КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Председателят на Патентно ведомство е част от общата среща на УС и Бюджетен комитет на СЕСИС Печат

        На 20 ноември 2018 г. Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов участва в 6-та обща среща на Управителния съвет и Бюджетния комитет на Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/, която ще се проведе в сградата на ведомството в гр. Аликанте, Испания.

        В рамките на заседанието представители на ведомствата по интелектуална собственост на страните членки на ЕС ще разгледат редица важни административни и оперативни въпроси, свързани с функционирането на СЕСИС - развитието на дейностите в рамките на Стратегическото планиране 2020 и постигнатото съгласно работната програма за тази година; ще бъде обърнато внимание на европейските проекти за сътрудничество в областта на ИС и Новия проект за сближаване /New Convergence Project/. Също така ще бъдат представени работната програма за следващата 2019 година и бъдещите законодателни инициативи.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка