КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Публикации Печат

 

ОФИЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

 • Официалният бюлетин на Патентно ведомството на Република България се публикува два пъти месечно и може да бъде изтеглен от следния интернет адрес:  Официален бюлетин на Патентното ведомство
 • Бюлетинът включва:

  • заявки и патенти за изобретения
  • заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти с действие на територията на Р България
  • заявки и издадени сертификати за допълнителна закрила
  • регистрирани полезни модели
  • заявки и сертификати за нови сортове растения и породи животни
  • заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки
  • географски означения
  • регистрирани промишлени дизайни
  • топологии на интегралните схеми
  • актуална информация за действащите патенти, прекратили действието си патенти и възстановени патенти
  • промени в публикуваните заявки за изобретения
  • вписвания в Държавните регистри на обектите на индустриалната собственост
  • списък на представителите по индустриална/интелектуална собственост и вписвания и промени в него
  • списък на действащите патенти на територията на Република България 
  • указатели

  Годишни отчети


  Статистика
   

   

  Е-УСЛУГИ

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  Тарифи
  Бланки на Патентното ведомство
  Съобщения
  Най-често задавани въпроси
  Представители по индустриална собственост
  Представители по интелектуална собственост
  Обяви за работа в Патентното ведомство
  За малките и средните предприятия
  Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка