на Световния ден на интелектуалната собственост. Тази година то ще протече под мотото „Дизайнът на бъдещето” с акцент по отношение на мястото, което промишленият дизайн заема в търговията, обществото и иновациите. По случай Световния ден на интелектуалната собственост на откриването на семинара приветствено слово ще произнесат господин Костадин Манев, председател на Патентното ведомство на Република България, и господин Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България.
Програма
Регистрационна форма

10 февруари 2011 г.
Съюзът на изобретателите в България (СИБ) организира на 17 февруари 2011 г. в София образователен курс „Базови знания за индустриалната собственост”. Курсът е предназначен за широк кръг специалисти – предприемачи, мениджъри, инженери, икономисти, юристи, управители на фирми, производители, техници, счетоводители, научни работници, иновативно настроени специалисти във всички области на науката, техниката и селското стопанство, работещи в сферата на развитието и внедряване на нови продукти, студенти, ученици и др.
Сред темите от програмата са: природа и развитие на индустриалната собственост; изобретения и полезни модели; търговски марки; географски означения; промишлен  дизайн; икономическа ценност на обектите на индустриална собственост; защита на търговските марки по митническото законодателство.
Лектор в курса ще бъде Цанка Петкова, директор на дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни” в Патентно ведомство.
Повече подробности относно програмата на курса и условията за участие може да намерите в приложения файл.
Крайният срок за записване на участниците е 14 февруари 2011 г.

2010 г.

Второ национално изложение на изобретения и иновации
Под мотото „Изобретения, водещи до иновации” от 10 до 12 ноември 2010 г. в София, в Националния дом на техниката ще се проведе второто национално изложение на изобретения и иновации. Организатори на събитието са Съюзът на изобретателите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи. Изложението се осъществява със съдействието на Патентно ведомство на Република България, Селскостопанската академия, Центъра за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер /ЦРИСТТ/, „Станилов” ЕООД, Международната асоциация за развитие на иновациите”, Консорциум „Проектни анализи”, Фондация „Еврика” и Съюза на иноваторите в България.
Целите на организаторите са подпомагане на технологичните иновации, като се съдейства активно за създаване на благоприятни условия за разпространението на нови идеи и технологии и за възникване на среда, в която те да могат да се възприемат по-лесно от заинтересованите бизнес субекти. Желанието е да се изгради позитивно мислене за нуждата от иновации и съдействие за осъществяване на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото. Изложението ще бъде състезание на изобретатели и новатори и пазар на техните интелектуални продукти. Предвижда се и международно участие.
Събитието включва изложение на експонати на изобретения, Кръгла маса „Иновационните клъстери – предизвикателства и възможности”, семинар „Иновациите в Оперативна програма Конкурентоспособност 2010” и семинар „Нови моменти в българското законодателство” във връзка със закрилата на марките и промишлените дизайни, в който ще участват лектори от Патентно ведомство.
Предвижда се изложението да завърши с награждаване на експонати.
Желаещите да участват в изложението могат да се запишат и да получат информация от:
Съюза на изобретателите в България
ул. „Раковски” №108, 1000 София
тел./факс 02-987-85-98
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Федерация на научно-техническите съюзи
ул. „Раковски” № 108, 1000 София
тел: 02-987-72-30; 987-44-57; Факс: 02-987-93-60
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Програма
Последен семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г.
На 25 юни 2010 г., в Патентно ведомство, гр. София, се проведе и последният семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г. на тема, “Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”, организиран от Патентното ведомство.
Семинарът се проведе в сътрудничество с Асоциацията на бизнес клъстерите в България и бе открит от Председателя на Патентното ведомство Костадин Манев.
Лектори на семинара бяха г-жа Добринка Добрева – директор на дирекция „Марки и географски означения” и г-жа Анка Червенкова – началник на отдел „Спорове”.
Мероприятието премина при силен интерес от страна на поканените участници. Те се запознаха с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Европейския съюз, представени от лекторите. Бяха разгледани редица теми, сред които подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Европейския съюз.

Дни на марката и дизайна на Европейския съюз нв Техническия университет – София
Дните на марката и дизайна на Европейския съюз се проведоха в рамките на Седмицата на ПВ в Техническия университет – София, която беше открита на 13 май 2010 г.
Дните на марката и дизайна на ЕС се организират в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.

Дни на марката и дизайна на Европейския съюз в Лесотехническия университет – София
На 13 май 2010 г., в Лесотехническия университет – София, беше открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”.
В рамките на инициативата, която се провежда за втора година, се състояха и „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”, които се организират в изпълнение на договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.Целта на мероприятията е популяризиране сред студентите и представителите на академичните среди на националната и европейската системи за закрила на обектите на индустриална собственост и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми.По време на „Седмицата на Патентното ведомство” бяха организирани и щандове., където всеки желаещ можеше да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещне с експерти от Патентно ведомство.

Семинар за малките и средни предприятия на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
Семинарът, който се проведе на 22.04.2010 г. в Ямбол, се организира от Патентното ведомство, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2010 година.Мероприятието е второ по ред за годината. Поредицата от семинари стартира на 20.04.2010 г. в град Пловдив.Целта на семинарите е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Общността и по-конкретно тяхното представяне като обекти с голям икономически потенциал, който допринася за постигане на висока конкурентоспособност на предприятията. Изнесените презентации засягат закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Проведена беше и дискусия, като на участниците в семинара беше дадена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и с практически проблеми.Участниците получиха и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.

Семинар за МСП “Системи на Марката и Дизайна на ЕC – практически познания” – Пловдив
На 20 и 21 април 2010 г. в гр. Пловдив се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия, на тема “Системи на Марката и Дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът е организиран от Патентно ведомство, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.На 25 юни 2010 г., в Патентно ведомство, гр. София, се проведе и последният семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г. на тема, “Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”, организиран от Патентното ведомство.
Семинарът се проведе в сътрудничество с Асоциацията на бизнес клъстерите в България и бе открит от Председателя на Патентното ведомство Костадин Манев.
Лектори на семинара бяха г-жа Добринка Добрева – директор на дирекция „Марки и географски означения” и г-жа Анка Червенкова – началник на отдел „Спорове”.
Мероприятието премина при силен интерес от страна на поканените участници. Те се запознаха с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Европейския съюз, представени от лекторите. Бяха разгледани редица теми, сред които подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Европейския съюз.

Дни на марката и дизайна на Европейския съюз нв Техническия университет – София
Дните на марката и дизайна на Европейския съюз се проведоха в рамките на Седмицата на ПВ в Техническия университет – София, която беше открита на 13 май 2010 г.
Дните на марката и дизайна на ЕС се организират в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.

Дни на марката и дизайна на Европейския съюз в Лесотехническия университет – София

На 13 май 2010 г., в Лесотехническия университет – София, беше открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”.
В рамките на инициативата, която се провежда за втора година, се състояха и „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”, които се организират в изпълнение на договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.Целта на мероприятията е популяризиране сред студентите и представителите на академичните среди на националната и европейската системи за закрила на обектите на индустриална собственост и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми.По време на „Седмицата на Патентното ведомство” бяха организирани и щандове., където всеки желаещ можеше да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещне с експерти от Патентно ведомство.

Семинар за малките и средни предприятия на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”

Семинарът, който се проведе на 22.04.2010 г. в Ямбол, се организира от Патентното ведомство, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2010 година.Мероприятието е второ по ред за годината. Поредицата от семинари стартира на 20.04.2010 г. в град Пловдив.Целта на семинарите е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Общността и по-конкретно тяхното представяне като обекти с голям икономически потенциал, който допринася за постигане на висока конкурентоспособност на предприятията. Изнесените презентации засягат закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Проведена беше и дискусия, като на участниците в семинара беше дадена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и с практически проблеми.Участниците получиха и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.

Семинар за МСП “Системи на Марката и Дизайна на ЕC – практически познания” – Пловдив 
На 20 и 21 април 2010 г. в гр. Пловдив се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия, на тема “Системи на Марката и Дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът е организиран от Патентно ведомство, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.
Програма
Реегистрационната формаЗа контакти:
Вероника Тодорова, телефон:  + (02) 9701 410, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Антония Якмаджиева, телефон:  + (02) 9701 339, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Ден на марката и дизайна на Общността в СВУБИТВ рамките на седмицата на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети – СВУБИТ, на 30 март бе проведен и първият за 2010 г. Ден на марката и дизайна на Общността. Той бе организиран в изпълнение на договора за техническо сътрудничество между Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – ОНІМ за 2010 г.До края на годината се предвиждат поредица от такива дни в университети в столицата и страната, на които академичната общност да бъде информирана за системата на марката и дизайна на Общността, същността й и нейните предимства при регистрацията на марки и дизайни за територията на ЕС.Несъмнено провеждането на съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на настоящите студенти и бъдещи нейни изпълнители е важен елемент от цялостната национална иновационна политика, чиято рамка са основните принципи за развитие на ЕС. Съвместната инициатива на Патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и СВУБИТ е насочена именно към повишаване на осведомеността на академичните среди по този въпроси.

Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети
На 29 март 2010 г., в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) ще бъде открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”.
В рамките на инициативата, която се провежда за втора година, ще се състоят и „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”. Те се организират в изпълнение на договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.            Целта на мероприятията е популяризиране сред представителите на академичните среди на националната и европейската системи за закрила на обектите на индустриална собственост и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми.
По време на „Седмицата на Патентното ведомство” ще бъдат организирани и щандове. Всеки желаещ може да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещнe с експерти от Патентно ведомство.
Програма

Семинари на Европейската патентна академия по проект „ip4inno” за МСП

В рамките на седмицата на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети – СВУБИТ, на 30 март бе проведен и първият за 2010 г. Ден на марката и дизайна на Общността. Той бе организиран в изпълнение на договора за техническо сътрудничество между Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – ОНІМ за 2010 г.До края на годината се предвиждат поредица от такива дни в университети в столицата и страната, на които академичната общност да бъде информирана за системата на марката и дизайна на Общността, същността й и нейните предимства при регистрацията на марки и дизайни за територията на ЕС.Несъмнено провеждането на съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на настоящите студенти и бъдещи нейни изпълнители е важен елемент от цялостната национална иновационна политика, чиято рамка са основните принципи за развитие на ЕС. Съвместната инициатива на Патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и СВУБИТ е насочена именно към повишаване на осведомеността на академичните среди по този въпроси.

02 май 2011 г.

Практически семинар „Процедури за търговски марки във ведомствата за патенти и марки” ще се проведе през май в Сан Франциско
По време на 133-та Годишна среща на Международната асоциация за търговски марки /INTA/, на 16 май 2011 г. в Сан Франциско, САЩ, ще се проведе практически семинар „Процедури за търговски марки във ведомствата за патенти и марки”, организиран съвместно от Немското ведомство за патенти и марки и Ведомството за патенти и марки на САЩ.
Покана
а повече информация

15 април 2011 г.

На 26 и 27 април 2011 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, ще се проведе семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство.
Мероприятието ще бъде първото по ред за предстоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марка и дизайн на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Предвидено е и провеждане на дискусия, като на участниците в семинара ще се даде възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми.
Участниците ще получат и безплатни материали и брошури, относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн. На 26 април 2011 г., успоредно с провеждането на семинара относно марката и дизайна на Европейския съюз, ще се състои и честването на Световния ден на интелектуалната собственост. Тази година то ще протече под мотото „Дизайнът на бъдещето” с акцент по отношение на мястото, което промишленият дизайн заема в търговията, обществото и иновациите. По случай Световния ден на интелектуалната собственост на откриването на семинара приветствено слово ще произнесат господин Костадин Манев, председател на Патентното ведомство на Република България, и господин Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България.
Програма
Регистрационна форма
10 февруари 2011 г.
Съюзът на изобретателите в България (СИБ) организира на 17 февруари 2011 г. в София образователен курс „Базови знания за индустриалната собственост”. Курсът е предназначен за широк кръг специалисти – предприемачи, мениджъри, инженери, икономисти, юристи, управители на фирми, производители, техници, счетоводители, научни работници, иновативно настроени специалисти във всички области на науката, техниката и селското стопанство, работещи в сферата на развитието и внедряване на нови продукти, студенти, ученици и др.
Сред темите от програмата са: природа и развитие на индустриалната собственост; изобретения и полезни модели; търговски марки; географски означения; промишлен  дизайн; икономическа ценност на обектите на индустриална собственост; защита на търговските марки по митническото законодателство.
Лектор в курса ще бъде Цанка Петкова, директор на дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни” в Патентно ведомство.
Повече подробности относно програмата на курса и условията за участие може да намерите в приложения
файл.
Крайният срок за записване на участниците е 14 февруари 2011 г.

2010 г.
Второ национално изложение на изобретения и иновации
Под мотото „Изобретения, водещи до иновации” от 10 до 12 ноември 2010 г. в София, в Националния дом на техниката ще се проведе второто национално изложение на изобретения и иновации.
Организатори на събитието са Съюзът на изобретателите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи. Изложението се осъществява със съдействието на Патентно ведомство на Република България, Селскостопанската академия, Центъра за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер /ЦРИСТТ/, „Станилов” ЕООД, Международната асоциация за развитие на иновациите”, Консорциум „Проектни анализи”, Фондация „Еврика” и Съюза на иноваторите в България.
Целите на организаторите са подпомагане на технологичните иновации, като се съдейства активно за създаване на благоприятни условия за разпространението на нови идеи и технологии и за възникване на среда, в която те да могат да се възприемат по-лесно от заинтересованите бизнес субекти. Желанието е да се изгради позитивно мислене за нуждата от иновации и съдействие за осъществяване на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото. Изложението ще бъде състезание на изобретатели и новатори и пазар на техните интелектуални продукти. Предвижда се и международно участие.
Събитието включва изложение на експонати на изобретения, Кръгла маса „Иновационните клъстери – предизвикателства и възможности”, семинар „Иновациите в Оперативна програма Конкурентоспособност 2010” и семинар „Нови моменти в българското законодателство” във връзка със закрилата на марките и промишлените дизайни, в който ще участват лектори от Патентно ведомство.
Предвижда се изложението да завърши с награждаване на експонати.
Желаещите да участват в изложението могат да се запишат и да получат информация от:
Съюза на изобретателите в България
ул. „Раковски” №108, 1000 София
тел./факс 02-987-85-98
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Федерация на научно-техническите съюзи
ул. „Раковски” № 108, 1000 София
тел: 02-987-72-30; 987-44-57; Факс: 02-987-93-60
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Програма
Последен семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г.
На 25 юни 2010 г., в Патентно ведомство, гр. София, се проведе и последният семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г. на тема, “Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”, организиран от Патентното ведомство.
Семинарът се проведе в сътрудничество с Асоциацията на бизнес клъстерите в България и бе открит от Председателя на Патентното ведомство Костадин Манев.
Лектори на семинара бяха г-жа Добринка Добрева – директор на дирекция „Марки и географски означения” и г-жа Анка Червенкова – началник на отдел „Спорове”.
Мероприятието премина при силен интерес от страна на поканените участници. Те се запознаха с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Европейския съюз, представени от лекторите. Бяха разгледани редица теми, сред които подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Европейския съюз.

Дни на марката и дизайна на Европейския съюз нв Техническия университет – София
Дните на марката и дизайна на Европейския съюз се проведоха в рамките на Седмицата на ПВ в Техническия университет – София, която беше открита на 13 май 2010 г.
Дните на марката и дизайна на ЕС се организират в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.

Дни на марката и дизайна на Европейския съюз в Лесотехническия университет – София

На 13 май 2010 г., в Лесотехническия университет – София, беше открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”.
В рамките на инициативата, която се провежда за втора година, се състояха и „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”, които се организират в изпълнение на договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.Целта на мероприятията е популяризиране сред студентите и представителите на академичните среди на националната и европейската системи за закрила на обектите на индустриална собственост и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми.По време на „Седмицата на Патентното ведомство” бяха организирани и щандове., където всеки желаещ можеше да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещне с експерти от Патентно ведомство.

Семинар за малките и средни предприятия на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
Семинарът, който се проведе на 22.04.2010 г. в Ямбол, се организира от Патентното ведомство, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2010 година.Мероприятието е второ по ред за годината. Поредицата от семинари стартира на 20.04.2010 г. в град Пловдив.Целта на семинарите е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Общността и по-конкретно тяхното представяне като обекти с голям икономически потенциал, който допринася за постигане на висока конкурентоспособност на предприятията. Изнесените презентации засягат закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Проведена беше и дискусия, като на участниците в семинара беше дадена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и с практически проблеми.Участниците получиха и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.

Семинар за МСП “Системи на Марката и Дизайна на ЕC – практически познания” – Пловдив
На 20 и 21 април 2010 г. в гр. Пловдив се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия, на тема “Системи на Марката и Дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът е организиран от Патентно ведомство, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.
Програма
Реегистрационната формаЗа контакти:
Вероника Тодорова, телефон:  + (02) 9701 410, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Антония Якмаджиева, телефон:  + (02) 9701 339, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Ден на марката и дизайна на Общността в СВУБИТ
В рамките на седмицата на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети – СВУБИТ, на 30 март бе проведен и първият за 2010 г. Ден на марката и дизайна на Общността. Той бе организиран в изпълнение на договора за техническо сътрудничество между Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – ОНІМ за 2010 г.До края на годината се предвиждат поредица от такива дни в университети в столицата и страната, на които академичната общност да бъде информирана за системата на марката и дизайна на Общността, същността й и нейните предимства при регистрацията на марки и дизайни за територията на ЕС.Несъмнено провеждането на съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на настоящите студенти и бъдещи нейни изпълнители е важен елемент от цялостната национална иновационна политика, чиято рамка са основните принципи за развитие на ЕС. Съвместната инициатива на Патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и СВУБИТ е насочена именно към повишаване на осведомеността на академичните среди по този въпроси.

Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети
На 29 март 2010 г., в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) ще бъде открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”.
В рамките на инициативата, която се провежда за втора година, ще се състоят и „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”. Те се организират в изпълнение на договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.            Целта на мероприятията е популяризиране сред представителите на академичните среди на националната и европейската системи за закрила на обектите на индустриална собственост и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми.
По време на „Седмицата на Патентното ведомство” ще бъдат организирани и щандове. Всеки желаещ може да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещнe с експерти от Патентно ведомство.
Програма

Семинари на Европейската патентна академия по проект „ip4inno” за МСП
„ip4inno” е проект, финансиран от Европейската комисия като част от Шеста рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие. Като координатор на проекта Европейската патентна академия, която се грижи за създаването на модули за обучение по проекта, организира поредица от практически семинари през есента на 2010 г.  Всеки семинар ще бъде с различна програма, като се предвиждат следните основани теми: оценка и финансови аспекти на интелектуалната собственост, правоприлагане, комерсиализация, лицензиране на интелектуална собственост и патентна информация. Насочеността е предимно към организации, които консултират и подкрепят малките и средни предприятия с цел развитие на благоприятна иновационна среда в Европа. Мероприятията ще се проведат съответно в:
  •  Мюнхен, Германия на 25 и 26 октомври 2010 г. Краен срок за записване – 08.10.2010 г.
  •  Виена, Австрия на 2 и 3 ноември 2010 г. Краен срок за записване – 15.10.2010 г.
  •  Берлин, Германия на 8 и 9 ноември 2010 г. Краен срок за записване – 22.10.2010 г.
  •  Хага, Холандия на 15 и 16 ноември 2010 г. Краен срок за записване – 29.10.2010 г.
Таксата за участие в един семинар е 200 евро. Брой на участниците в един семинар: 20 души.
За повече информация и записване за участие, можете да посетите страницата на проекта.

Трети Международен панаир на изобретенията в Близкия Изток
Кувейтският клуб на науката в сътрудничество с Международната изложба за изобретения, нови техники и продукти в Женева, Швейцария, организират за трета поредна година Международен панаир на изобретенията. Панаирът ще се проведе от 7 до 9 ноември 2010 г. в столицата Кувейт под патронажа на Негово Височество Емира на Кувейт Sheikh Sabah Al Jaber Al Sabah.
Целта на панаира е да се даде шанс на изобретатели и новатори да покажат своите постижения в различни области, а също така и да се предостави възможност за консултации по въпроси на защитата на интелектуалната собственост и комерсиализацията на новите продукти.
При записване на участие, Кувейтския клуб на науката осигурява на участниците щанд, настаняване в хотел за периода 7-9 ноември 2010г. и транспорт от хотела до мястото на събитието.
За повече информация и записване за участие можете да посетите уеб страницата на Кувейтския клуб на науката.

Кръгла маса на тема „Марката на ЕС и националните марки: хармонизирани ли са те? Гледни точки на Източноевропейските страни”
Европейската асоциация на търговските марки на ЕС в сътрудничество с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС (OHIM), Патентното ведомство на Република България, Патентното ведомство на Полша и Патентното ведомство на Унгария организират кръгла маса на тема „Марката на ЕС и националните марки: хармонизирани ли са те? Гледни точки на Източноевропейските страни”, която ще се проведе в Краков, Полша, на 22 октомври 2010 г. Кръглата маса ще бъде седмата в поредицата от дискусионни форуми, посветени на темата за хармонизиране на марката на ЕС. Началото е поставено през 2008 г. в Хага.
Целта на срещите е страните - членки да дадат своя принос в дебата относно системата на марки на ЕС, което е от особено значение в контекста на настоящото изследване върху цялостното функциониране на системата, стартирано от Европейската комисия. По този начин заинтересованите страни ще имат по-добро разбиране за въздействието на дейностите на OHIM и системата за регистрация на търговски марки на ЕС в различните страни - членки и ще научат повече от опита на ползвателите на системата.
Сред основните теми на форума ще бъдат: влиянието на марката на ЕС и ОНІМ върху дейностите на българското, унгарското и полското ведомство и ползвателите в тези държави; стратегии за защита на марките в Европа – предимства и недостатъци на използването на националния, общностния и международния ред; въпроси на хармонизацията.
В кръглата маса ще участва председателят на Патентно ведомство Костадин Манев.
За повече информация и записване за участие можете да посетите уеб страницата на Асоциацията.
Програма
 
07 юни 2010 г.
Семинар за Мадридската система за международна регистрация на маркиНа 17 и 18 юни в Женева ще се проведе семинар на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), посветен на Мадридската система за международна регистрация на марки. Семинарът е предназначен за потребителите на мадридската система и цели да повиши осведомеността и да даде практически познания за Мадридската система сред заинтересованите бизнес кръгове и производители, които вече ползват или ще ползват в бъдеще международната система за регистрация на марки. Повече информация, условия заучастие и програма, могат да бъдат намерени на сайта на СОИС:  http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20255  30 април 2010 г.

Симпозиум на тема „Обучение по интелектуална собственост в страните в преход” - УНСС, София
На 10 и 11 май 2010 г. в гр. София ще се състои междурегионален симпозиум на тема „Обучение по интелектуална собственост в страните в преход”, организиран съвместно от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в партньорство с Патентното ведомство на Република България.
Симпозиумът ще се проведе в Центъра по интелектуална собственост към УНСС.
Лектори ще бъдат проф. д-р Борислав Борисов, ректор на УНСС, проф. Дориан Чирошка, Държавен университет на Молдова, г-н Иван Близнец , Руски държавен образователен институт по интелектуална собственост, г-жа Нива Елкин-Корен, Университет в Хайфа, Израел, експерти от СОИС и ПВ.
За повече информация и записване за участие, можете да се свържете с Центъра по интелектуална собственост към УНСС, на:e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите или тел.: (02) 9185 397, (02) 9185 316
 
Програма на симпозиума13 април 2010 г.

Семинар за МСП “Системи на Марката и Дизайна на ЕC – практически познания” – Пловдив 
На 20 и 21 април 2010 г. в гр. Пловдив ще се проведе семинар за представители на малки и среднипредприятия, на тема “Системи на Марката и Дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът е организиран от Патентно ведомство, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.
Желаещите да се запишат за участие в семинара, могат да се запознаят с програмата и да попълнят регистрационната форма.
Попълнената регистрационна форма може да бъде изпратена по факс: + 359 2 873 51 82 или e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите или Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
Такса заучастие в семинара не се дължи!
За повече информация:
Вероника Тодорова, телефон:  + (02) 9701 410, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
или
Антония Якмаджиева, телефон:  + (02) 9701 339, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Семинар за МСП

На 12 февруари 2010 г., в изпълнение на грантовия договор по проекта IP Awareness and Enforcement Modular Based Actions for SMEs 2007-2010, Патентно ведомство, съвместно с Европейската комисия и Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, проведе семинар, предназначен за представители на малки и средни предприятия от мебелната, кожарската, обувната и текстилната индустрии, както и представители от браншовите организации за тези индустрии. Семинарът имаше за цел да представи пред аудиторията 4 специализирани наръчника, разработени съвместно с националните ведомства на държавите – членки на ЕС, Университета в Аликанте, Испания, и Европейката комисия. Наръчниците съдържат информация относно начините на закрила на обектите на интелектуална собственост, както и начините за борба с нарушенията на правата върху тях. На участниците ще бъде предоставено по едно издание от наръчниците, в зависимост от сектора, към който принадлежат.   Програма
2009 г.

Национален семинар за съдии
На 24 и 25 ноември 2009 г., в УНСС, Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), в сътрудничество с Патентното ведомство и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), организира и проведе двудневен Национален семинар за съдии на тема "Мадридската система за международно регистрация на марки".
Програма

Седми Световен симпозиум за географските означения
На 10 и 11 юни 2009 г. в София, хотел „Шератон”, се проведе седмият Световен симпозиум за географските означения, организиран съвместно от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентното ведомство на Република България.
Международният форум за географските означения се провежда на всеки две години. До сега са се състояли общо шест подобни симпозиума, на първия от които страна - домакин е била Унгария (1997 г.). Следват Южна Африка (1999 г.), Уругвай (2001 г.), САЩ (2003 г.), Италия (2005 г.) и Китай (2007 г.).
В симпозиума взеха участие над 200 представители на СОИС, Патентното ведомство на Република България, делегати на национални ведомства, включително делегати на страни - членки на СОИС, сдружения на производители в различни области на индустрията, представители на академичните среди от цял свят, правителствени и неправителствени организации. На симпозиума бяха изнесени лекции от представители на СОИС, Европейската комисия и Световната търговска организация, както и от представители на различни научни звена и национални ведомства, като тези на САЩ, Бразилия, България, Унгария, Китай, Италия, Индонезия и др.
Специален гост на събитието беше новоизбраният генерален директор на СОИС д-р Франсис Гъри. Това беше първото посещение на г-н Гъри в нашата страна и първо международно мероприятие на СОИС от този ранг през неговия мандат.
Основна цел на симпозиума беше по-доброто запознаване със системата за закрила на обектите на индустриална собственост, в частност на географските означения, с нейната същност, предимства и начин на функциониране; повишаване културата на българското предприемачество в областта на закрилата на географските означения; местните производители и ползватели на регистрирани географски означения активно да популяризират своите продукти пред широка международна аудитория; трайно представяне на страната ни като държава с определени географски характеристики и съхранени специфични знания и умения в конкретни области на местното производство, което я превръща в благоприятно място за развитие на селското стопанство и производството на продукти с високо качество; представяне на богатото историческо и културно наследство на България.

Международен регионален симпозиум по прилагане на правата върху интелектуална собственост

На 27 и 28 ноември 2008 г., в София, Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), в сътрудничество с Патентното ведомство на Р. България и Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) организира симпозиум по прилагане на правата върху интелектуалната собственост.
Симпозиумът е предназначен за представители на правоприлагащите органи в България- МВР, прокуратура, Агениця „Митници”, Министерство на културата, служители от Патентно ведомство, представители на бизнеса, представители по индустриална собственост и др. Мероприятието ще се проведе в резиденция „Бояна” на 27 и 28 ноември 2008 г.
Целта на симпозиума е да даде представа за актуалните проблеми в областта на прилагането на правата върху обекти на индустриалната собственост и начините за справяне с тези проблеми. Темите, които ще бъдат представени, са:
Фалшификациите и пиратството: глобален проблем
Криминализиране на нарушенията на правата върху интелектуална собственост в региона: от гледна точка на индустрията
Закрила на потребителите и прилагане на правата върху интелектуална собственост
                                Предизвикателства при разследването и процедурите при случаи на фалшификация и пиратство
Обмяна на опит при прилагането на правата върху ИС – от гледна точка на отделните държави и др.

Лектори на симпозиума ще бъдат представители на СОИС, Патентното ведомство на Република България, Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ, представители на Европейската комисия, Българска асоциация на музикалните продуценти, Европейска мрежа срещу фалшификация и др.
Не се дължат такси за участие.
Срок за подаване на заявки – 21 ноември 2008 г.
Местата за участие са ограничени.

Програма на симпозиума
Заявка за участие
Заявки за участие и допълнителна информация:
Селин Алексиева, държавен експерт, отдел "Сътрудничество, развитие и връзки с обществеността"
тел.: 9701-345
ел. поща:
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Презентации
СОИС
Michal Svantner
Monika Zikova
John Tarpey

САЩ
Joseph Rodrigez

Великобритания
Peter Astley
Peter Astley - Intellectual Property Crime

България
БАМП
Живко Желев

Полша
The Role of Customs Service

Унгария -

Турция
The Role of Customs in Fight Against Counterfeitin

Черна гора
Customs Administration

Доклади от страните - участници в симпозиума
България
Албания
Република Хърватска
Чехия - Customs Administration
Унгария - National Institutions
Македония
Черна Гора
Полша
Румъния
Сърбия
Словакия
Турция


Патентното ведомство организира семинар на тема „Разпространение на знания в областта на ИС в университетите”
На 9 и 10 октомври в Центъра по индустриална собственост към УНСС ще се проведе пътуващ семинар „Разпространение на знания в областта на индустриалната собственост в университетите”. Организатори на събитието са Европейската патентна академия, Патентното ведомство на Република България и Центъра по интелектуална собственост към УНСС.  Семинарът е част от европейски проект за разширяване на осведомеността в областта на интелектуалната собственост и подобряване на този вид обучение в Европа чрез интегрирането и развитието му в университетите. Той се провежда под формата на пътуващ семинар, а България ще бъде домакин на шестото му издание. Участници в семинара ще бъдат представители на държавни, академични и университетски институции, ангажирани в процеса на изграждане на култура в областта на индустриалната собственост – преподаватели, научни работници, изобретатели, студенти. Семинарът предлага платформа за обсъждане на възможностите за насърчаване и разпространение на знанията в областта на интелектуалната собственост на академично ниво.Лектори на семинара са ръководители на структури от Европейската патентна академия и Патентното ведомство, преподаватели от престижни европейски и български университети от техническите, инженерните и бизнес факултети. Програмата на семинара предвижда в заключителната му част да бъде изготвен план за включване на образованието в областта на интелектуалната собсвеност в учебната програма на българските университети. Тази инициатива ще бъде осъществена от Патентното ведомство с подкрепа от страна на правителството и на Европейското патентно ведомство.

Конференция на тема „Индустриалната собственост на Вътрешния пазар”
След като предприе сериозни мерки за мобилизиране на патентната система в Европа, възобновявайки дебата за нейното развитие чрез Доклада за правата върху индустриалната собственост от 16.07 т.г., ЕК предвижда провеждането на Конференция на тема „Индустриалната собственост на Вътрешния пазар”.
Събитието, организирано съвместно с Френското председателство, ще се състои на 16 и 17 октомври 2008 г., в Страсбург.
Три са основните моменти, на които Комисията ще обърне внимание:
-  Законодателство в областта на Европейските патенти и патента на Общността;
- Патентът на Общността;
- Борбата с фалшивите стоки.
Такси за участие не се дължат.
Участниците сами организират и заплащат престоя и пътните си разходи.Повече информация за провеждането на предстоящата конференция и хотелското настаняване на сайта на ЕК: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/conf2008/practical_en.pdf
Предварителна програма на конференцията е достъпна на: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/conf2008/prog.pdf

12-та научнопрактическа конференция „Практика на правната закрила на обектите на интелектуалната собственост по реда на част IV от Гражданския кодекс”, 8-9 октомври 2008 г., Москва
На 8 и 9 октомври 2008 г. в Москва, Русия, ще се проведе 12-тата научна и практическа конференция „Практика на правната закрила на обектите на интелектуалната собственост по реда на част IV от Гражданския кодекс”, организирана от Федералната служба по интелектуална собственост, патенти и търговски марки (РОСПАТЕНТ).
Лектори ще бъдат водещи специалисти от РОСПАТЕНТ и подчинените организации. Те ще запознаят участниците в конференцията с различни теми от програмата на конференцията, ще направят преглед на съдебната практика, ще споделят своя опит и ще консултират делегатите по различни въпроси в рамките на дискусиите.
Крайният срок за подаване на заявка за участие е 15 септември 2008.
Таксата за регистрация е 15000 RUR, ако бъде платена до 15 септември, и 20000 RUR, ако бъде платена от 16 септември до 1 октомври 2008 г.
 
Подpобна инфоpмация за конфеpенцията
Фоpма за pегистpация

Регионален семинар „Стратегическо използване на търговските марки за икономическо и социално развитие”- съвместна инициатива на Патентното ведомство и СОИС с подкрепата на УНСС
 
На 8 и 9 октомври 2008 г. в Москва, Русия, ще се проведе 12-тата научна и практическа конференция „Практика на правната закрила на обектите на интелектуалната собственост по реда на част IV от Гражданския кодекс”, организирана от Федералната служба по интелектуална собственост, патенти и търговски марки (РОСПАТЕНТ).
Лектори ще бъдат водещи специалисти от РОСПАТЕНТ и подчинените организации. Те ще запознаят участниците в конференцията с различни теми от програмата на конференцията, ще направят преглед на съдебната практика, ще споделят своя опит и ще консултират делегатите по различни въпроси в рамките на дискусиите.
Крайният срок за подаване на заявка за участие е 15 септември 2008.
Таксата за регистрация е 15000 RUR, ако бъде платена до 15 септември, и 20000 RUR, ако бъде платена от 16 септември до 1 октомври 2008 г.
 
Подpобна инфоpмация за конфеpенцията
Фоpма за pегистpация

Регионален семинар „Стратегическо използване на търговските марки за икономическо и социално развитие”- съвместна инициатива на Патентното ведомство и СОИС с подкрепата на УНСС
Патентното ведомство на Република България, Световната организация за интелектуална собственост и Университетът за национално и световно стопанство отправят покана за участие в семинар на тема „Стратегическо използване на търговските марки за икономическо и социално развитие”, който ще се проведе в София на 15 и 16 септември 2008 г., в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство.
Поканени са всички лица, заинтересовани в областта на търговските марки – представители на бизнеса и академичните среди. Сред участниците на семинара ще бъдат и представители на ведомствата за индустриална собственост от Югоизточна Европа.
Програмата на семинара включва лекции и дискусии на различни теми, касаещи международната регистрация на марките съгласно Мадридския протокол, Марката на Общността, както и паралела между националната и международна системи, администриращи предоставянето на закрила. Високо поставени служители на СОИС, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНIM) и Българското патентно ведомство ще представят своя опит и прогнози по отношение икономическите ползи, които търговските марки предоставят на своите притежатели.
Работни езици на срещата са български и английски.
Такса за участие не се дължи.
Желаещите могат да заявят участието си  най-късно до 10 септември 2008 г., попълвайки формата, приложена по- долу и изпращайки я на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите   или на факс: 873-51-82.
За повече информация: г-жа Красимира Йорданова, дирекция „Международна дейност, развитие и сътрудничество”, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Предварителна програма

Заявка за участие

Регионален семинар "Устно производство пред Европейското патентно ведомство"
На 5 и 6 септември 2008 г., в гр. Бърно, Чехия, ще се проведе семинар "Устно производство пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ)" (PS14-2008 "Oral Proceedings before the EPO").Обучението се организира от Европейската патентна академия.
Крайният срок за он- лайн регистрация е 30.08.2008 г.
Цялата информация за семинара е достъпна на сайта на Академията, на: http://www.epo.org/topics/ip-events/patent-event-search.html

Симпозиум  „Индустриалната собственост в иновативната икономика – индустриалната собственост като финансов актив”
На 4 и 5 септември в Краков, Полша, ще се състои четвъртият симпозиум на тема „Индустриалната собственост в иновативната икономика – индустриалната собственост като финансов актив”.Мероприятието, което се провежда ежегодно, е организирано от Патентното ведомство на Полша, с подкрепата на Европейското патентно ведомство.
Целева група са както представители на научните среди - изобретатели, така и заинтересовани лица от бизнеса, притежаващи права върху индустриална собственост. В условията на икономика, основаваща се на знанието, симпозиумът ще даде форум на обмяната на опит и предложения по отношение на политиката за индустриалната собственост и практиката по насърчаване и осигуряване подкрепа при развитието на иновативни дейности.
Специално внимание ще бъде обърнато на оценката на патентите и управлението на риска, свързан с тяхното внедряване и комерсиализация.
Информация за настаняване: Полското патентно ведомство е направило блокова резервация в хотели в центъра на Краков за периода 03- 07 септември при цени на единични стаи от 70 до 200 евро.Желаещите да участват могат да попълнят резервационна форма за съответния хотел и да я изпратят на интернет адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите или по факс на:0048 22 579 0437, до 10 август 2008.

Програма, карта на Краков и формуляр за резервация

За допълнителна информация: Полско патентно ведомство: тел.: 0048 22 579 06 23

Семинар с целева група представители на бизнеса, на тема „Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”- 16 май 2008 г., гр. Благоевград
На 16 май 2008 г., в хотел “Езерец”- гр. Благоевград, ще се проведе семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”. Мероприятието се осъществява в рамките на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г.
Организатор на събитието, предназначено за представителите на малките и средни предприятия, е Патентното ведомство на Република България.
Участниците ще бъдат запознати с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността от висококвалифицирани лектори от Патентното ведомство. Ще бъдат разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM., Мадридския протокол и дизайна на Общността. Такса за участие не се дължи.
За повече информация:
телефони: (02) 9701 354 - Георги Джилянов,
или
на (02) 9701 422 - Ивелина Балджиева - Дирекция „Международна дейност, развитие и сътрудничество”. За регистрация за участие до 13 май 2008 г. вкл.: факс (02) 873 51 82 или на горепосочените телефони и е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите и Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .

Семинар с целева група представители на бизнеса, на тема „Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”- 18 април 2008 г., гр. София
На 18 април 2008 г., в хотел “Принцес”- София, ще се проведе семинар на тема  “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”. Мероприятието се осъществява в рамките на  Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. Организатор на събитието, предназначено за представителите на малките и средни предприятия, е Патентното ведомство на Република България. Участниците ще бъдат запознати с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността от висококвалифицирани лектори от Патентното ведомство. Ще бъдат разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM., Мадридския протокол и дизайна на Общността. Такса за участие не се дължи.
За повече информация: телефони: (02) 9701 354- Георги Джилянов, или на (02) 9701 422 - Ивелина Балджиева - Дирекция „Международна дейност, развитие и сътрудничество”
За регистрация за участие до 14 април 2008 г. вкл.:  факс (02) 873 51 82  или на горепосочените телефони и е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  и Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Програма „Стратегическо управление на интелектуалната собственост”
Световната академия на СОИС приема заявки за участие в изпълнителната програма „Стратегическо управление на интелектуалната собственост”, в Чикаго, САЩ, от 09 до 12 юни 2008 г.Събитието есе организира съвместно с Kellogg School of Management, един от водещите бизнес университети и целта му е да допринесе за професионалното развитие в областта на управлението на интелектуалната собственост.Програмата е предназначена за юристи, служители, занимаващи се с развитието на бизнеса и комерсиализацията, научни работници, които имат отношение към въпросите на интелектуалната собственост във фирми/университети, мениджъри в областта на трансфера на технологии и лицензионната дейност. Участниците ще бъдат запознати с различни организационни умения, чието прилагане може да създаде увереност при разработването, анализа и договарянето на интелектуалната собственост на техните компании.Брошура с подробности за програмата и допълнителна информация за събитието:
http://www.wipo.int/academy/en/execed/sipm/za_apr_08/index.html

Семинар “Системи на марката и дизайна на Общността”
На 28.03.2008 г , в хотел „България”, гр. Бургас, ще се проведе семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността”- практически познания. Мероприятието, което се организира от Патентното ведомство, е второто от поредицата семинари, провеждани в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г.
Целева група на настоящия семинар са представителите на малките и средните предприятия от Бургас и региона. Лектори от Патентното ведомство ще запознаят участниците със системите на марката и дизайна на Общността и по-конкретно с подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката и дизайна на Общността пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, он- лайн достъпа до базата данни на OHIM, както и търсенето в новата система за марки на Патентното ведомство BPO on-line, с безплатен достъп на сайта на Ведомството: http://www.bpo.bg:8080/jsp/start.jsp.

Програма
Следващият семинар, организиран от Патентното ведомство по линия на Договора за техническо сътрудничество и предназначен за малкия и среден бизнес, ще се проведе на 18.04.2008 г., (петък), в София. Повече информация ще бъде публикувана на сайта на Ведомството.

Семинар на Европейската патентна академия на тема „Патентни проучвания - 2008”
На 7 и 8 април 2007 г. в Хага, Холандия, ще се проведе семинар на тема „Патентни проучвания - 2008”, организиран от Европейската патентна академия. В рамките на семинара ще се разглеждат техниките на проучване в областта на патентите и естеството на работа с патентната документация. Двудневният семинар ще предостави на професионалистите в областта на патентната информация от индустриалния сектор несравнимата възможност да се докоснат до познанията и дългогодишния опит на редица служители на ЕПВ, в това число и патентни експерти от различни области на техниката. Лекторите ще запознаят аудиторията с последните новости от патентната класификация, различните инструменти на патентното търсене и базите данни. Експерти от ЕПВ ще проведат широк кръг от работни семинари, където заедно с участниците, ще дискутират изграждането на стратегия при патентните проучвания за състоянието на техниката в конкретни области.
Участниците в семинара трябва да са професионалисти в областта на патентната информация от индустрията, с най-малко две години професионален опит.

Предвидени са две възможности за регистриране:
  • такса за регистрация 250 евро - включва четири работни семинара по избор и работна вечеря на 7 април 2008.
  • такса за регистрация 500 евро – включва два работни семинара по избор, както и среща с експерт на работното му място (броят е ограничен)
При попълване на заявката за участие и в двата случая могат да бъдат посочени като резервни два семинара.
Таксата включва материалите от семинара, както и кетъринга по време на цялото събитие, не може да се внася на части и не подлежи на възстановяване.
Препоръчително е, преди регистрацията да се запознаете с резюметата на лекциите и семинарите, за да направите правилния избор.
За on-line регистрация е необходимо да притежавате кредитни карти VISA или Master или банкова сметка, за които да предоставите информация. Ако не сте в състояние да платите по гореописаните начини, можете да получите съвет на email адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .
On-line регистрацията може да бъде направена  на адрес:
 https://webserv.epo.org/projects/academy/ic04.nsf/viewLkupPublic/IC05-2008?editdocument.
Работният език на семинара е английски.
Броят на участниците е ограничен до 250.
Кодът на семинара е IC05-2008.

Крайният срок за регистрация е 29 февруари 2008 г.
Подробна информация за събитието можете да намерите на адрес: http://www.epo.org/topics/ip-events/patent-event-search.html.

Семинар на тема “Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни”
На 9 април 2008 г. в сградата на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева, Room В, ще се проведе еднодневен семинар на тема “Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни”.
Работните езици на семинара са английски и френски.
Лекциите ще бъдат представени от служители на СОИС и от  външен лектор. Целта на семинара е да се повишат знанията за Хагската системата и практическото й приложение в средите на съществуващите и потенциалните ползватели от индустрията и частния сектор. В рамките на семинара ще бъдат разгледани правни и практически аспекти на Хагската система, нейните предимства, процедурите по международната регистрация на дизайните, както и най-новите тенденции в областта на международната регистрация на промишлените дизайни.
Таксата за регистрация е 250 CHF и включва: таксата за участие в семинара, документацията, която ще бъде раздадена на всеки участник, обяд и кафе паузи. Регистрацията ще се счита за валидна при попълване на формуляра за участие и заплащане на таксата в Международното бюро. Таксата за регистрация няма да бъде връщана, ако сумата бъде получена в Международното бюро след 01.04.2008 г.
Броят на участниците е ограничен до 55 души.
Информация относно хотелите може да се получи от туристическото бюро в Женева на телефон: (+ 41 22) 909 70 00; за резервация - телефон (+ 41 22) 909 70 20 или факс (+41 22) 909 70 21.
Повече информация за семинара и on-line регистрация: http://www.wipo.int/hague/en/index.html.
Програма

Изпълнителна програма „Стратегическо управление на интелектуалната собственост” на Световната академия на СОИС
„Стратегическо управление на интелектуалната собственост” е отворена международна програма, организирана от Световната академия на СОИС, с участието на Висшето бизнес училище и Университета на Кейп Таун, Южна Африка, в рамките на която на 15 и 16 април 2008 г., ще се проведе обучение в Кейп Таун, Южна Африка.
Програмата е насочена към мениджъри на ръководни постове и има за цел да предостави знания за възможностите за стратегическо използване на лостовете на интелектуалната собственост в подкрепа на конкурентоспособността в бързо променящата се среда.
Водещи специалисти от реномирани бизнес училища , корпоративни организации и СОИС ще представят на участниците своите познания и опит в областта на стратегическото управление на интелектуалната собственост, както и специфични случаи (case studies). Ще бъдат проведени и дискусии, като участниците ще имат възможността да обменят опит и да обсъдят принципите и практически въпроси, свързани с управлението на интелектуалната собственост в тяхната бизнес среда.
Брошура с подробности за програмата и допълнителна информация за събитието:
 http://www.wipo.int/academy/en/execed/sipm/za_apr_08/index.html

Ден на отворените врати на Патентното ведомство
По повод отбелязването на Световния ден на интелектуалната собственост Патентното ведомство на Република България организира на 24 април 2008 г. Ден на отворените врати.
Програмата на събитието ще включва две основни теми:
 „Иновациите – нека ги уважаваме”
„Марка и дизайн на Общността”
Вратите на Патентното ведомство и неговата Централна патентна библиотека ще бъдат отворени за посетители, които се интересуват да научат повече за работата на институцията, за същността и начините на защита на обектите на индустриална собственост – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, дизайни, както и за предоставяната информация по индустриална собственост и услугите, предоставяни от Патентното ведомство.
Специален акцент ще бъде поставен на марката и дизайна на Общността в изпълнение на Договора за сътрудничество с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар в Аликанте по проекта за популяризиране на тези два обекта на индустриалната собственост. Гражданите ще получат информация, разяснения и материали по интересуващи ги във връзка с двете теми въпроси, ще имат възможност да посетят експертни работни места и да надникнат в базите данни на търсещите системи, с които работят служителите.
Патентното ведомство искрено се надява инициативата му за отворени врати да срещне интерес от страна на гражданите и така да сподели в един по-широк кръг празничния ден.

СОИС организира семинари по медиация
На 26 и 27 май и на 29 и 30 май 2008 г. в Женева ще се проведат два семинара по медиация, организирани от СОИС:
  • WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes
  • WIPO Advanced Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes.
И двата семинара са предназначени за юристи, бизнес мениджъри, представители по индустриална собственост (патенти и марки) и др. и имат за цел създаване на умения за разрешаване на спорове в областта на интелектуалната собственост.
Участието във втория семинар е ограничено само до лица, които вече са преминали първоначален курс на обучение.
Таксата за участие в един семинар е 2200 швейцарски франка, а при заявка за участие и в двата – 4000 швейцарски франка.
Работният език е английски.
За повече информация и on-line регистрация: http://www.wipo.int/amc/en/events.

Годишна конференция в областта на патентната информация IPI-ConfEx
2008
От 2 до 5 март 2008 г. в Севиля, Испания, ще се проведе петата годишна конференция със съпътстващо изложение в областта на патентната информация IPI-ConfEx. Основният акцент на IPI-ConfEx 2008 ще бъде върху най-добрите практики в управлението на патентната информация и техники при патентните проучвания (research techniques). Конференцията е предназначена за специалисти в областта на патентната информация, информационни и научни работници, експерти, които извършват патентни проучвания и работят в частния сектор, в академични или държавни научноизследователски организации.
Таксата за участие е 895 € и включва: участие на пленарните заседания, практическите семинари - workshops и изложбата, 3 обяда, вечеря, кафе паузи, прием и материали
Повече информация за конференцията, както и възможност за on-line регистрация, може да получите на следния адрес: http://www.ipi-confex.com.

Обучение в рамките на проекта "IP4Inno” в Мюнхен
Европейската комисия и Европейската патентна академия организират двудневно обучение, в рамките на проекта "IP4Inno", което ще се проведе на 21 и 22 януари 2008 г. в Мюнхен, Германия. Семинарът е насочен към бизнес консултанти и представители на центрове за трансфер на технологии.
Програмата включва четири модула, отнасящи се до патентната информация, търсенето в еsp@cenet, комерсиализацията (лицензиране, контакти, право на собственост, продажба&купуване на технологии, оценяване на индустриалната собственост, патентни стратегии и др.) и прилагането на правата върху индустриалната собственост.
За участието не се дължи такса. За регистриране обаче е необходимо участниците да докажат, че имат опит в консултантски и други услуги в подкрепа на бизнеса или че впоследствие ще могат да предадат придобития по време на семинара опит, като от своя страна организират обучение.
Работният език на семинара е английски.
За регистрацията и повече информация: http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=1485

2007 г.

Национална конференция „Индустриалната собственост в България една година след присъединяването към Европейския съюз“
На 4 декември 2007 г. от 9 ч., в зала 3 в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), Патентното ведомство на Република България, със съдействието на ФНТС, Алианса по интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията и Съюза на изобретателите в България, организира национална конференция на тема „Индустриалната собственост в България една година след присъединяването към Европейския съюз“.
Предварителната програма предвижда работата на конференцията да протече в две работни сесии -  „Държавна политика“ и „Прилагане на правата върху индустриалната собственост“.
Крайният срок за подаване на заявки за участие е 30 ноември 2007 г. Заявки могат да се подават по телефон, факс и по електронна поща, на посочените в заявката адреси. Не се изисква такса за участие.
За повече информация - тел. (02)9701 354, (02)9701 309, отдел "Сътрудничество и развитие", П. Василева, К. Йорданова, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Предварителна програма Заявка за участие

Семинар на тема „Допълнителни задачи за PATLIB центровете”, 3-5 декември 2007 г.
Семинарът се организира от Европейската патентна академия и ще се проведе от 03 до 05 декември в ЕПВ, Виена.
Целта на интерактивния семинар е да се разработи концепция за превръщане на PATLIB центровете в „Центрове за комплексни услуги в областта на патентите”, които да предлагат на малките и средни промишлени предприятия широк спектър от услуги, засягащи иновациите и управлението на интелектуалната собственост.
Целевата група на семинара включва както представители на PATLIB
центрове, така и на националните патентни ведомства, центрове за трансфер на технологии и т.н., които искат да разширят спектъра на своите услуги и/или да участват в процеса на изграждане на концепцията.
Работният език на семинара е английски.
Краен срок за регистрация - 04.11.2007 г.
Предварителна програма
За повече информация: http://www.epo.org/patents/learning/search-events.html

Резултати от проведените през първото полугодие на 2007 г. семинари за популяризиране на марката и дизайна на Общността

ИДЛО и Патентното ведомство организират семинар на тема „Търговска марка и дизайн на Общността - характеристика, действие и регистриране. Практика на съда на ЕО”
На 22 и 23 ноември 2007 г. българската ИДЛО Алумни Асоциация и Патентното ведомство с подкрепата на Международната организация за развитие на правото /ИДЛО – Рим/ организират в гранд -хотел „България”,  София, семинар на тема „Търговска марка и дизайн на Общността - характеристика, действие и регистриране. Практика на съда на ЕО”.
Семинарът е предназначен за представители на правосъдните и правораздавателните органи.
На семинара ще бъдат разгледани закрилата и процедурата по регистрация на марка и дизайн на Общността, както и нарушенията на правата върху марки  и дизайни и конфликтите между национални права и права върху марки и дизайни на Общността. Ще бъдат изнесени лекции по въпросите на гражданско-правната защита на търговската марка и анализ на дела на съда на ЕО, свързани с търговската марка на Общността.
Лектори на семинара ще бъдат юристи от Софийски градски съд, директорите на дирекции „Марки и географски означения” и „Правно осигуряване и спорове” в Патентното ведомство, представител  на университета „Монтескьо” в Бордо, адвокати. 
        
Програма
Заявка за участие

Международна конференция по управление, финансиране и закрила на иновациите, Венеция, Италия, 21-22 ноември 2007 г.
На 21 и 22 ноември 2007 г. в гр. Венеция, Италия, ще се състои Международна конференция по управление, финансиране и закрила на иновациите. Аудиторията, към която е насочена, включва мениджъри, финансисти и представители на администрацията, занимаващи се пряко с въпросите на иновациите, както и инвеститори и предприемачи. Конференцията ще се съсредоточи върху ключовите въпроси на иновациите и управлението на иновационни проекти, в т.ч. ще бъде споделен опитът на Италия по финансиране на иновационни проекти от програми на ЕС. Целта е присъстващите да придобият основни познания за това как дадена иновация се управлява, финансира и закриля като неразделна част от успешното развитие на бизнеса.
Организацията на събитието се осъществява съвместно от Европейското патентно ведомство, Италианското ведомство за патенти и търговски марки и Венецианския международен университет. Настоящата покана e адресирана към всички заинтересовани представители на бизнеса и администрацията. Конференцията е по повод церемонията по връчване на четвъртата Венецианска награда за култура на интелектуалната собственост на 23 ноември 2007 г., на която участниците също са поканени да присъстват.
Крайният срок за регистрация на желаещите за участие е 5-ти ноември 2007 г. Последната се извършва директно online на адрес: http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=1138 в страницата на Европейското патентно ведомство (http://www.epo.org/), където е дадена и подробна информация за събитието.

Семинар на тема „Стратегическото използване на интелектуалната собственост за икономическо развитие”, 15 и 16 октомври 2007, Велико Търново
На 15 и 16 октомври 2007 г. в хотел Болярски, Велико Търново, Патентното ведомство на Република България съвместно със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и в сътрудничество с Община Велико Търново организира семинар на тема „Стратегическото използване на интелектуалната собственост за икономическо развитие”.
Семинарът е насочен към малките и средните предприятия, ръководителите на изследователската и развойната дейност, представителите на браншови организации, както и към академичната общност. Той ще предложи на участниците знания за използване на системата за закрила на индустриалната собственост в иновационнния процес. За лектори са поканени г-жа Патриция Шимао и г-н Владимир Йосифов от СОИС, представител на ГИС трансфер център, лектори от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и от Българската стопанска камара.
Крайният срок за записване е 12 октомври 2007 г. Заявки за участие могат да се подават по факс и по електронна поща, на посочените в заявката адреси. Не се изисква такса за участие.
Покана за семинара
Програма
Заявка за участие

Семинар на тема “Мадридската система за международна регистрация на марки”, Женева, 1 и 2 ноември 2007 г.
На 1 и 2 ноември 2007 г. в сградата на СОИС в Женева ще се проведе двудневен семинар на тема “Мадридската система за международна регистрация на марки”.Работният език на семинара е английски.Лекциите ще бъдат представени от служители на сектора по търговски марки, промишлен дизайн и географски означения на СОИС, както и от двама външни лектори.
Целта на семинара е да се повишат знанията за Мадридската системата и практическото й приложение в средите на съществуващите и потенциалните ползватели от индустрията и частния сектор.
В рамките на семинара ще бъдат разгледани и дискутирани различни аспекти на процедурата по международната регистрация на марките, ще бъдат проведени и практически упражнения.
Таксата за регистрация е 500 CHF и включва: таксата за участие в семинара, документацията, която ще бъде раздадена на всеки участник, обеди и кафе паузи. Регистрацията ще се счита за валидна при попълване на формуляра за участие и заплащане на таксата в Международното бюро. Таксата за регистрация няма да бъде връщана, ако сумата бъде получена в Международното бюро след 18 октомври 2007г.
Броят на участниците е ограничен до 55 души.
Повече информация за семинара, както и възможност за on-line регистрация, може да получите на следния адрес: http://www.wipo.int/madrid/en/index.html
Програма

Поредица от семинари на Патентното ведомство в Бургас и Варна, 2 -5 октомври 2007 г.
На 2 и 3 октомври в Бургас и на 4 и 5 октомври 2007 г. във Варна Патентното ведомство на Р България с подкрепата на Европейската патентна академия и в сътрудничество с община Бургас, Стопанска камара - Варна и Търговско индустриална камара - Бургас организират семинари на тема "Иновациите - ключов фактор за конкурентоспособността и успеха на предприятията" и "Марка и дизайн на Общността - прилагане на права".
Семинарът "Иновациите - ключов фактор за конкурентоспособността и успеха на предприятията" ще предложи на участниците знания за използването на системата за закрила на индустриална собственост в иновационния процес. Семинарът ще бъде особено полезен за представители МСП, за ръководители на изследователската и развойната дейност, за бизнес консултанти и консултанти в информационни центрове, както и представители на браншови организации. Семинарът ще предостави на участниците основна информация за правата върху индустриална собственост, за новите моменти в патентното законодателство на РБ, както и за различните аспекти на патентната информация.
Семинарът "Марка и дизайн на Общността - прилагане на права" има за цел да предостави знания за правата върху индустриална собственост в областта на марките и дизайните на Общността с акцент върху тяхната роля за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на МСП, както и върху европейските измерения на прилагането на тези права. Семинарът ще предложи на участниците основна информация за предимствата на използване на марката и дизайна на Общността, процедурите по заявяване и регистрация, прилагането на права, последиците от присъединяването към ЕС, както и борбата срещу нарушения на правата върху марките и дизайните на Общността. Семинарът ще бъде особено полезен за представители от МСП, представители на браншови организации, бизнес консултанти и консултанти в информационни центрове, представители на правоприлагащите органи - служители в Национална служба "Полиция" и Агенция "Митници".
Крайният срок за подаване на заявки е 27 септември 2007 г. Заявки могат да се подават по факс и по електронна поща, на посочените в заявката адреси.
Не се изисква такса за участие.
За повече информация - тел. (02)9701 354, (02)9701 309, отдел "Сътрудничество и развитие", П. Василева, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Програма на семинар "Иновациите - ключов фактор за конкурентоспособността и успеха на предприятията" в Бургас и Ваpна
Програма на семинар "Марка и дизайн на Общността - прилагане на права" в Бургас и Ваpна
Заявка за участие в семинарите в Бургас
Заявка за участие в семинарите във Варна

Семинар на тема “Индустриална собственост и бизнес”, Мюнхен, 9
- 13 юли, 2007 г.
От 9 до 13 юли 2007 г. в сградата на Европейското патентно ведомство в Мюнхен ще се проведе петдневен семинар на тема “Индустриална собственост и бизнес”. Семинарът се организира от Европейската патентна академия, Изпълнително дружество в областта на лицензиите и Центърът по право върху интелектуалната собственост в Мюнхен.         
Работният език на семинара е английски.
Семинарът е предназначен за служители от национални патентни ведомства, от национални и международни държавни институции, представители на бизнеса, консултанти в областта на индустриалната собственост и др.
Целта на семинара е да се повишат знанията относно възможностите и закрилата на индустриалната собственост и нейната стратегическа роля за насърчаването на иновациите и икономиката.
Таксата за регистрация е 600 € и включва: таксата за участие в семинара, документацията, която ще бъде раздадена на всеки участник и кетъринга, в това число коктейл на 9 юли и официална вечеря на 11 юли.
Крайният срок за регистрация е 16 юни, а таксата за участие трябва да е получена в Европейското ведомство преди 23 юни 2007 г.
Форма за регистрация, подробна програма и информация за семинара може да получите на следния адрес: http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=549
 
Програма за обучение на Университета "Робърт Шуман" в Страсбург           Университетът "Робърт Шуман" в Страсбург организира уникална  програма за обучение, наречена CEIPI MASTER OF IP LAW AND MANAGEMENT. Целевата група на обучаващите се включва   представители по ИС и  експерти като целта е те да получат задълбочени познания по IP мениджмънт в шест направления- стратегия, решения, хармонизация, организация, ръководство и развитие на бизнеса.
Изисквания, дати, такси:
Обучението се  провежда в  Страсбург, с продължителност шест месеца, разделено на т.нар. „лекторски седмици”, съобразно  работата на обучаваните, с начало 19-01.2007г. и  край - 7.07.2007г.
Възрастови ограничения няма, изисква се кандидат-курсистите да притежават мимимум тригодишен стаж в областта на ИС. Университетът "Робърт Шуман" в Страсбург организира уникална  програма за обучение, наречена CEIPI MASTER OF IP LAW AND MANAGEMENT. Целевата група на обучаващите се включва   представители по ИС и  експерти като целта е те да получат задълбочени познания по IP мениджмънт в шест направления- стратегия, решения, хармонизация, организация, ръководство и развитие на бизнеса.
Изисквания, дати, такси:
Обучението се  провежда в  Страсбург, с продължителност шест месеца, разделено на т.нар. „лекторски седмици”, съобразно  работата на обучаваните, с начало 19-01.2007г. и  край - 7.07.2007г.
Възрастови ограничения няма, изисква се кандидат-курсистите да притежават мимимум тригодишен стаж в областта на ИС. Успешно завършилите получават академична степен „Магистър по право  и мениджмънт по интелектуална собственост”(MIPLM), лично от Ректора на Университета „Робърт Шуман”. Курсът възлиза на 5.415 евро.
Допълнителна информация и заявление за участие са достъпни на е-мейл адрес: http://www.ceipi.edu

Обучение на координаторите от PATLIB
центровете и IP Points в страната - ІІ-ри модул
На 28 и 29 юни Патентното ведомство организира двудневно обучение (ІІ-ри модул) за координаторите от PATLIB центровете и IP Points в страната.
Обучението ще се проведе в Централна патентна библиотека от 9.00 часа.
За потвърждаване на участие, както и за повече информация, можете да се обадите на тел. 9701 309 и 9701 354, или да пишете на e-mail Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .
Програма

Национална конференция „Индустриалната собственост в България една година след присъединяването към Европейския съюз“
На 4 декември 2007 г. от 9 ч., в зала 3 в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), Патентното ведомство на Република България, със съдействието на ФНТС, Алианса по интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията и Съюза на изобретателите в България, организира национална конференция на тема „Индустриалната собственост в България една година след присъединяването към Европейския съюз“.
Предварителната програма предвижда работата на конференцията да протече в две работни сесии -  „Държавна политика“ и „Прилагане на правата върху индустриалната собственост“.
Крайният срок за подаване на заявки за участие е 30 ноември 2007 г. Заявки могат да се подават по телефон, факс и по електронна поща, на посочените в заявката адреси. Не се изисква такса за участие.
За повече информация - тел. (02)9701 354, (02)9701 309, отдел "Сътрудничество и развитие", П. Василева, К. Йорданова, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Предварителна програма Заявка за участие

Семинар на тема „Допълнителни задачи за PATLIB центровете”, 3-5 декември 2007 г.
Семинарът се организира от Европейската патентна академия и ще се проведе от 03 до 05 декември в ЕПВ, Виена.
Целта на интерактивния семинар е да се разработи концепция за превръщане на PATLIB центровете в „Центрове за комплексни услуги в областта на патентите”, които да предлагат на малките и средни промишлени предприятия широк спектър от услуги, засягащи иновациите и управлението на интелектуалната собственост.
Целевата група на семинара включва както представители на PATLIB
центрове, така и на националните патентни ведомства, центрове за трансфер на технологии и т.н., които искат да разширят спектъра на своите услуги и/или да участват в процеса на изграждане на концепцията.
Работният език на семинара е английски.
Краен срок за регистрация -
04.11.2007 г.
Предварителна програма 
За повече информация: http://www.epo.org/patents/learning/search-events.html

Обучение в рамките на проекта "IP4Inno” в Мюнхен
Европейската комисия и Европейската патентна академия организират двудневно обучение, в рамките на проекта "IP4Inno", което ще се проведе на 21 и 22 януари 2008 г. в Мюнхен, Германия. Семинарът е насочен към бизнес консултанти и представители на центрове за трансфер на технологии.
Програмата включва четири модула, отнасящи се до патентната информация, търсенето в еsp@cenet, комерсиализацията (лицензиране, контакти, право на собственост, продажба&купуване на технологии, оценяване на индустриалната собственост, патентни стратегии и др.) и прилагането на правата върху индустриалната собственост.
За участието не се дължи такса. За регистриране обаче е необходимо участниците да докажат, че имат опит в консултантски и други услуги в подкрепа на бизнеса или че впоследствие ще могат да предадат придобития по време на семинара опит, като от своя страна организират обучение.
Работният език на семинара е английски.
За регистрацията и повече информация: http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=1485

Резултати от проведените през първото полугодие на 2007 г. семинари за популяризиране на марката и дизайна на Общността

В Ямбол беше проведен семинар на тема „Популяризиране на системите на марката и дизайна на Общността” 
Патентното ведомство организира в Ямбол, с начало 21 и 22 юни, в конферентната зала на хотел „Кабиле”, двудневен семинар на тема „Популяризиране на системите на марката и дизайна на Общността”, който е шести поред. Семинарът е предназначен за представители на местните правоприлагащи и правораздавателни органи – полиция, митница и прокуратура, съдилища, както и на бизнеса от региона. Мероприятието е част от програмата по Договора за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на Европейския съюз и Патентното ведомство на Република България. В програмата на семинара са разгледани закрилата и териториалното действие на марката и на дизайна на Общността, нарушенията на правата върху марки и дизайни и конфликтите между националните права и правата върху марката и дизайна на Общността. Лектори на семинара - ръководителите на звената по правни въпроси и марки и географски означения от Патентното ведомство.

Петият поред семинар на тема „Популяризиране на системите на марката и дизайна на Общността”  се проведе във Велинград
На 15 юни 2007 г. Патентното ведомство организира със съдействието на община Велинград, в гранд-хотел „АБИР”, семинар на тема „Популяризиране на системите на марката и дизайна на Общността”.
Семинарът беше предназначен за представители на правосъдните и правораздавателните органи и представители на бизнеса от региона.
Мероприятието е част от програмата по Договора за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на Европейския съюз и Патентното ведомство на Република България.
На семинара бяха разгледани закрилата и процедурата по регистрация на марка и дизайн на Общността, както и нарушенията на правата върху марки  и дизайни и конфликтите между национални права и права върху марки и дизайни на Общността.

Завърши семинарът за марката и дизайна на Общността във Варна
На 08.06.2007 г., в гр. Варна – Центъра по индустриална собственост на Патентното ведомство, се проведе поредният, 4-ти семинар от Договора за техническо сътрудничество между Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /марки и промишлени дизайни/.Семинарът бе на тема „Закрила на марката и дизайна на Общността” и бе предназначен за митническата администрация, прокуратурата и полицията. Присъстваха 38 представители на посочените правоприлагащи органи от Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Търговище, Омуртаг, Тутракан, Балчик.
Лектори на форума бяха Добринка Добрева – директор дирекция „Марки и географски означения”, г-жа Мариана Цвяткова – директор дирекция „Правно осигуряване и спорове” от Патентното ведомство и доц. д-р Мария Маркова – преподавател в УНСС. Аудиторията бе запозната със същността на марката и дизайна на Общността, с изискванията, на които трябва да отговарят тези два обекта на индустриална собственост за да получат регистрация в OHIM, за предимствата, които те предоставят в сравнение със закрилата, придобита чрез използване на националната система. Бе отделено внимание и на нарушенията на правата, предоставяни от марката и дизайна на Общността, и на възможностите за защита, съгласно европейското и националното законодателство. Обсъдени бяха и практически проблеми, произтичащи от работата на митническата администрация и прокуратурата.
На 15 юни 2007 г. Патентното ведомство организира със съдействието на община Велинград, в гранд-хотел „АБИР”, семинар на тема „Популяризиране на системите на марката и дизайна на Общността”.
Семинарът беше предназначен за представители на правосъдните и правораздавателните органи и представители на бизнеса от региона.
Мероприятието е част от програмата по Договора за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на Европейския съюз и Патентното ведомство на Република България.
На семинара бяха разгледани закрилата и процедурата по регистрация на марка и дизайн на Общността, както и нарушенията на правата върху марки  и дизайни и конфликтите между национални права и права върху марки и дизайни на Общността.

Завърши семинарът за марката и дизайна на Общността във Варна
На 08.06.2007 г., в гр. Варна – Центъра по индустриална собственост на Патентното ведомство, се проведе поредният, 4-ти семинар от Договора за техническо сътрудничество между Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /марки и промишлени дизайни/.Семинарът бе на тема „Закрила на марката и дизайна на Общността” и бе предназначен за митническата администрация, прокуратурата и полицията. Присъстваха 38 представители на посочените правоприлагащи органи от Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Търговище, Омуртаг, Тутракан, Балчик.
Лектори на форума бяха Добринка Добрева – директор дирекция „Марки и географски означения”, г-жа Мариана Цвяткова – директор дирекция „Правно осигуряване и спорове” от Патентното ведомство и доц. д-р Мария Маркова – преподавател в УНСС. Аудиторията бе запозната със същността на марката и дизайна на Общността, с изискванията, на които трябва да отговарят тези два обекта на индустриална собственост за да получат регистрация в OHIM, за предимствата, които те предоставят в сравнение със закрилата, придобита чрез използване на националната система. Бе отделено внимание и на нарушенията на правата, предоставяни от марката и дизайна на Общността, и на възможностите за защита, съгласно европейското и националното законодателство. Обсъдени бяха и практически проблеми, произтичащи от работата на митническата администрация и прокуратурата.

Двудневен семинар в Казанлък на тема "Защита на ИС в България" 
На 7 и 8 юни 2007 г. в Казанлък, завод "Арсенал" АД , със съдействието на Патентното ведомство, се проведе двудневен семинар, посветен на новите моменти в българското законодателство в областта на индустриалната собственост и отражението им върху българския бизнес.
В продължение на два дни лектори от Патентното ведомство гостуваха в Казанлък по покана на генералния директор на завода и изнесоха лекции по въпросите на закрилата на патентите и полезните модели, както в странта ни, така и в чужбина, и новостите за българските производители във връзка с членството ни в ЕС.
Семинарът протече при голям интерес. На него присъстваха представители на машиностроителни и текстилни фирми от региона, както и на научно-изследователски институти. 

Научно-практическа конференция „Изобретателство, предприемачество и иновации в условията на България като член на Европейския съюз - 31 май и 01 юни 2007 г.
Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) и Патентното ведомство с прякото участие и съдействие на Съюза на изобретателите в България (СИБ), териториалната организация на НТС – Варна, Изпълнителната агенция за насърчавнане на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и БТПП организират за трети пореден път научно-практическа конференция „Изобретателство, предприемачество и иновации в условията на България като член на Европейския съюз”, под патронажа на кмета на Варна, г-н Кирил Йорданов, на 31 май и 01 юни 2007 г. в МДУ “Фр.Ж.Кюри”, КК Св.Константин, гр. Варна.
Конференцията ще е среща на производители, научни работници, предприемачи, изобретатели и патентни специалисти от страната и Североизточен планов регион – всички те насочили усилията си към развитие и просперитет на своята дейност на основата на иновации и ефективно използване на индустриална собственост.
Програма
Форма за регистрация

Патентното ведомство организира семинар на тема „Популяризиране на марката и дизайна на Общността
На 18 май 2007г. Патентното ведомство организира в Пловдив, хотел „Русалка” от 9.30 ч семинар на тема „Закрила на марката и дизайна на Общността”.
Семинарът е предназначен за представители на бизнеса, с акцент към малките и средните предприятия от региона. За участие са поканени представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, БТПП, БСК, браншови камари и асоциации, стопански асоциации и съюзи, Търговско-промишлена камара - Пловдив, организации в областта на туризма и други.
Мероприятието е част от програмата по Договора за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на Европейския съюз и Патентното ведомство на Република България. На семинара ще бъдат разгледани закрилата и процедурата по регистрация на марка и дизайн на Общността, както и нарушенията на правата върху марки  и дизайни и конфликтите между национални права и права върху марки и дизайни на Общността.

Семинар на тема “Мадридската система за международна регистрация на марки”, Женева, 14-15 май 2007 г.
На 14 и 15 май 2007 г. в сградата на СОИС в Женева ще се проведе двудневен семинар на тема “Мадридската система за международна регистрация на марки”.Работният език на семинара е френски.
Лекциите ще бъдат представени от служители на сектора по търговски марки, промишлен дизайн и географски означения на СОИС, както и от външни лектори.
Целта на семинара е да се повишат знанията за Мадридската системата и практическото й приложение в средите на съществуващите и потенциалните ползватели от индустрията и частния сектор.
В рамките на семинара ще бъдат разгледани и дискутирани различни аспекти на процедурата по международната регистрация на марките, ще бъдат проведени и практически упражнения.
Таксата за регистрация е 500 CHF и включва: таксата за участие в семинара, документацията, която ще бъде раздадена на всеки участник, обеди и кафе паузи. Регистрацията ще се счита за валидна при попълване на формуляра за участие и заплащане на таксата в Международното бюро. Таксата за регистрация няма да бъде връщана, ако сумата бъде получена в Международното бюро след 7 май 2007г.
         Броят на участниците е ограничен до 55 души.
         Повече информация за семинара, както и възможност за on-line регистрация, може да получите на следния адрес: http://www.wipo.int/madrid/fr/index.html
Програма
Формуляр за участие

Семинар на тема “Закрила на марките и дизайните на Общността”, 4 май, София (втори от поредица семинари)
На 4 май 2007 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град, Патентното ведомство организира семинар на тема “Закрила на марките и дизайните на Общността”.
Семинарът е насочен към повишаване на осведомеността на служителите от митниците, полицията и прокуратурата относно марката и дизайна на Общността. За участие са поканени представители от Агенция “Митници”, Регионална митническа дирекция София, Министерство на вътрешните работи, Национална служба „Полиция”, Окръжните прокуратури - Видин, Монтана, Враца и подчинените им районни прокуратури, както и от Софийска районна прокуратура.
В програмата на семинара са включени следните теми:
         - Марка на Общността – закрила и териториално действие, Ведомство по хармонизиране на Вътрешния пазар – марки и дизайни (ОНІМ);
         - Дизайн на Общността – закрила и териториално действие;
         - Нарушения на правата върху марки и дизайни. Конфликти между национални права и права върху марки и дизайни на Общността.
Мероприятието е част от програма по Договор за техническо сътрудничество през 2007 година между OHIM и Патентното ведомство на Република България.

Семинар на тема “Популяризиране на системите на марката и дизайна на Общността”, 27 април, София
На 27 април 2007 г. в Централ Хотел Форум, София, Патентното ведомство организира семинар на тема “Популяризиране на системите на марката и дизайна на Общността”.
Целева група на семинара са съдиите от София. За участие са поканени съдии от Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Административен съд – София и прокурори от Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, САП, СГП.
В програмата на семинара са включени следните теми:
         - Марка на Общността – закрила и процедура по регистрацията, Ведомство по хармонизация на вътрешния пазар – марки и дизайни (ОНІМ)
         - Дизайн на Общността – закрила и процедура по регистрацията
         - Нарушения на правата върху марки и дизайни на Общността. Конфликти между национални права и права върху марки и дизайни на Общността.
Мероприятието е част от програма по Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство на Република България.
Патентното ведомство отбелязва 26 април - Световен ден на интелектуалната собственост със семинар на тема „Иновациите – ключов фактор за конкурентоспособността и успеха на предприятията“            
Под мотото "Насърчаване на творческия дух" Патентното ведомство на Република България ще отбележи 26 април - Световния ден на интелектуалната собственост с поредица от събития. С подкрепата на Европейската патентна академия и в сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство, Ведомството организира семинар на тема „Иновациите – ключов фактор за конкурентоспособността и успеха на предприятията“.
Като част от информационната кампания на Патентното ведомство за повишаване на осведомеността относно индустриалната собственост, семинарът е предназначен за представители на малките и средните предприятия и ще предостави на участниците основна информация за правата върху индустриалната собственост, новите моменти в законодателството на Република България в областта на индустриалната собственост, както и за различните източници на патентна информация. 
Част от събитието ще бъде и тазгодишната церемония за вписване на изтъкнати български изобретатели в Златната книга на Патентното ведомство.
Събитието ще се състои на 26 април 2007 г. от 9.00 до 16.30 часа в Университета за национално и световно стопанство, Студентски град „Христо Ботев“, 1700 София.
Крайният срок за записване е 20 април 2007 г. Заявки за участие могат да се подават по пощата, по факс и по електронна поща, на посочените в заявката адреси. Не се изисква такса за участие.
Програма
Заявка за участие


Втора конференция за правата върху интелектуалната собственост в селското стопанство в Йордания
На 23 и 24 април 2007 г. в Аман, Йордания, ще се проведе Втората конференция за правата върху интелектуалната собственост в селското стопанство, под патронажа на министъра на селското стопанство на Йордания. Конференцията се организира от Йорданската асоциация на фармацевтичните производители, Йорданската ветеринарна асоциация, Йорданската асоциация по интелектуална собственост, със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), Съюза за закрила на новите сортове растения (UPOV) и Министерството на промишлеността и търговията на Йордания.   
Таксата за участие е 500 $. Предвиждат се специални намаления за участници от министерства и университети, както и за повече от един участник от един институт. Повече информация може да намерите на адрес:    
The Technical Consultancy Center
Conferences Department
Tel: + 9626-5531179
Fax: +9626-5519938
P.O.Box 950647 Aman
11195 Jordan
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
www. tc-center.com
Програма

Семинар на тема “Мадридската система за международна регистрация на марки”, Женева, 12-13 април 2007 г.
На 12 и 13 април 2007 г. в сградата на СОИС в Женева ще се проведе двудневен семинар на тема “Мадридската система за международна регистрация на марки”. Работният език на семинара е английски.
Лекциите ще бъдат представени от служители на сектора по търговски марки, промишлен дизайн и географски означения на СОИС, както и от двама външни лектори. Целта на семинара е да се повишат знанията за Мадридската системата и практическото й приложение в средите на съществуващите и потенциалните ползватели от индустрията и частния сектор.
В рамките на семинара ще бъдат разгледани и дискутирани различни аспекти на процедурата по международната регистрация на марките, ще бъдат проведени и практически упражнения.
Таксата за регистрация е 500 CHF и включва: таксата за участие в семинара, документацията, която ще бъде раздадена на всеки участник, обеди и кафе паузи. Регистрацията ще се счита за валидна при попълване на формуляра за участие и заплащане на таксата в Международното бюро. Таксата за регистрация няма да бъде връщана, ако сумата бъде получена в Международното бюро след 02.04.2007г.
Броят на участниците е ограничен до 55 души.
За информация относно хотелите можете да се обърнете към туристическото бюро в Женева на телефон:
 + 41 22 909 70 00; а за резервация може да ползвате телефон + 41 22 909 70 20 или факс +41 22 909 70 21.
Повече информация за семинара, както и възможност за on-line регистрация, може да получите на следния адрес:
http://www.wipo.int/madrid/en/index.html
Information and Promotion Section
International Registration Division Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Програма

Обучение на координаторите от IP Point и PATLIB центровете в страната
На 12 април 2007 г. Патентното ведомство организира обучение (основно ниво) за координаторите от IP Point и PATLIB центровете в страната. Обучението ще се проведе от 9.30 ч. до 17 ч. в сградата на Централна патентна библиотека.
Програмата има за цел да предостави първоначални знания в областта на индустриалната собственост. Обучението е под формата на лекции от експерти от Патентното ведомство и провеждане на практически упражнения - бази данни за патенти, марки и дизайни в интернет.
За потвърждение на участието и получаване на по-подробна информация - отдел “Сътрудничество и развитие”, тел. 9701 309, 9701 354, e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Семинар на тема “Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни”, Женева, 11 април 2007 г.
На 11 април 2007 г. в сградата на СОИС в Женева ще се проведе еднодневен семинар на тема “Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни”.
Работните езици на семинара са английски и френски.
Лекциите ще бъдат представени от служители на сектора по търговски марки, промишлен дизайн и географски означения на СОИС, както и от един външен лектор. Целта на семинара е да се повишат знанията за Хагската системата и практическото й приложение в средите на съществуващите и потенциалните ползватели от индустрията и частния сектор. В рамките на семинара ще бъдат разгледани различни аспекти на процедурата по международната регистрация на дизайните, ще бъдат дискутирани въпроси от административно и правно естество.
Таксата за регистрация е 250 CHF и включва: таксата за участие в семинара, документацията, която ще бъде раздадена на всеки участник, обеди и кафе паузи. Регистрацията ще се счита за валидна при попълване на формуляра за участие и заплащане на таксата в Международното бюро. Таксата за регистрация няма да бъде връщана, ако сумата бъде получена в Международното бюро след 04.04.2007г. Броят на участниците е ограничен до 55 души. За информация относно хотелите можете да се обърнете към туристическото бюро в Женева на телефон: + 41 22 909 70 00; а за резервация може да ползвате телефон + 41 22 909 70 20 или факс +41 22 909 70 21.
Повече информация за семинара, както и възможност за on-line регистрация, може да получите на следния адрес: http://www.wipo.int/Hague/en/index.html Information and Promotion SectionInternational Registration Division
Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
World Intellectual Property Organization
(WIPO)34, chemin des Colombettes1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: + 4122 338 71 14
Facsimile: + 4122 338 81 80
Програма

Семинар по закрила на индустриалната собственост в България във Висшето военноморско училище във Варна
В изпълнение на договор сътрудничество в областта на закрилата на индустриалната собственост между Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” - Варна и Патентното ведомство на Република България, на 3 април 2007 г. Патентното ведомство и неговият Център по индустриална собственост - Варна проведохаа семинар на тема „Защита на индустриалната собственост в България”. Лектори бяха Маргарита Недялкова – зам. председател на Патентното ведомство, Добринка Добрева – директор, дирекция „Марки и географски означения” и Зорка Милева – директор,  дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлен дизайн”.
Лекциите се отнасяха до общи положения  по закрила на обектите по индустриална собственост, видове закрила и промени в законодателството, произтичащи от членството на страната в ЕС. Посочени бяха предимствата от защита на обектите по индустриалната собственост, както в национален мащаб, така и за територията на ЕС. Дадени бяха препоръки за изготвяне на стратегия по тази защита, процедури по заявяване на марка и дизайн на Общността пред Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, както и последствията от присъединяването на България ни към ЕС.

Семинар на тема „Промени в законодателството по индустриална собственост. Марка на общността” във Варна

На 3 април 2007 г. във Варна се проведе семинар на тема „Промени в законодателството по индустриална собственост. Марка на общността”, организиран от Патентното ведомство на Р България и неговия Център по индустриална собственост – Варна, със съдействието на Варненска търговско-икономическа камара. На семинара бяха представени измененията на Закона за патентите в частта му за полезните мосели, Закона за промишления дизайн и Закона за марките и географските означения. Специално внимание се отделя на  начините на защита на дизайните и марките в страната и чужбина. Лектори бяха г-жа Маргарита Недялкова – зам. председател на Патентното ведомство, г-жа Добринка Добрева – директор, дирекция „Марки и географски означения” и г-жа Зорка Милева – директор, дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлен дизайн”.
Лекторите се спряха на промените, свързани с процедурата по регистрация на полезните модели, предвидената в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, в сила от 06.11.2006 г., която позволява в рамките на около 6-7 месеца да се получи изключителното право върху полезните модели. Подчертано беше, че получаването на регистрация на полезните модели е особено важна за защитата на иновативните продукти на малкия и средния бизнес и дава възможност значително по-рано да се преследват нарушения върху предоставените права.
Разгледани бяха и основните промени в Закона за промишления дизайн, отнасящи се до извършване на публикация на заявките за регистрация на промишлен дизайн в Официалния бюлетин на Патентното ведомство, и в Закона за марките  и географките означения, отнасящи се до въведените критерии и процедурата за определяне на една марка като общоизвестна или ползваща се с известност на територията на страната ни, разработени от Световната организация за интелектуална собственост, както и  до въведените конкретни разпоредби във връзка с присъединяването на България към ЕС за прилагане на Регламент 40/94 на Съвета на Европа, отнасящ се до Марката на Общността, предоставяща права на територията на целия ЕС.
В лекциите бяха посочени предимствата от защита на обектите по индустриалната собственост, както в национален мащаб, така и за територията на ЕС. Засегнати  бяха и процедурите по заявяване на марка и дизайн на Общността пред Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар, както и последствията от присъединяването на страната към ЕС . Дадени бяха препоръки за изграждане на стратегия по тази защита.         

Обучение в областта на марката на Общността
От 29 януари до 02 февруари 2007 г. в Университета в Аликанте, Испания, се проведе петият модул на обучението в областта на марката на Общността, предназначен за юристи, представители по индустриална собственост и на бизнес средите.
Програма и информация за участие

2006 г.
Тридневен семинар за обучение на съдии в областта на интелектуалната собственост на национално ниво
Обучение в областта на интелектуална собственост за съдии на нациоинално ниво беше проведено от 1 до 3 декември 2006 г. в хотел „Радисън САС” в София. Тридневният семинар беше организиран от Европейската патентна академия на Европейското патентно ведомство в сътрудничество с Патентното ведомство на Република България.
В работата на семинара взеха участие 40 представители на правораздавателната система, предимно съдии, от осем европейски страни – членки на Европейската патентна конвенция: България, Полша, Турция, Естония, Финландия, Гърция, Франция и Германия, както и от Хърватска, която е кандидат за членство.
Програмата на семинара включваше лекции на изтъкнати европейски специалисти по прилагане на правата върху интелектуалната собственост (ИС).
Участниците в семинара са изразили мнение в направената анкета с тях, че са имали възможност да се срещнат с водещи имена в правото на интелектуална собственост в Европа, да изслушат техните интересни презентации и да обсъдят важни въпроси от тяхната практика като съдии на национално ниво.
Семинарът беше закрит от председателя на Патентното ведомство, Костадин Манев, който връчи поименно на участниците сертификати от Европейската патентна академия. Той отбеляза, че семинарът е протекъл на изключително високо ниво, представена е била изключително интересна правна материя, което е предизвикало и голямата активност на участниците.  Форумът бе още една крачка към изграждането на европейската патентна мрежа, която в бъдеще ще бъде от изключително значение за конкурентноспособността на европейските страни и развитието на системата на интелектуалната собственост в тях.           
                
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка