КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Обучение
 Събития
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Публикации Печат

 

ОФИЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

 • Абонамент за 2017 г. - 360,00 лв.;
              Единичен брой - 30,00 лв.

             Заявки за абонамент:
             Патентно ведомство на Република България
             1040 София
             бул."Д-р Г. М. Димитров" 52-Б
             
             Банкова сметка            
             BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
             BIC: BNBGBGSD
             
             Справки:
              тел. 9701 410
              email:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  

            Талон за абонамент
 •  

   

 • Официален бюлетин на Патентното ведомство

  Официалният бюлетин е месечно издание на Патентното ведомство на Република България. Съдържанието му е преведено на английски език. Бюлетинът включва: 
  • заявки и патенти за изобретения
  • заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти с действие на територията на Р България
  • заявки и издадени сертификати за допълнителна закрила
  • регистрирани полезни модели
  • заявки и сертификати за нови сортове растения и породи животни
  • заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки
  • географски означения
  • регистрирани промишлени дизайни
  • топологии на интегралните схеми
  • актуална информация за действащите патенти, прекратили действието си патенти и възстановени патенти
  • промени в публикуваните заявки за изобретения
  • вписвания в Държавните регистри на обектите на индустриалната собственост
  • списък на представителите по индустриална/интелектуална собственост и вписвания и промени в него
  • списък на действащите патенти на територията на Република България 
  • указатели

  До месец април 2009 г., бюлетин № 4 вкл., Официалният бюлетин се издава и разпространява на хартиен носител.
  От месец май 2009 г., бюлетин № 5, Официалният бюлетин се издава и разпространява само на електронен носител - DVD. Началната страница включва съдържание на български и на английски език с бърз достъп до съответните рубрики.


  До бр.12//2008 г. вкл. бюлетинът се публикува на уеб сайта на Ведомството само в частта си за изобретения и полезни модели, а от бр.1 на 2009 г. - в пълен обем - в pdf. формат.

  Публикации на електронен носител
   
  ESPACE- PRECES (Patents from the Region of Central and Eastern European States)espace_small - до 2009 г.

  Дисковете съдържат факсимилетата на пълните патентни документи на България, Република Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. Включените български документи са от № 48221.

  ESPACE-ACCESS PRECES - до 2009 г.

  Библиографски данни на документите, включени в дисковете ESPACE- PRECES

  TRACES (TRAdemarks from the region of Central and Eastern European States)trace_small - до 2009 г.


  Дисковете съдържат пълна информация (текст и изображение) на регистрираните марки в България (от 1952 г.), Република Чехия (от 1859 г.), Унгария (от 1970 г.), Полша (от 1924 г.), Румъния (от 1908 г.) и Словакия (от 1900 г.).
  Годишни отчети

  Статистика
   

   

  Е-УСЛУГИ

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  Тарифи
  Бланки на Патентното ведомство
  Съобщения
  Най-често задавани въпроси
  Представители по индустриална собственост
  Представители по интелектуална собственост
  Обяви за работа в Патентното ведомство
  За малките и средните предприятия
  Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка