КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Публикации Печат

 

ОФИЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

 • Официалният бюлетин на Патентно ведомството на Република България се публикува два пъти месечно и може да бъде изтеглен от следния интернет адрес:  Официален бюлетин на Патентното ведомство
 • Бюлетинът включва:

  • заявки и патенти за изобретения
  • заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти с действие на територията на Р България
  • заявки и издадени сертификати за допълнителна закрила
  • регистрирани полезни модели
  • заявки и сертификати за нови сортове растения и породи животни
  • заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки
  • географски означения
  • регистрирани промишлени дизайни
  • топологии на интегралните схеми
  • актуална информация за действащите патенти, прекратили действието си патенти и възстановени патенти
  • промени в публикуваните заявки за изобретения
  • вписвания в Държавните регистри на обектите на индустриалната собственост
  • списък на представителите по индустриална/интелектуална собственост и вписвания и промени в него
  • списък на действащите патенти на територията на Република България 
  • указатели

  Годишни отчети


  Статистика
   

   

  Е-УСЛУГИ

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  Тарифи
  Бланки на Патентното ведомство
  Съобщения
  Най-често задавани въпроси
  Представители по индустриална собственост
  Представители по интелектуална собственост
  Обяви за работа в Патентното ведомство
  За малките и средните предприятия
  Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка